abc-teksten

Typelexicon
Typetekst
Valueabc-teksten
IdLEXI000000007580
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1814f6b4-52ab-4320-8539-b07dc8901c5e
Deletedno
Relation Count 70
Properties
Relations
Is categorie of text
Typetekst
IdTEXT000000024509
Pathdomain/teksten/TEXT000000024509
Display NameABC-gebed tot Maria op rijm : An di der werelt toeverlaet, geïncorporeerd in Die pelgrimage vander menscheliker creaturen
Relation IdRELA000000318980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027147
Pathdomain/teksten/TEXT000000027147
Display NameABC-gedicht
Relation IdRELA000000331303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030443
Pathdomain/teksten/TEXT000000030443
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000345482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/teksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042404
Pathdomain/teksten/TEXT000000042404
Display NameABC-gedicht van 29 strofen
Relation IdRELA000000388064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027137
Pathdomain/teksten/TEXT000000027137
Display NameABC-gedicht van 29 verzen
Relation IdRELA000000331262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027136
Pathdomain/teksten/TEXT000000027136
Display NameABC-gedicht van 31 verzen
Relation IdRELA000000331258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027131
Pathdomain/teksten/TEXT000000027131
Display NameABC-gedicht van veertien verzen: Ave beminde creature
Relation IdRELA000000331237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042397
Pathdomain/teksten/TEXT000000042397
Display NameABC-gedicht: Advocate hemelsche coninginne
Relation IdRELA000000388028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021373
Pathdomain/teksten/TEXT000000021373
Display NameABC-gedicht: Aen siet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000305952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042398
Pathdomain/teksten/TEXT000000042398
Display NameABC-gedicht: Alder ierst een hant vol des bitter berouwen
Relation IdRELA000000388032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042395
Pathdomain/teksten/TEXT000000042395
Display NameABC-gedicht: Als ic sie hoet nu in alle plaetsen staet
Relation IdRELA000000388020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042399
Pathdomain/teksten/TEXT000000042399
Display NameABC-gedicht: Als men de werelt wel beziet
Relation IdRELA000000388037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042394
Pathdomain/teksten/TEXT000000042394
Display NameABC-gedicht: Altyt suldy wat goets doen spreken oft dencken
Relation IdRELA000000388016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027134
Pathdomain/teksten/TEXT000000027134
Display NameABC-refrein op de dwalingen en ketterijen anno 1523, op naam van Anna Bijns
Relation IdRELA000000331251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027138
Pathdomain/teksten/TEXT000000027138
Display NameABC-tekst ter lering van een religieus
Relation IdRELA000000331264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027124
Pathdomain/teksten/TEXT000000027124
Display NameABCgedicht: Als onder ouders duecht faelgiert
Relation IdRELA000000331211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042400
Pathdomain/teksten/TEXT000000042400
Display NameABCgedicht: Ave Aduocatelicste Aduerteringhe
Relation IdRELA000000388042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016119
Pathdomain/teksten/TEXT000000016119
Display NameAen siet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000287670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021372
Pathdomain/teksten/TEXT000000021372
Display NameAen siet wan ghi comen sijt, onvolledig
Relation IdRELA000000305948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022781
Pathdomain/teksten/TEXT000000022781
Display NameAve tempel der Triniteit, Berijmd gebed tot Maria (ABC-gedicht)
Relation IdRELA000000311178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022776
Pathdomain/teksten/TEXT000000022776
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000311143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030130
Pathdomain/teksten/TEXT000000030130
Display NameCornelis Crul: ABC-gedicht van 25 strofen; Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000344055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026898
Pathdomain/teksten/TEXT000000026898
Display NameDen gheesteliken abc
Relation IdRELA000000330482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026902
Pathdomain/teksten/TEXT000000026902
Display NameDen gulden abc
Relation IdRELA000000330495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026905
Pathdomain/teksten/TEXT000000026905
Display NameDeugdenreeks volgens het ABC
Relation IdRELA000000330510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014916
Pathdomain/teksten/TEXT000000014916
Display NameDevote excerpten gerangschikt als een ABC
Relation IdRELA000000283623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026651
Pathdomain/teksten/TEXT000000026651
Display NameGedicht: Dat gulden ABC
Relation IdRELA000000329405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027135
Pathdomain/teksten/TEXT000000027135
Display NameGeestelijk ABC-gedicht
Relation IdRELA000000331254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027139
Pathdomain/teksten/TEXT000000027139
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 strofen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/teksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026897
Pathdomain/teksten/TEXT000000026897
Display NameGeestelijke ABC-tekst in proza
Relation IdRELA000000330480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026903
Pathdomain/teksten/TEXT000000026903
Display NameGeestelijke ABC-tekst; berijmd
Relation IdRELA000000330501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/teksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030553
Pathdomain/teksten/TEXT000000030553
Display NameGeestelijke oefening volgens het alfabet
Relation IdRELA000000346024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026900
Pathdomain/teksten/TEXT000000026900
Display NameGheestelicke leerynghen up den abc
Relation IdRELA000000330487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003716
Pathdomain/teksten/TEXT000000003716
Display NameKlaagliederen van Jeremia, Ruth en delen uit Jesaja verwant aan de Bijbelvertaling van 1360, met een afwijkende proloog op Jesaja
Relation IdRELA000000239810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027133
Pathdomain/teksten/TEXT000000027133
Display NameLiederen van Mnl. herkomst. Etc.; Westf.
Relation IdRELA000000331244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008130
Pathdomain/teksten/TEXT000000008130
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000259153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008134
Pathdomain/teksten/TEXT000000008134
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt, eerste 18 regels
Relation IdRELA000000259172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009967
Pathdomain/teksten/TEXT000000009967
Display NameTraktaat met onder meer uittreksels uit Augustinus
Relation IdRELA000000265737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026885
Pathdomain/teksten/TEXT000000026885
Display NameTraktaat, deels in de vorm van disticha: Der gheesteliker scoolkinderen ABC
Relation IdRELA000000330440
Acceptedyes
Rev 1
Is categorie of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000012409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012409
Display NameBRUSSEL, KB : 15663
Relation IdRELA000000177666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009831
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009831
Display NameLEUVEN, UB : 180
Relation IdRELA000000148173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010824
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010824
Display NameMÜNSTER, UB : 1190
Relation IdRELA000000160114
Acceptedyes
Rev 1
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001571
Pathdomain/keywords/KEYW000000001571
Display Nameabc-teksten
Relation IdRELA000000007580
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000393510
Acceptedyes
Rev 1
Is bredere term of
Typelexicon
IdLEXI000000008345
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008345
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000406468
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005400
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005400
Display NameAensiet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000397263
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006961
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006961
Display NameAve tempel der Triniteit
Relation IdRELA000000399094
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004560
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004560
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: Alphabetum religiosorum
Relation IdRELA000000408222
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004294
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004294
Display NameVanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000392719
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000042401
Pathdomain/teksten/TEXT000000042401
Display NameABC-gedicht op een vrouw van 26 verzen: Abel was die vrouwe mijn
Relation IdRELA000000388047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026627
Pathdomain/teksten/TEXT000000026627
Display NameABC-gedicht op een vrouw van 30 verzen: Abel was die vrouwe mijn
Relation IdRELA000000329324
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000042402
Pathdomain/teksten/TEXT000000042402
Display NameABC-gedicht van 30 verzen; Mnl.
Relation IdRELA000000388052
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons