geloofsleer

Typelexicon
Typetekst
Valuegeloofsleer
IdLEXI000000006190
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b2232d35-f067-4ad3-a889-80af07816ff9
Deletedno
Relation Count 74
Properties
Relations
Is categorie of text
Typetekst
IdTEXT000000038110
Pathdomain/teksten/TEXT000000038110
Display NameBernardus: geloofsleer
Relation IdRELA000000374125
Acceptedyes
Rev 1
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001360
Pathdomain/keywords/KEYW000000001360
Display Namegeloofsleer
Relation IdRELA000000006190
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005104
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005104
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 174
Relation IdRELA000000093480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008867
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 217 (verloren)
Relation IdRELA000000137329
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000004540
Pathdomain/documents/DOCU000000004540
Display NameBiecht, gebod en zonde : Middelnederlandse moraaltheologie voor de wereldlijke leek / Geert Warnar
Relation IdRELA000000397151
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000397152
Acceptedyes
Rev 1
Is verwante term of
Typelexicon
IdLEXI000000006053
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006053
Display NameAve Maria
Relation IdRELA000000405612
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005744
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005744
Display NameDe Dietsche Lucidarius
Relation IdRELA000000406189
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005746
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005746
Display NameDe Duitse Lucidarius
Relation IdRELA000000395046
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006183
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006183
Display NameDe kerstenspiegel
Relation IdRELA000000393085
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006316
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006316
Display NameDer leyen regulen
Relation IdRELA000000407893
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004430
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004430
Display NameDes coninx summe
Relation IdRELA000000394458
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005827
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005827
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000397427
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004234
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004234
Display NameFundament vander kerstenre gheloven
Relation IdRELA000000402533
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004068
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004068
Display NameHet Ridderboec
Relation IdRELA000000408666
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005743
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005743
Display NameLucidarius
Relation IdRELA000000408601
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005745
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005745
Display NameMnl. vertaling van Honorius Augustudonensis: Lucidarius, in proza
Relation IdRELA000000407356
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008495
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008495
Display NameSpieghel der sonderen ofte der leken
Relation IdRELA000000400917
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004057
Display NameTafel vanden kersten ghelove
Relation IdRELA000000396457
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004078
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004078
Display NameWech der salicheit
Relation IdRELA000000396156
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of documentation
Typedocument
IdDOCU000000004540
Pathdomain/documents/DOCU000000004540
Display NameBiecht, gebod en zonde : Middelnederlandse moraaltheologie voor de wereldlijke leek / Geert Warnar
Relation IdRELA000000018488
Acceptedyes
Rev 1
Is bredere term of
Typelexicon
IdLEXI000000004148
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004148
Display NameOnze Vader
Relation IdRELA000000404003
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006354
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006354
Display NameSalve regina
Relation IdRELA000000397725
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008478
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008478
Display NameXV tekenen van de Jongste Dag
Relation IdRELA000000393143
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006196
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006196
Display Nameacht zaligheden
Relation IdRELA000000393406
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009134
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009134
Display Namears moriendi
Relation IdRELA000000399111
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004066
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004066
Display Namebiecht
Relation IdRELA000000400857
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003819
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003819
Display Nameeucharistie
Relation IdRELA000000400010
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003941
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003941
Display Namesacramenten
Relation IdRELA000000394920
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003357
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003357
Display Nametien geboden
Relation IdRELA000000405980
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006146
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006146
Display Nametwaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000408456
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005990
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005990
Display Nametwaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000398295
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006239
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006239
Display Namevier uitersten
Relation IdRELA000000400347
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006193
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006193
Display Namezeven gaven der glorie in het eeuwig leven
Relation IdRELA000000403363
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006186
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006186
Display Namezeven gaven van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000393530
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005074
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005074
Display Namezeven hoofdzonden
Relation IdRELA000000407355
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004212
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004212
Display Namezeven werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000401309
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000037464
Pathdomain/teksten/TEXT000000037464
Display NameAnna Bijns (?): Onderwijzing tot de jeugd gericht
Relation IdRELA000000372321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037999
Pathdomain/teksten/TEXT000000037999
Display NameBelijdenis
Relation IdRELA000000373852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037996
Pathdomain/teksten/TEXT000000037996
Display NameBelijdenis vóor de communie
Relation IdRELA000000373845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021069
Pathdomain/teksten/TEXT000000021069
Display NameCatechetische onderwerpen; onder meer de zeven gaven van de Heilige Geest, acht zaligheden, tien geboden, negen vreemde zonden, zeven sacramenten, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000304909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021062
Pathdomain/teksten/TEXT000000021062
Display NameCatechetische stukken over de sacramenten, deugden, werken van barmhartigheid, geloofsartikelen, evangelische raden, enz.
Relation IdRELA000000304879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026769
Pathdomain/teksten/TEXT000000026769
Display NameCatechetische teksten
Relation IdRELA000000329842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003116
Pathdomain/teksten/TEXT000000003116
Display NameChristian van Honff: Een scoene kerstelicke onderwijsinge (traktaat over de voornaamste punten uit de geloofsleer, onder meer tien geboden (f.068v-091v); Mnl.
Relation IdRELA000000236527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021007
Pathdomain/teksten/TEXT000000021007
Display NameDe tien geboden, de zeven hoofdzonden, de zeven gaven van de Heilige Geest, de zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, de zeven sacramenten, de zeven zonden tegen de Heilige Geest, de acht zaligheden, de negen vreemde zonden en de twaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000304637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038202
Pathdomain/teksten/TEXT000000038202
Display NameEen scoen leeringhe om nau te bewaren die maechdelijcke puerheit
Relation IdRELA000000374382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021012
Pathdomain/teksten/TEXT000000021012
Display NameGeloofsartikelen en andere stukken uit de geloofsleer (onder meer zonden in de Heilige Geest)
Relation IdRELA000000304673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038201
Pathdomain/teksten/TEXT000000038201
Display NameGeloofsleer
Relation IdRELA000000374380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037874
Pathdomain/teksten/TEXT000000037874
Display NameGeloofsleer over barmhartigheid van God
Relation IdRELA000000373496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038742
Pathdomain/teksten/TEXT000000038742
Display NameHoemen devotelijc misse hoeren sal
Relation IdRELA000000376073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021080
Pathdomain/teksten/TEXT000000021080
Display NameOnderwerpen uit de geloofsleer: tien geboden, zeven gaven van de Heilige Geest, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zeven deugden, acht zaligheden
Relation IdRELA000000304953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021071
Pathdomain/teksten/TEXT000000021071
Display NameOpsomming van aantal onderwerpen uit de geloofsleer: onder meer 7 gaven van de Heilige Geest, 8 zaligheden, 7 sacramenten, 7 lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, 7 gaven der glorie en 7 hoofdzonden
Relation IdRELA000000304917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021026
Pathdomain/teksten/TEXT000000021026
Display NameOpsomming van onderwerpen uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, Magnificat, Nunc dimittis, tien geboden (berijmd, f.039r), zeven doodzonden, zeven sacramenten, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven gaven van de Heilige Geest, acht zaligheden, negen vreemde zonden, vier stomme zonden, zes zonden tegen de Heilige Geest en drie krachten van de ziel
Relation IdRELA000000304732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021009
Pathdomain/teksten/TEXT000000021009
Display NameOpsomming van punten uit de geloofsleer: geloofsartikelen, tien geboden, 9 vreemde zonden, 7 (?) zaligheden, zeven gaven van de Heilige Geest, zeven sacramenten, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven hoofdzonden, zeven deugden enz.
Relation IdRELA000000304650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021198
Pathdomain/teksten/TEXT000000021198
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: Onze vader met inleiding, Ave Maria, geloofsartikelen, tien geboden, zeven hoofdzonden, zeven werken der barmhartigheid
Relation IdRELA000000305285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020983
Pathdomain/teksten/TEXT000000020983
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, hoofdzonden, sacramenten en tien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000304557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021018
Pathdomain/teksten/TEXT000000021018
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, tien geboden, Zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven gaven van de Heilige Geest, zeven hoofdzonden, vijf zintuigen, negen vreemde zonden, zes zonden in de Heilige Geest, zeven sacramenten, acht zaligheden, vier kardinale deugden, enz.
Relation IdRELA000000304693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020981
Pathdomain/teksten/TEXT000000020981
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, tien geboden (berijmd), negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zes zonden tegen de Heilige Geest, vier kardinale deugden
Relation IdRELA000000304542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021072
Pathdomain/teksten/TEXT000000021072
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: tien geboden (op rijm?), negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven gaven van de Heilige Geest, schema van de getijden en de passie, zeven geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zonden in de Heilige Geest, vijf zonden tegen de natuur, etc.
Relation IdRELA000000304927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021202
Pathdomain/teksten/TEXT000000021202
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: tien geboden, twaalf geloofsartikelen, zeven hoofdzonden, negen vreemde zonden, zes zonden in de Heilige Geest, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000305301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020600
Pathdomain/teksten/TEXT000000020600
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: tien geboden, zeven hoofdzonden, 9 vreemde en 4 roepende zonden en 6 zonden in de Heilige Geest, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven gaven van de Heilige Geest, acht zaligheden, twaalf evangelische raden en de zeven sacramenten
Relation IdRELA000000303192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021176
Pathdomain/teksten/TEXT000000021176
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: zeven sacramenten, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven deugden, zeven gaven van de Heilige Geest, acht zaligheden
Relation IdRELA000000305216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037875
Pathdomain/teksten/TEXT000000037875
Display NameOver de barmhartigheid van God
Relation IdRELA000000373498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039785
Pathdomain/teksten/TEXT000000039785
Display NameOver de geboden
Relation IdRELA000000379477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007761
Pathdomain/teksten/TEXT000000007761
Display NameOver de zonden in de heilige geest
Relation IdRELA000000257886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025708
Pathdomain/teksten/TEXT000000025708
Display NameOver het onderscheid van zonden
Relation IdRELA000000323815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021030
Pathdomain/teksten/TEXT000000021030
Display NameStukken uit de geloofsleer, onder meer: Onze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, tien geboden, evangelische raden, negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven lichamelijke en zes geestelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zeven gaven van de Heilige Geest (die de zeven hoofdzonden verdrijven), zeven gaven der glorie voor het lichaam en de ziel etc.
Relation IdRELA000000304758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019791
Pathdomain/teksten/TEXT000000019791
Display NameTien geboden-traktaat, gevolgd door een opsomming van onderwerpen uit de geloofsleer: de zeven geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, de negen vreemde zonden, de twaalf geloofsartikelen, acht zaligheden, zeven gaven van de Heilige Geest, zeven hoofdzonden en de zonden tegen de Heilige Geest
Relation IdRELA000000299969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019765
Pathdomain/teksten/TEXT000000019765
Display NameTraktaat over de geloofsleer
Relation IdRELA000000299890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020610
Pathdomain/teksten/TEXT000000020610
Display NameUitleg van de tien geboden, gevolgd door opsomming van andere onderwerpen uit de geloofsleer: twaalf evangelische raden, zonden tegen de Heilige Geest, zeven gaven van de Heilige Geest (contra de hoofdzonden), de zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, acht zaligheden, zeven sacramenten, zeven gaven der glorie in het eeuwig leven voor het lichaam en de ziel, enz.
Relation IdRELA000000303229
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons