Von den neun Felsen

Typelexicon
Typetekst
ValueVon den neun Felsen
IdLEXI000000004210
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2f867372-9b7e-414f-8db7-e5919235d843
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000554
Pathdomain/keywords/KEYW000000000554
Display NameVon den neun Felsen
Relation IdRELA000000004210
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000003053
Pathdomain/documents/DOCU000000003053
Display NameDat boeck van den oorspronck : een handschrift : met inleiding en aanteekeningen / namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bew. door G.H. van Borssum Waalkes
Relation IdRELA000000015361
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000004209
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004209
Display NameRulman Merswin
Relation IdRELA000000402685
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000402686
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000402687
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000402688
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000007438
Pathdomain/teksten/TEXT000000007438
Display NameExcerpt uit Rulman Merswin: Von den neun Felsen, Mnl.
Relation IdRELA000000256627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001939
Pathdomain/teksten/TEXT000000001939
Display NameMnl. afschrift van een druk met preken van Tauler, waarin ook zijn opgenomen Eckhart-preken en dicta op diens naam, het Meisterbuch en een excerpt uit Rulman Merswin: Von den neun Felsen; 2 dln.
Relation IdRELA000000229387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007439
Pathdomain/teksten/TEXT000000007439
Display NameMnl. vertaling van Rulman Merswin: Von den neun Felsen
Relation IdRELA000000256631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039558
Pathdomain/teksten/TEXT000000039558
Display NameNeunfelsenbuch; Nederd.
Relation IdRELA000000378624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007440
Pathdomain/teksten/TEXT000000007440
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen
Relation IdRELA000000256635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021626
Pathdomain/teksten/TEXT000000021626
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen (?)
Relation IdRELA000000306916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007441
Pathdomain/teksten/TEXT000000007441
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen (onvoll.); Mnl.
Relation IdRELA000000256640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007435
Pathdomain/teksten/TEXT000000007435
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen, Mnl.
Relation IdRELA000000256617
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons