Dirc van Herxen

Typelexicon
Typeperson
ValueDirc van Herxen
IdLEXI000000004101
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/32441f74-7095-4449-8eac-019f98c8dc55
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000002675
Pathdomain/persons/PERS000000002675
Display Name(0-0)
Relation IdRELA000000004101
Acceptedyes
Rev 1
Is med author in documentation
Typedocument
IdDOCU000000004815
Pathdomain/documents/DOCU000000004815
Display NameContra detractores monachorum alias De utilitate monachorum van Dirk van Herxen / Marcel Haverals
Relation IdRELA000000019032
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002074
Pathdomain/documents/DOCU000000002074
Display NameDe Dietsche kollatieboeken van Dirc van Herxen (1381-1457) : Rektor van het Zwolse fraterhuis / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013745
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006320
Pathdomain/documents/DOCU000000006320
Display NameDirc van Herxen, (1381-1457), rector van het Zwolsche Fraterhuis / Ph.H.J. Knierim
Relation IdRELA000000022515
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006323
Pathdomain/documents/DOCU000000006323
Display NameEenkerstlied van Dirc van Herxen / W. Govaart
Relation IdRELA000000022521
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000004102
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004102
Display NameDietse collatieboeken
Relation IdRELA000000395619
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004422
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004422
Display NameMnl. vertalingen van Liber de diligendo Deo
Relation IdRELA000000401028
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000002335
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002335
Display NameZwolle, Broeders van het Gemene Leven S. Gregorius /Fraterhuis
Relation IdRELA000000392607
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000392608
Acceptedyes
Rev 1
Is author of
Typetekst
IdTEXT000000037719
Pathdomain/teksten/TEXT000000037719
Display NameArs moriendi (vert. onbekend Lat. tractaat van Dirk van Herxen?)
Relation IdRELA000000373027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020971
Pathdomain/teksten/TEXT000000020971
Display NameBrief van Dirc van Herxen en Martinus Schindel aan de H. Geestmeesters te Gouda; Mnl.
Relation IdRELA000000304508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000893
Pathdomain/teksten/TEXT000000000893
Display NameDirc van Herxen: Compilatio es diversis dictis; etc. Lat.
Relation IdRELA000000223105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039229
Pathdomain/teksten/TEXT000000039229
Display NameDirc van Herxen: Geestelijke oefeningen; Lat.
Relation IdRELA000000377598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022108
Pathdomain/teksten/TEXT000000022108
Display NameDirc van Herxen: Instructio religiosorum en Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis
Relation IdRELA000000308621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010688
Pathdomain/teksten/TEXT000000010688
Display NameDirc van Herxen: Instructio religiosorum ex dictis doctorum, Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis; 2 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000268396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033878
Pathdomain/teksten/TEXT000000033878
Display NameDirc van Herxen: Mnl. vertaling van zijn Prologus super orationem dominicam en Brevis explanatio orationis dominicae, onderdeel van de Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000359026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033879
Pathdomain/teksten/TEXT000000033879
Display NameDirc van Herxen: Mnl. vertaling van zijn Prologus super salutatione angelica en Explanatio brevis angelice salutationis
Relation IdRELA000000359031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029323
Pathdomain/teksten/TEXT000000029323
Display NameDrie geestelijke liederen van Dirc van Herxen; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000340464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007067
Pathdomain/teksten/TEXT000000007067
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Eerste collatieboek
Relation IdRELA000000255104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001028
Pathdomain/teksten/TEXT000000001028
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Eerste collatieboek (onder meer Pseudo-Bernardus van Clairvaux en de vertalingen van de traktaten over het Onze Vader en Ave Maria); Mnl.
Relation IdRELA000000224056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007066
Pathdomain/teksten/TEXT000000007066
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Eerste collatieboek, opgenomen in de Bernardus-sermoenen
Relation IdRELA000000255100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007068
Pathdomain/teksten/TEXT000000007068
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek
Relation IdRELA000000255108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007071
Pathdomain/teksten/TEXT000000007071
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek, met onder meer fragm. uit sermoenen van Bernardus, Taurinensis, Augustinus, Gregorius de Grote en uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000255131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032601
Pathdomain/teksten/TEXT000000032601
Display NameGeestelijk lied van Dirc van Herxen: Mi lust te loven hoochelic
Relation IdRELA000000354444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026809
Pathdomain/teksten/TEXT000000026809
Display NameGeestelijk lied van Dirc van Herxen: My lust te laven hoegelic
Relation IdRELA000000330062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007072
Pathdomain/teksten/TEXT000000007072
Display NameHomiliën van Beda en Augustinus, waarschijnlijk excerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek
Relation IdRELA000000255136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001739
Pathdomain/teksten/TEXT000000001739
Display NameJan van Schoonhoven. Dirc van Herxen. Anselmus van Canterbury. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000228191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033651
Pathdomain/teksten/TEXT000000033651
Display NameMnl. preek op naam van Augustinus, ook voorkomend in Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000358152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033985
Pathdomain/teksten/TEXT000000033985
Display NameMnl. preek op naam van S. Augustinus (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000359384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009936
Pathdomain/teksten/TEXT000000009936
Display NameNotabilia van Dirc van Herxen
Relation IdRELA000000265595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034275
Pathdomain/teksten/TEXT000000034275
Display NameTekst op naam van Augustinus (in ander handschriften overgeleverd als preek), ook voorkomend in Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000360450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033691
Pathdomain/teksten/TEXT000000033691
Display NameTekst op naam van Augustinus (in andere handschriften overgeleverd als preek), ook voorkomend in Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000358295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000737
Pathdomain/teksten/TEXT000000000737
Display NameTheodericus Herxen: De iuvenibus trahendis ad Christum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000222140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007070
Pathdomain/teksten/TEXT000000007070
Display NameVerzameling Mnl. preken op naam van Johannes Chrysostomus, Maximus van Turijn, (Pseuso-)Augustinus, (Pseudo-)Beda, Hieronymus, Severianus van Gabala en (Pseudo-)Origenes; vermoedelijk (ten dele) excerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek
Relation IdRELA000000255118
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000392609
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009247
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009247
Display Namemiddeleeuwse binders
Relation IdRELA000000392612
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009245
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009245
Display Namemiddeleeuwse illustrators
Relation IdRELA000000392611
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003336
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003336
Display Namemiddeleeuwse kopiisten en correctors
Relation IdRELA000000392610
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons