Van den seven sacken

Typelexicon
Typetekst
ValueVan den seven sacken
IdLEXI000000004311
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8370158b-dfa3-4979-8359-7a9bd6b77c79
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000645
Pathdomain/keywords/KEYW000000000645
Display NameVan den seven sacken
Relation IdRELA000000004311
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000404617
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003897
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003897
Display Nameexempelen
Relation IdRELA000000404619
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000404618
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000008201
Pathdomain/teksten/TEXT000000008201
Display NameVan den seven sacken
Relation IdRELA000000259410
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons