Passio Sancti Ieronis

Typelexicon
Typetekst
ValuePassio Sancti Ieronis
IdLEXI000000007584
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ad43972e-b94e-47e3-ae89-41a724bf3c8d
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001574
Pathdomain/keywords/KEYW000000001574
Display NamePassio Sancti Ieronis
Relation IdRELA000000007584
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000396621
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003569
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003569
Display Namehagiografische teksten
Relation IdRELA000000396623
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000396622
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000026193
Pathdomain/teksten/TEXT000000026193
Display NameBeda Venerabilis: Historia ecclesiastica. Passio sancti Ieronis presbyteri. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000327207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034705
Pathdomain/teksten/TEXT000000034705
Display NameLeven van S. Jeroen
Relation IdRELA000000362141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034517
Pathdomain/teksten/TEXT000000034517
Display NamePassio sancti Ieronis presbyteri.
Relation IdRELA000000361408
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons