Utrecht

Typelexicon
Typeinstitute
ValueUtrecht
IdLEXI000000009279
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6cf3c7a0-3e83-4b98-b878-9db2e4f80f8f
Deletedno
Relation Count 282
Properties
Relations
Lexicon about collective
Typecollective
IdCOLL000000001844
Pathdomain/collectives/COLL000000001844
Display Name
Relation IdRELA000000009431
Acceptedyes
Rev 1
Is institute of documentation
Typedocument
IdDOCU000000005359
Pathdomain/documents/DOCU000000005359
Display NameBeijers Cat. 28/29 mei 1953
Relation IdRELA000000020117
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005595
Pathdomain/documents/DOCU000000005595
Display NameBeijers Cat. 29/30 maart 1983
Relation IdRELA000000020774
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004031
Pathdomain/documents/DOCU000000004031
Display NameBeijers Cat. 6 juni 1972
Relation IdRELA000000017399
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005358
Pathdomain/documents/DOCU000000005358
Display NameBeijers Cat. oktober 1891
Relation IdRELA000000020114
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006000
Pathdomain/documents/DOCU000000006000
Display NameBibliothèque du chateau de Reimersbeek province de Limbourg (Pays-Bas) et d'autres successions ... Vente publique les 29-31 octobre et 1-2 novembre 1928
Relation IdRELA000000021680
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003862
Pathdomain/documents/DOCU000000003862
Display NameCatalogue d'une collection remarquable de manuscrits, autographes et de quelques imprimés, delaissée par feu M.M. Jhr. C. A. Rethaan Macaré, Dr. G. Munnicks van Cleeff et Mr. W. Ackersdijck, dont la vente aura lieu mercredi et jeudi 18 et 19 mai 1864 ... par T. de Bruyn
Relation IdRELA000000016974
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005385
Pathdomain/documents/DOCU000000005385
Display NameCatalogue d'une collection remarquable de manuscrits, autographes et de quelques imprimés, delaissée par fgeu M.M. Jhr. C.A. Rethaan Macaré, Dr. G. Munnicks van Cleeff, et Mr. C.W. Ackersdijck, dont la vente aura lieu mercredi et jeudi 18 et 19 mai 1864 ... par T. de Bruyn
Relation IdRELA000000020210
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003956
Pathdomain/documents/DOCU000000003956
Display NameCatalogue de la grande collection de livres imprimés et manusripts pour la plupart des 15e, 16e et 17e siècles laissée par M. le Baron B. J. Lintelo de Geer van Jutfaas : vente du 27 janvier au 13 février 1905
Relation IdRELA000000017209
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005395
Pathdomain/documents/DOCU000000005395
Display NameCatalogus der bibliotheken van wijlen de heeren J. Stibbe ..., J.J.P., Ds. A.A.L.R. Rouyer ... en van de muziekbibliotheek van wijlen den heer Hugo Nolthenius
Relation IdRELA000000020243
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005396
Pathdomain/documents/DOCU000000005396
Display NameCatalogus eener fraaie verzameling boeken, plaatwerken en handschriften, prenten en teekeningen, prachtverzameling schelpen, fraaie Indische wapens, uitmuntend onderhouden electriseermachine, enz., afkomstig van wijlen de heeren Mr. H.J. van Noppen Jr. ..., M.M. Schepman ..., Dr. A. Huijsman ... en uit een oude aanzienlijke nalatenschap
Relation IdRELA000000020252
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005393
Pathdomain/documents/DOCU000000005393
Display NameCatalogus van handschriften uit de XVe en XVIe eeuw, oude en nieuwe boeken en tijdschriften, atlassen - kaarten - genealogieën v.h. meerendeel in handschrift
Relation IdRELA000000020235
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000127
Pathdomain/documents/DOCU000000000127
Display NameCatharijnebrief : mededelingen van de Vereniging van Vrienden van het Museum Het Catharijneconvent te Utrecht
Relation IdRELA000000009573
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005759
Pathdomain/documents/DOCU000000005759
Display NameDe poort : mededelingenblad van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000021169
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000907
Pathdomain/documents/DOCU000000000907
Display NameGeert Grote en de Moderne Devotie / [red. M. van Bussel-Eijlander]
Relation IdRELA000000011742
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000195
Pathdomain/documents/DOCU000000000195
Display NameHandschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek / [teksten K. van der Horst, L.C. Kuiper-Brussen, P.N.G. Pesch ; met medew. van G. Gerritsen-Geywitz ... et al. ; foto's van T.J. Oliekan ... et al.]
Relation IdRELA000000009803
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004793
Pathdomain/documents/DOCU000000004793
Display NameHet Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie / uitg. door W. Jappe Alberts en A.L. Hulshoff
Relation IdRELA000000018998
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004967
Pathdomain/documents/DOCU000000004967
Display NameHet blokboek van Sint Servaas = Le livre xylographique de Saint Servais : facsimile met commentaar op het vijftiende-eeuwse blokboek, de Servaas-legende en de Maastrichtse reliekentoning : fac-similé avec commentaire sur le livre xylographique du quinzième siècle, sur la Légende de S. Servais et sur l'ostention des reliques à Maestricht / uitg. door A.M. Koldeweij en P.N.G. Peschéd. par A.M. Koldeweij, P.N.G. Pesch ; [commentaar vert. uit het Nederlands in het Frans door L.C. Kuiper-Bussen] ; [commentaire trad. du néerlandais par L.C. Kuiper-Brussen]
Relation IdRELA000000019315
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000192
Pathdomain/documents/DOCU000000000192
Display NameHet gildeboek : tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde / Sint Bernulphus-gilde
Relation IdRELA000000009792
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000974
Pathdomain/documents/DOCU000000000974
Display NameHet liedboekje van Marigen Remen : (Hs. Leiden, U.B., Ltk. 218, F.62-F.78V.) / uitg. met een inl. en woordverklaring door een werkgroep van Utrechtse neerlandici ; [voorw. van W.P. Gerritsen]
Relation IdRELA000000011927
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005713
Pathdomain/documents/DOCU000000005713
Display NameHet oudste cartularium van het Sticht Utrecht / uitg. door S. Muller Fz.
Relation IdRELA000000021090
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004003
Pathdomain/documents/DOCU000000004003
Display NameJacob van Maerlant's Der naturen bloeme : tentoonstelling (1 oktober 1970 - 1 februari 1971) Instituut De Vooys, Utrecht / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000017312
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004002
Pathdomain/documents/DOCU000000004002
Display NameKarel ende Elegast : tentoonstelling (7 juli-1 nov. 1969), Instituut De Vooys, Utrecht / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000017305
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005510
Pathdomain/documents/DOCU000000005510
Display NameKleine oudfriese kronieken / uitg. door de Werkgroep voor Oudfries aan de Rijksuniversiteit te Utrecht onder leiding van P. Gerbenzon
Relation IdRELA000000020596
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005405
Pathdomain/documents/DOCU000000005405
Display NameLivres d'heures manuscrits, incunables, livres anciens et modernes, dessins, gravures, atlas, cartes. Vente les 14 et 15 février 1966, A.J. van Huffel's Antiquariaat
Relation IdRELA000000020307
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000476
Pathdomain/documents/DOCU000000000476
Display NameMadoc : nieuwsbrief van Firapeel, vereniging voor mediëvistiek en de Vrije Studierichting Mediëvistiek te Utrecht
Relation IdRELA000000010610
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004000
Pathdomain/documents/DOCU000000004000
Display NameMariken van Nieumeghen : tentoonstelling (1 mei - 1 juli 1968), Instituut de Vooys, Utrecht / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000017288
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004572
Pathdomain/documents/DOCU000000004572
Display NameNieuws & aanwinsten / Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht
Relation IdRELA000000018566
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004004
Pathdomain/documents/DOCU000000004004
Display NameReinaert de Vos : tentoonstelling (29 sept. 1972 - 28 febr. 1973) Instituut De Vooys, Utrecht / [samengest. door de werkgroep "Textus sub tecto" (A.E.M. ten Berge-Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000017317
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000082
Pathdomain/documents/DOCU000000000082
Display NameThe Golden Age of Dutch manuscript painting / introd. by James H. Marrow ; catalogue by Henri L.M. Defoer, Anne S. Korteweg, Wilhelmina C.M. Wüstefeld
Relation IdRELA000000009432
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005360
Pathdomain/documents/DOCU000000005360
Display NameThe fine library of a well-known Amsterdam collector ...
Relation IdRELA000000020121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004271
Pathdomain/documents/DOCU000000004271
Display NameThe first Portion of the ...R Collection, ..N and the ...S Collection, ...M
Relation IdRELA000000017924
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004001
Pathdomain/documents/DOCU000000004001
Display NameVan Sente Brandane / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000017298
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003794
Pathdomain/documents/DOCU000000003794
Display NameVerslag over het jaar ... Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht
Relation IdRELA000000016827
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011901
Display NameBRUSSEL, KB : 8037-50
Relation IdRELA000000172097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011849
Display NameTRIER, SB : 1288/79
Relation IdRELA000000171402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011948
Display NameUTRECHT, HUA : Bew. Arch. I nr. 1274
Relation IdRELA000000172696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015170
Display NameUTRECHT, HUA : OKN, Verzamelde stukken, inv. no. 426
Relation IdRELA000000207124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001009
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001009
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 386
Relation IdRELA000000037144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001119
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001119
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 785
Relation IdRELA000000038291
Acceptedyes
Rev 1
Is herkomst of documentation
Typedocument
IdDOCU000000002716
Pathdomain/documents/DOCU000000002716
Display NameHet atelier der Utrechtse miniaturen / J.M. Keyman
Relation IdRELA000000014727
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001144
Pathdomain/documents/DOCU000000001144
Display NameUtrechtsche miniaturen / A. W. Byvanck
Relation IdRELA000000012272
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002691
Pathdomain/documents/DOCU000000002691
Display NameUtrechtse Miniaturen / G. van Klaveren Pz.
Relation IdRELA000000014693
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002692
Pathdomain/documents/DOCU000000002692
Display NameUtrechtse schrijvers en verlichters van miniaturen / G. van Klaveren Pz.
Relation IdRELA000000014695
Acceptedyes
Rev 1
Is lokalisering of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003437
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 D 9
Relation IdRELA000000071871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003281
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003281
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 130 E 4
Relation IdRELA000000069178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003310
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003310
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 3
Relation IdRELA000000069708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002638
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002638
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 40
Relation IdRELA000000059710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002627
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002627
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 7
Relation IdRELA000000059497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002670
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002670
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 J 50
Relation IdRELA000000060290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002636
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 K 11
Relation IdRELA000000059665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002578
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 69 B 10
Relation IdRELA000000058694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003302
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 34
Relation IdRELA000000069580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003155
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 38
Relation IdRELA000000066855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001535
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001535
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 18
Relation IdRELA000000044776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000451
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 21
Relation IdRELA000000029579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000379
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000379
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 7
Relation IdRELA000000028305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000401
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000401
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 3
Relation IdRELA000000028741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009502
Display NameAMSTERDAM, BPH : BPH 41
Relation IdRELA000000144338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009539
Display NameAMSTERDAM, BPH : ICN 151
Relation IdRELA000000144813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009542
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009542
Display NameAMSTERDAM, BPH : ICN 164
Relation IdRELA000000144848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005138
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005138
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 8
Relation IdRELA000000093718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007637
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007637
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 65
Relation IdRELA000000124823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007675
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007675
Display NameAMSTERDAM, UB : XIV G 19
Relation IdRELA000000125099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005143
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005143
Display NameAMSTERDAM, UB : XXI C 3
Relation IdRELA000000093819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008613
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008613
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 15.8
Relation IdRELA000000135288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003016
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003016
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 120
Relation IdRELA000000064899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002937
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 651
Relation IdRELA000000063719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008590
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Fol. 46
Relation IdRELA000000134973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005863
Display NameBERLIJN, SSB-PK : Theol. Lat. Qu. 2
Relation IdRELA000000103304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003864
Display NameBRUSSEL, KB : 14601
Relation IdRELA000000078358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003795
Display NameBRUSSEL, KB : 9018-19
Relation IdRELA000000077332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003796
Display NameBRUSSEL, KB : 9020-23
Relation IdRELA000000077364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012201
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012201
Display NameBURGSTEINFURT, FBS : s.o.
Relation IdRELA000000175620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004305
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004305
Display NameCAMBRIDGE, FM : 1-1960
Relation IdRELA000000084064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004301
Display NameCAMBRIDGE, FM : 289
Relation IdRELA000000083992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004711
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004711
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1918
Relation IdRELA000000089713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005806
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 114 (101 E 24 KL)
Relation IdRELA000000102320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007808
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007808
Display NameDUBLIN, TC : 101
Relation IdRELA000000126659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007832
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007832
Display NameEDINBURGH, NLS : Nat. Galleries 7135
Relation IdRELA000000126940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015632
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015632
Display NameFLORENCE, BL : Ashburnham 1718
Relation IdRELA000000211605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005214
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005214
Display NameFRANKFURT, SUB : Germ. Oct. 32
Relation IdRELA000000094418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011840
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011840
Display NameGIESSEN, UB : 160
Relation IdRELA000000171314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015933
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015933
Display NameGILLÈS DE PÉLICHY (Izegem) : z.s.
Relation IdRELA000000214155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005620
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005620
Display NameHAARLEM, SB : 184 C 5
Relation IdRELA000000099505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005566
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005566
Display NameHAMBURG, SUB : Scrin. 19
Relation IdRELA000000098755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008349
Display NameKEULEN, HAE : St. Aposteln B7
Relation IdRELA000000132975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004614
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004614
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 128 Oct.
Relation IdRELA000000088412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004590
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 4-5 Fol.
Relation IdRELA000000088101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002021
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002021
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3027
Relation IdRELA000000051281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000904
Display NameLEIDEN, UB : LTK 273
Relation IdRELA000000036073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001345
Display NameLEIDEN, UB : LTK 316
Relation IdRELA000000041768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008911
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008911
Display NameLEIDEN, UB : VLO 93
Relation IdRELA000000137764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004273
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004273
Display NameLONDEN, BL : Add. 10043
Relation IdRELA000000083587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010456
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010456
Display NameLONDEN, BL : Add. 30339
Relation IdRELA000000155777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004425
Display NameLONDEN, BL : Add. 38122
Relation IdRELA000000085778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010425
Display NameLONDEN, BL : Add. 40153
Relation IdRELA000000155513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004442
Display NameLONDEN, BL : Cotton Tib. C XI
Relation IdRELA000000086079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010441
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010441
Display NameLONDEN, BL : Cotton Titus D XXV
Relation IdRELA000000155636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004664
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004664
Display NameNEW YORK, PML : M. 87
Relation IdRELA000000088909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005909
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005909
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 PB 2
Relation IdRELA000000104218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004487
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004487
Display NameOXFORD, BL : Clarke 30
Relation IdRELA000000086724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009847
Display NameOXFORD, BL e : Musaeo 244
Relation IdRELA000000148393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009867
Display NameOXFORD, NC : 304
Relation IdRELA000000148638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011929
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011929
Display NameOlim CHRISTIE'S (Londen) : Cat. 1987-12-02, nr.40
Relation IdRELA000000172494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011935
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011935
Display NameOlim CHRISTIE'S (Londen) : Cat. 1987-12-02, nr.41
Relation IdRELA000000172561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016298
Display NameOlim CHRISTIE'S (Londen) : Cat. 2011-11-23, 8002
Relation IdRELA000000217536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009461
Display NamePARIJS, BN : Lat. 16020
Relation IdRELA000000143773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005871
Display NamePARIJS, BN : Lat. 432
Relation IdRELA000000103461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012388
Display NamePARIJS, BN : Lat. 5970 A
Relation IdRELA000000177474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010792
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010792
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Duitsland) : z.s.
Relation IdRELA000000159676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015539
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Engeland) : z.s.
Relation IdRELA000000210799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010590
Display NamePERTH, SLWA : z.s.
Relation IdRELA000000157250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013197
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013197
Display NamePHILADELPHIA, UP : Schoenberg s.o.
Relation IdRELA000000185534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009080
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009080
Display NamePROSKE-VAN HEERDT (Amsterdam) : z.s.
Relation IdRELA000000139386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002540
Display NameROSTOCK, UB : *Fragm. 1*
Relation IdRELA000000058144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000556
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 12
Relation IdRELA000000031351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009931
Display NameRUGBY SCHOOL : Bloxam 1007
Relation IdRELA000000149475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002552
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002552
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 10
Relation IdRELA000000058311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005873
Display NameSTOCKHOLM, KB : A 226
Relation IdRELA000000103485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001232
Display NameTILBURG, TF : Haaren 20
Relation IdRELA000000039958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011377
Display NameUTRECHT, HUA : Bibliotheek der stad Utrecht nr. 56
Relation IdRELA000000166489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015170
Display NameUTRECHT, HUA : OKN, Verzamelde stukken, inv. no. 426
Relation IdRELA000000207122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005824
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005824
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 112
Relation IdRELA000000102575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004957
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004957
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 21
Relation IdRELA000000092176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005547
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 87
Relation IdRELA000000098460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005245
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005245
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 A 1
Relation IdRELA000000094897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011925
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011925
Display NameUTRECHT, UB : 10 B 6
Relation IdRELA000000172434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005838
Display NameUTRECHT, UB : 12 C 17
Relation IdRELA000000102816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006190
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006190
Display NameUTRECHT, UB : 15 C 5
Relation IdRELA000000107942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006492
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006492
Display NameUTRECHT, UB : 8 L 20
Relation IdRELA000000111092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001134
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001134
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1008
Relation IdRELA000000038476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000657
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000657
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 101
Relation IdRELA000000032751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000659
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000659
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 103
Relation IdRELA000000032784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001164
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1039
Relation IdRELA000000038971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000688
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000688
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 133
Relation IdRELA000000033062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006491
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1596
Relation IdRELA000000111072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000717
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000717
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 163
Relation IdRELA000000033354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001201
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001201
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1651
Relation IdRELA000000039506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000724
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000724
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 170
Relation IdRELA000000033418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000755
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000755
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 202
Relation IdRELA000000033760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000796
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 244
Relation IdRELA000000034191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000801
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000801
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 249
Relation IdRELA000000034244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000809
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000809
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 257
Relation IdRELA000000034335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000919
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 293
Relation IdRELA000000036276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000935
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000935
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 309
Relation IdRELA000000036433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000949
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 324
Relation IdRELA000000036573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000982
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000982
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 358
Relation IdRELA000000036883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000997
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000997
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 373
Relation IdRELA000000037036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001025
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001025
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 402
Relation IdRELA000000037363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001028
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001028
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 405
Relation IdRELA000000037410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001030
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001030
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 407
Relation IdRELA000000037437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000597
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 41
Relation IdRELA000000032039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001034
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 411
Relation IdRELA000000037474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001035
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001035
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 413
Relation IdRELA000000037489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001038
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001038
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 416
Relation IdRELA000000037524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001040
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 418
Relation IdRELA000000037544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001055
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001055
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 608
Relation IdRELA000000037670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001079
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001079
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 633
Relation IdRELA000000037919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001089
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001089
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 686
Relation IdRELA000000038001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001112
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001112
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 739
Relation IdRELA000000038231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001127
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001127
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 822
Relation IdRELA000000038368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000654
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000654
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 98
Relation IdRELA000000032711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010454
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010454
Display NameUTRECHT, UB : Domkapittel 52A
Relation IdRELA000000155757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005340
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : Guelf. 18.2 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000096047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006023
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006023
Display NameZÜRICH, ZB : C 142
Relation IdRELA000000105786
Acceptedyes
Rev 1
Is binder of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005836
Display NameMÜNSTER, UB : 41
Relation IdRELA000000102772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010846
Display NameOlim SIX VAN HILLEGOM (Amsterdam) : Cat. 1928 nr. 212
Relation IdRELA000000160382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006491
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1596
Relation IdRELA000000111071
Acceptedyes
Rev 1
Is decorator of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002578
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 69 B 10
Relation IdRELA000000058691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001232
Display NameTILBURG, TF : Haaren 20
Relation IdRELA000000039957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000701
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000701
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 146
Relation IdRELA000000033193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000826
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000826
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 274
Relation IdRELA000000034502
Acceptedyes
Rev 1
Is lokalisering of text
Typetekst
IdTEXT000000037755
Pathdomain/teksten/TEXT000000037755
Display Name
Relation IdRELA000000373140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000459
Pathdomain/teksten/TEXT000000000459
Display NameAlbertanus van Brescia. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000220305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036174
Pathdomain/teksten/TEXT000000036174
Display NameAnonieme kroniek inzake de troebelen te Utrecht, 1566-1576; Mnl.
Relation IdRELA000000367815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010364
Pathdomain/teksten/TEXT000000010364
Display NameAntifonarium voor Birgittijnen; Lat.
Relation IdRELA000000267163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003479
Pathdomain/teksten/TEXT000000003479
Display NameAntifonarium; Lat.
Relation IdRELA000000238341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000760
Pathdomain/teksten/TEXT000000000760
Display NameAntiphonale; Lat.
Relation IdRELA000000222294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000370
Pathdomain/teksten/TEXT000000000370
Display NameAugustinus: Confessiones; Lat.
Relation IdRELA000000219717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004033
Pathdomain/teksten/TEXT000000004033
Display NameAvicenna (?)
Relation IdRELA000000241331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000818
Pathdomain/teksten/TEXT000000000818
Display NameBertrusius: Collectorium artis medicae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002668
Pathdomain/teksten/TEXT000000002668
Display NameBijbel (Lochorst-bijbel); 3 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000234104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002820
Pathdomain/teksten/TEXT000000002820
Display NameBijbel; 2 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000235141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037437
Pathdomain/teksten/TEXT000000037437
Display NameBijbel; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000372248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024148
Pathdomain/teksten/TEXT000000024148
Display NameBijbel; dl.II; Lat.
Relation IdRELA000000317375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000486
Pathdomain/teksten/TEXT000000000486
Display NameBonaventura: Breviloquium S. Scripturae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000220462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026204
Pathdomain/teksten/TEXT000000026204
Display NameBreviarium voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000327278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002671
Pathdomain/teksten/TEXT000000002671
Display NameBrevier van Egmond; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000234132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002860
Pathdomain/teksten/TEXT000000002860
Display NameBrevier; Lat.
Relation IdRELA000000235358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000859
Pathdomain/teksten/TEXT000000000859
Display NameBrieven van Paulus, Handelingen, Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring, oud-testamentische perikopen uit profeten en epistelen, alles vertaling Johan Scutken m.u.v. Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; vooraf gaan lijsten van lessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; tot slot volgt `dye glose van apocalipsis'; hs. verwant aan Utrechtse bijbels
Relation IdRELA000000222839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003432
Pathdomain/teksten/TEXT000000003432
Display NameCeremonie ecclesie beate Marie Traiectensis; Lat.
Relation IdRELA000000238033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000685
Pathdomain/teksten/TEXT000000000685
Display NameCompendium philosophiae Aristotelis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000221893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000493
Pathdomain/teksten/TEXT000000000493
Display NameDavid van Augsburg: Profectus religiosum. Jacobus van Gruitrode: Rosarium; Lat.
Relation IdRELA000000220497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000808
Pathdomain/teksten/TEXT000000000808
Display NameDecisiones Rotae Romanae; Lat.
Relation IdRELA000000222545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001740
Pathdomain/teksten/TEXT000000001740
Display NameDeel van een Utrechtse historiebijbel met psalmen en cantica in variant op standaardredactie Moderne Devotie; evangeliënharmonie en Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; Brieven, Openbaring, oud-testamentische perikopen uit profeten en epistelen, vertaling Johan Scutken; Destructie van Jerusalem uit Bijbelvertaling van 1360; geheel voorafgegaan door lijsten met perikopen en inhoudsoverzichten; Mnl.
Relation IdRELA000000228215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003148
Pathdomain/teksten/TEXT000000003148
Display NameDevotieboek, met litanie voor het bisdom Utrecht; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000236641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025131
Pathdomain/teksten/TEXT000000025131
Display NameDiurnale; Lat.
Relation IdRELA000000321564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035693
Pathdomain/teksten/TEXT000000035693
Display NameDocumenten met betrekking tot de Birgittenorde (deel van een cartularium), -1485; gewaarmerkt door Willem Buser alias Rijndorp, notaris te Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000365847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016244
Pathdomain/teksten/TEXT000000016244
Display NameDocumenten met betrekking tot de Birgittenorde, waaronder Johannes XXIII: Mare magnum; fragm. (deel van cartularium); Lat.
Relation IdRELA000000288119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001767
Pathdomain/teksten/TEXT000000001767
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000228409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029849
Pathdomain/teksten/TEXT000000029849
Display NameEpistelen en evangelien voor het kerkelijk jaar met bijbehorende preken
Relation IdRELA000000342813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000768
Pathdomain/teksten/TEXT000000000768
Display NameEvangelistarium. Eedboek.; Lat.
Relation IdRELA000000222338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025194
Pathdomain/teksten/TEXT000000025194
Display NameExpositio in Galeni Liber Tegni
Relation IdRELA000000321792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000524
Pathdomain/teksten/TEXT000000000524
Display NameFlorus Diaconus Lugdunensis: Defloratio epistolae ad Romanos et ad Corinthios I; Lat.
Relation IdRELA000000220689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026648
Pathdomain/teksten/TEXT000000026648
Display NameGebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000329392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003021
Pathdomain/teksten/TEXT000000003021
Display NameGetijdenboek
Relation IdRELA000000236158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031267
Pathdomain/teksten/TEXT000000031267
Display NameGetijdenboek (usus Rome); Lat.
Relation IdRELA000000348987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042423
Pathdomain/teksten/TEXT000000042423
Display NameGetijdenboek (zondag: Getijden van de Drie-eenheid (f.14-22); maandag: Getijden van de overledenen (f.22-35v); dinsdag: Getijden van de Heilige Geest (f.35v-46); woensdag: Getijden van Allerheiligen (f.46-54v); donderdag: Getijden van het H. Sacrament (f.54v-66v); vrijdag: Getijden van het H. Kruis (f.66v-78); zaterdag: Getijden van de H. Maagd (f.78-89v); gebeden (f.90-172v), met kalender voor het bisdom Utrecht (met S. Jeroen); Mnl.
Relation IdRELA000000388154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004406
Pathdomain/teksten/TEXT000000004406
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000242869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002199
Pathdomain/teksten/TEXT000000002199
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000231197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003613
Pathdomain/teksten/TEXT000000003613
Display NameGetijdenboek; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000239234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001772
Pathdomain/teksten/TEXT000000001772
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000228441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000765
Pathdomain/teksten/TEXT000000000765
Display NameGraduale; Lat.
Relation IdRELA000000222320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000426
Pathdomain/teksten/TEXT000000000426
Display NameHieronymus: Explanatio in Danielem; Lat.
Relation IdRELA000000220109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000429
Pathdomain/teksten/TEXT000000000429
Display NameHieronymus: Explanationes in Epistolam Pali ad Ephesios; Lat.
Relation IdRELA000000220133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000431
Pathdomain/teksten/TEXT000000000431
Display NameHieronymus: Quaestiones Hebraicae. Beda Venerabilis: De nominibus regionum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000220151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000673
Pathdomain/teksten/TEXT000000000673
Display NameHubertinus de Casale: Arbor crucifixe vite Jesu (lib.I-II); Lat.
Relation IdRELA000000221828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024077
Pathdomain/teksten/TEXT000000024077
Display NameHugo Ripelin: Compendium theologicae veritatis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000316968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003445
Pathdomain/teksten/TEXT000000003445
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; Mnl.
Relation IdRELA000000238123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000315
Pathdomain/teksten/TEXT000000000315
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000219317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029325
Pathdomain/teksten/TEXT000000029325
Display NameJan van Mandeville: Itinerarium. Martinus von Troppau: Chronicon pontificum et imperatorum en Historia Romana, met voortzetting -1455. Compendium cronicarum, compilatie naar het Speculum historiale van Vincentius van Beauvais. Gedicht over de stichting van de Mariakerk te Utrecht. Lofdicht op Deventer; Lat.
Relation IdRELA000000340481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000853
Pathdomain/teksten/TEXT000000000853
Display NameJoannes de Mera: Brachylogus; Lat.
Relation IdRELA000000222799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005890
Pathdomain/teksten/TEXT000000005890
Display NameJohannes Nider: De morali lepra, Lat.
Relation IdRELA000000249642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035694
Pathdomain/teksten/TEXT000000035694
Display NameJohannes XXIII: Mare Magnum; fragm. (deel van een cartularium); Lat.
Relation IdRELA000000365853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025211
Pathdomain/teksten/TEXT000000025211
Display NameJohannes de Beka: Chronographia (alleen Utrechtse geschiedenis), met continuatie V; Lat.
Relation IdRELA000000321866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029451
Pathdomain/teksten/TEXT000000029451
Display NameKorte kroniek van Utrecht, Holland en Gelre, - 1459; Lat.
Relation IdRELA000000341108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001387
Pathdomain/teksten/TEXT000000001387
Display NameLectionarium; Lat.
Relation IdRELA000000226167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000785
Pathdomain/teksten/TEXT000000000785
Display NameLiber feudorum cum commentario Jacobi Alvarotti; Lat.
Relation IdRELA000000222413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000896
Pathdomain/teksten/TEXT000000000896
Display NameLitterae fundationis fraternitatum ecclesiarum Rheno-Traiectensium; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000223129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000563
Pathdomain/teksten/TEXT000000000563
Display NameLudolf van Saksen: Expositio in psalterium Davidis; Lat.
Relation IdRELA000000220943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000839
Pathdomain/teksten/TEXT000000000839
Display NameMartinus Polonus: Chronicon pontificum et imperatorum, met voortzetting door Bernardus Guidonis; Lat.
Relation IdRELA000000222717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000917
Pathdomain/teksten/TEXT000000000917
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000223273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019897
Pathdomain/teksten/TEXT000000019897
Display NameMissaal; usus Rome
Relation IdRELA000000300432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000755
Pathdomain/teksten/TEXT000000000755
Display NameMissale; Lat.
Relation IdRELA000000222259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000643
Pathdomain/teksten/TEXT000000000643
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met inleidend excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000221606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000568
Pathdomain/teksten/TEXT000000000568
Display NameNicolaus de Lyra: Postilla in Pentateuchum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000220975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024055
Pathdomain/teksten/TEXT000000024055
Display NameOpusculum perutile de quinque statibus iuxta differentiam hominum; Lat.
Relation IdRELA000000316857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000576
Pathdomain/teksten/TEXT000000000576
Display NamePaulus van Burgos: Scrutinium scripturarum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000221030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003664
Pathdomain/teksten/TEXT000000003664
Display NamePetrus Herentals: Commentaar op de psalmen; Lat.
Relation IdRELA000000239579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000272
Pathdomain/teksten/TEXT000000000272
Display NamePetrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; Lat.
Relation IdRELA000000218986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002261
Pathdomain/teksten/TEXT000000002261
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, gevolgd door Goswinus Hex: Eene oufeninghe vander gracien gods; Mnl.
Relation IdRELA000000231663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000770
Pathdomain/teksten/TEXT000000000770
Display NamePsalterium; Lat.
Relation IdRELA000000222346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000717
Pathdomain/teksten/TEXT000000000717
Display NameRadius contemplativae meditationis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002433
Pathdomain/teksten/TEXT000000002433
Display NameReynaerts hystorie; Mnl.
Relation IdRELA000000232869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003656
Pathdomain/teksten/TEXT000000003656
Display NameSacramentarium van Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000239517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004728
Pathdomain/teksten/TEXT000000004728
Display NameStatuta ecclesiae Traiectensis; Lat.
Relation IdRELA000000244339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030091
Pathdomain/teksten/TEXT000000030091
Display NameThomas Basin : Breviloquium peregrinacionis, Autobiografie
Relation IdRELA000000343898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000658
Pathdomain/teksten/TEXT000000000658
Display NameThomas van Aquino: Postilla super Evangelio S. Marci; Lat.
Relation IdRELA000000221730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021677
Pathdomain/teksten/TEXT000000021677
Display NameUtrechts missaal; Lat.
Relation IdRELA000000307066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001724
Pathdomain/teksten/TEXT000000001724
Display NameUtrechtse bijbel waarin Numeri uit bijbelvertaling van 1360; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002648
Pathdomain/teksten/TEXT000000002648
Display NameUtrechtse historiebijbel (dl.I); Mnl.
Relation IdRELA000000233999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002411
Pathdomain/teksten/TEXT000000002411
Display NameUtrechtse historiebijbel (dl.III); Mnl.
Relation IdRELA000000232721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002089
Pathdomain/teksten/TEXT000000002089
Display NameUtrechtse historiebijbel met evangeliënharmonie ingericht als evangeliarium; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000230235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002737
Pathdomain/teksten/TEXT000000002737
Display NameUtrechtse historiebijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Tobias); Mnl.
Relation IdRELA000000234608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019786
Pathdomain/teksten/TEXT000000019786
Display NameValerius Maximus; Lat.
Relation IdRELA000000299950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023122
Pathdomain/teksten/TEXT000000023122
Display NameWereldkroniek; Lat.
Relation IdRELA000000312620
Acceptedyes
Rev 1
Is illustrator of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003597
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 35
Relation IdRELA000000074464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 131
Relation IdRELA000000058993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000404
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 23
Relation IdRELA000000028796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006967
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006967
Display NameOXFORD, BL : Douce 30
Relation IdRELA000000116899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002186
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002186
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 254
Relation IdRELA000000053651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005963
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005963
Display NameWEIMAR, HAAB : Oct. 83
Relation IdRELA000000104990
Acceptedyes
Rev 1
Is owned by
Typetekstdrager
IdTDRA000000008105
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008105
Display NameLONDEN, BL : Loan 85/6
Relation IdRELA000000129988
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000029498
Pathdomain/teksten/TEXT000000029498
Display NameAantekenboek van Barth. Knijff. Aantekening over de herovering van de stad Utrecht op de Hoeken, 1481-1483
Relation IdRELA000000341300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036174
Pathdomain/teksten/TEXT000000036174
Display NameAnonieme kroniek inzake de troebelen te Utrecht, 1566-1576; Mnl.
Relation IdRELA000000367817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029337
Pathdomain/teksten/TEXT000000029337
Display NameDirk Frankenszn Pauw: Bewerking van de eerste versie van Chronicon comitum Hollandiae van Jan van Leiden, -1387
Relation IdRELA000000340548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000845
Pathdomain/teksten/TEXT000000000845
Display NameJohannes de Beka: Chronographia, met continuatie V en vervolg tot 1456; Lat. Berijmde tekst over de stichting en de vroege lotgevallen der stad Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000222753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030396
Pathdomain/teksten/TEXT000000030396
Display NameKroniek over de oudste geschiedenis van Holland en Zeeland, met aan het slot een gedicht over de oudste geschiedenis van Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000345274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000743
Pathdomain/teksten/TEXT000000000743
Display NameVaria; Lat. Berijmde tekst over de stichting en lotgevallen der stad Utrecht, alleen eerste strofe; Lat.
Relation IdRELA000000222174
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons