Illumina oculos meos

Typelexicon
Typetekst
ValueIllumina oculos meos
IdLEXI000000004332
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6f1ab58a-86af-42a8-9864-409d5f0e9f7b
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000662
Pathdomain/keywords/KEYW000000000662
Display NameIllumina oculos meos
Relation IdRELA000000004332
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000004333
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004333
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000394664
Acceptedyes
Rev 1
Has verwante term
Typelexicon
IdLEXI000000004108
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004108
Display NamePseudo-Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000395917
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000395918
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000395920
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000395919
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000008451
Pathdomain/teksten/TEXT000000008451
Display NameIllumina oculos meos
Relation IdRELA000000260196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024589
Pathdomain/teksten/TEXT000000024589
Display NameIllumina oculos meos, toegeschreven aan Bernardus van Clairvaux; Lat.
Relation IdRELA000000319363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010583
Pathdomain/teksten/TEXT000000010583
Display NameIllumina oculos meos; Lat.
Relation IdRELA000000268021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025478
Pathdomain/teksten/TEXT000000025478
Display NameIllumina oculos meos; Lat. met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000322769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008449
Pathdomain/teksten/TEXT000000008449
Display NameLat. tekst van Illumina oculos meos met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000260190
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons