klacht

Typelexicon
Typetekst
Valueklacht
IdLEXI000000006912
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0a3a3b4d-b156-4b5d-b624-f6e05329c60a
Deletedno
Relation Count 47
Properties
Relations
Is categorie of text
Typetekst
IdTEXT000000026461
Pathdomain/teksten/TEXT000000026461
Display NameAugustijnken : Het sin lude die mich vragen
Relation IdRELA000000328502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005484
Pathdomain/teksten/TEXT000000005484
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (kap.12, 7 en 8)
Relation IdRELA000000247807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026626
Pathdomain/teksten/TEXT000000026626
Display NameKlaagdicht op de dood van Willem III van Holland
Relation IdRELA000000329316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026635
Pathdomain/teksten/TEXT000000026635
Display NameKlaagdicht op de dood van graaf Willem III van Holland; Dui.
Relation IdRELA000000329354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028576
Pathdomain/teksten/TEXT000000028576
Display NameKlacht tot Venus
Relation IdRELA000000337243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032084
Pathdomain/teksten/TEXT000000032084
Display NameKlacht van de akkerman
Relation IdRELA000000352474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028543
Pathdomain/teksten/TEXT000000028543
Display NameKlacht van een versmade minnaar aan de winter
Relation IdRELA000000337117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032013
Pathdomain/teksten/TEXT000000032013
Display NameKlacht; Lat en Mnl.
Relation IdRELA000000352202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024298
Pathdomain/teksten/TEXT000000024298
Display NameKruisklacht van Jezus, fragment uit Vanden levene ons Heren
Relation IdRELA000000318093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031939
Pathdomain/teksten/TEXT000000031939
Display NameLied; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000351904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033998
Pathdomain/teksten/TEXT000000033998
Display NameLiefdesklacht
Relation IdRELA000000359418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024297
Pathdomain/teksten/TEXT000000024297
Display NameLyrisch-dramatische Mariaklacht, fragment uit Vanden levene ons Heren
Relation IdRELA000000318085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019513
Pathdomain/teksten/TEXT000000019513
Display NameMariaklacht, berijmd gebed
Relation IdRELA000000298943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003838
Pathdomain/teksten/TEXT000000003838
Display NameMariaklacht, in proza
Relation IdRELA000000240496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026717
Pathdomain/teksten/TEXT000000026717
Display NameMinneklacht
Relation IdRELA000000329626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028556
Pathdomain/teksten/TEXT000000028556
Display NameMinneklacht : Hoer lief, was ich dyr saghe
Relation IdRELA000000337172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026713
Pathdomain/teksten/TEXT000000026713
Display NameMinneklacht : Lieft si mi ende ic en mach
Relation IdRELA000000329605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028551
Pathdomain/teksten/TEXT000000028551
Display NameMinneklacht : Minne, ich clage dir minen commer
Relation IdRELA000000337151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026711
Pathdomain/teksten/TEXT000000026711
Display NameMinneklacht : Onghenate; onvoll.
Relation IdRELA000000329595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026735
Pathdomain/teksten/TEXT000000026735
Display NameMinneklacht van een ridder
Relation IdRELA000000329692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026721
Pathdomain/teksten/TEXT000000026721
Display NameMinneklacht van een vrouw
Relation IdRELA000000329643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033999
Pathdomain/teksten/TEXT000000033999
Display NameMinnelied
Relation IdRELA000000359421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026135
Pathdomain/teksten/TEXT000000026135
Display NameMinnerede : Eyn wijf van ondersceyde
Relation IdRELA000000326864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024294
Pathdomain/teksten/TEXT000000024294
Display NameOnser vrouwen claghe, dramatische Mariaklacht
Relation IdRELA000000318066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025486
Pathdomain/teksten/TEXT000000025486
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000322797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028564
Pathdomain/teksten/TEXT000000028564
Display NameSamenspraak van een ridder en zijn vrouwe
Relation IdRELA000000337204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025614
Pathdomain/teksten/TEXT000000025614
Display NameTijdklacht: Almogende God wair es nu tleven
Relation IdRELA000000323310
Acceptedyes
Rev 1
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001485
Pathdomain/keywords/KEYW000000001485
Display Nameklacht
Relation IdRELA000000006912
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000395530
Acceptedyes
Rev 1
Is bredere term of
Typelexicon
IdLEXI000000007342
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007342
Display NameDie claghe vanden grave van Vlaendren
Relation IdRELA000000405155
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007344
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007344
Display NameDie claghe vanden hertoghe Wenselijn van Brabant
Relation IdRELA000000394203
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003630
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003630
Display NameEene disputacie van onser vrouwen ende van den heilighen cruce
Relation IdRELA000000399519
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006827
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006827
Display NameEin jammerliche clage
Relation IdRELA000000401142
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008671
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008671
Display NameHet Beclach van joncheer Jan van Hembyse
Relation IdRELA000000397780
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004755
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004755
Display NameKlacht van S. Maria onder het kruis
Relation IdRELA000000392403
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008603
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008603
Display NameMaria coninginne mijn troost mijn toeverlaet
Relation IdRELA000000406704
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003561
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003561
Display NameMnl. vertaling van Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini, berijmd
Relation IdRELA000000400439
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003785
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003785
Display NameMnl. vertaling van Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini, in proza
Relation IdRELA000000407134
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006905
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006905
Display NameMnl. vertalingen van Godfried van Sint-Victor : Planctus ante nescia, berijmd
Relation IdRELA000000407941
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006913
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006913
Display NameMnl. vertalingen van Oglerius van Trino: De planctus Mariae
Relation IdRELA000000404494
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007336
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007336
Display NameVenus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000405292
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000032889
Pathdomain/teksten/TEXT000000032889
Display NameKlacht van Maria, berijmd
Relation IdRELA000000355532
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons