Van drien staten

Typelexicon
Typetekst
ValueVan drien staten
IdLEXI000000004269
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/61fbd391-a4c7-4ddd-aa49-03729377e578
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000606
Pathdomain/keywords/KEYW000000000606
Display NameVan drien staten
Relation IdRELA000000004269
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000000980
Pathdomain/documents/DOCU000000000980
Display NameAlle werken / Hendrik Mande ; heruitgave van alle werken welke door de traditie aan Hendrik Mande worden toegekend, met een woordenlijst verzorgd door een derdejaars werkgroep Neerlandici onder leiding en met medewerking van H. Vekeman en Th. Mertens ; aan deze werkgroep namen deel: A. Arts ... [et al.]
Relation IdRELA000000011946
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003078
Pathdomain/documents/DOCU000000003078
Display NameJohannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst / door W. Moll
Relation IdRELA000000015411
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000004271
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004271
Display NameEen devoete epistel ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem
Relation IdRELA000000404361
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004267
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004267
Display NameFili accedens
Relation IdRELA000000405097
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006390
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006390
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000397756
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003456
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003456
Display NameBedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000407194
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003360
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003360
Display NameHendrik Mande
Relation IdRELA000000407192
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004446
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004446
Display NameMnl. vertalingen van Hugo de Balma: Mystica theologia
Relation IdRELA000000407193
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000004398
Pathdomain/documents/DOCU000000004398
Display NameHugo de Balma bij Hendrik Mande, in 'Vurighe begherten' en in 'Bedudinghe op Cantica Canticorum' / Kees Schepers
Relation IdRELA000000407195
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003078
Pathdomain/documents/DOCU000000003078
Display NameJohannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst / door W. Moll
Relation IdRELA000000407196
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000407197
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000407198
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000008613
Pathdomain/teksten/TEXT000000008613
Display NameExcerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008610
Pathdomain/teksten/TEXT000000008610
Display NameExcerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten (eerste deel)
Relation IdRELA000000260738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008616
Pathdomain/teksten/TEXT000000008616
Display NameExcerpten die mogelijk afkomstig zijn uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022470
Pathdomain/teksten/TEXT000000022470
Display NameExcerpten uit Hendrik Mande: Een spieghel der waerheit, Vanden licht der waerheit en Van drien staten
Relation IdRELA000000309937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008611
Pathdomain/teksten/TEXT000000008611
Display NameExcerpten uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008606
Pathdomain/teksten/TEXT000000008606
Display NameHendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008608
Pathdomain/teksten/TEXT000000008608
Display NameHendrik Mande: Van drien staten, onvoll.
Relation IdRELA000000260730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008618
Pathdomain/teksten/TEXT000000008618
Display NameParafrase van Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000150
Pathdomain/teksten/TEXT000000000150
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus, voorafgegaan door een excerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten en tussen de epiloog en het slotgebed Een onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen
Relation IdRELA000000218350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005522
Pathdomain/teksten/TEXT000000005522
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, met voorafgaand aan de proloog een excerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000247972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/teksten/TEXT000000005791
Display NameTraktaat over de gratie Gods met onder meer een excerpt uit Bijbelvertaler van 1360: de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en citaten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden, uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit het werk van Jan van Leeuwen, uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi (Boek III, kap.54), uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek, uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, dicta op naam van Meester Eckhart en mogelijk uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000249186
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons