Venantius Fortunatus

Typelexicon
Typetekst
ValueVenantius Fortunatus
IdLEXI000000005082
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c61bd8e0-1590-42a1-95d8-0f87fe36a12b
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000001017
Pathdomain/keywords/KEYW000000001017
Display NameVenantius Fortunatus
Relation IdRELA000000005082
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000006672
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006672
Display NameMnl. vertaling van Venantius Fortunatus: Vexilla regis prodeunt, berijmd
Relation IdRELA000000402275
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005084
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005084
Display NameMnl. vertaling van Venantius Fortunatus: Vexilla regis prodeunt, in proza
Relation IdRELA000000397015
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005083
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005083
Display NameVexilla regis prodeunt
Relation IdRELA000000395527
Acceptedyes
Rev 1
Is author of
Typetekst
IdTEXT000000014008
Pathdomain/teksten/TEXT000000014008
Display NameHymne Vexilla regis prodeunt van Venantius Fortunatus, gevolgd door de Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000280776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036231
Pathdomain/teksten/TEXT000000036231
Display NameMartyrium S. Timothei. Venantius Fortunatus: Vita S. Hilarii. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000368041
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000394700
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons