berijmde tekst

Typelexicon
Typetekst
Valueberijmde tekst
IdLEXI000000003983
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/617c1f7f-8add-441b-a885-da3a50fe7596
Deletedno
Relation Count 387
Properties
Relations
Is categorie of text
Typetekst
IdTEXT000000043252
Pathdomain/teksten/TEXT000000043252
Display Name"Arman wetende ende vroet / Subtijl ende wijs van sinne ..."
Relation IdRELA000000391096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043256
Pathdomain/teksten/TEXT000000043256
Display Name"Ay god here hoe seldi moghen / Langhe an scouwen dit groete quaet ..."
Relation IdRELA000000391120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043268
Pathdomain/teksten/TEXT000000043268
Display Name"Den besten dranc die ic kinne / Dats wijn dien drinct te maten ..."
Relation IdRELA000000391192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043248
Pathdomain/teksten/TEXT000000043248
Display Name"Die beste vroetscap die ic vinde / Ofte die ic ghesegghen mach ..."
Relation IdRELA000000391072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043259
Pathdomain/teksten/TEXT000000043259
Display Name"Die hem daer toe wille keren / Dat hi metten vroede gaet ..."
Relation IdRELA000000391138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043265
Pathdomain/teksten/TEXT000000043265
Display Name"Die hem ter gierecheit soe set / Dat hi es knecht van sinen goede ..."
Relation IdRELA000000391174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043249
Pathdomain/teksten/TEXT000000043249
Display Name"Die sijn herte ane gode leghet / Ende hem te sinen dienste keert ..."
Relation IdRELA000000391078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043262
Pathdomain/teksten/TEXT000000043262
Display Name"Die te tide swighen can / Ende te tide spreken ..."
Relation IdRELA000000391156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043264
Pathdomain/teksten/TEXT000000043264
Display Name"Die volghen wille minen rade / Eer hi iemende soude castien ..."
Relation IdRELA000000391168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043250
Pathdomain/teksten/TEXT000000043250
Display Name"Die vroetscap hoert ende die verstaet / Hets recht dat hi vroeder heet ..."
Relation IdRELA000000391084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043253
Pathdomain/teksten/TEXT000000043253
Display Name"Dien ghenoecht dat hem god ghevet / Dat es die alder rijcste man ..."
Relation IdRELA000000391102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043254
Pathdomain/teksten/TEXT000000043254
Display Name"Gheeft saen dattu gheven wout / Dinen vrient en lette niet ..."
Relation IdRELA000000391108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043255
Pathdomain/teksten/TEXT000000043255
Display Name"Groete gichten die verbliden / Valsche herten daer si sijn ..."
Relation IdRELA000000391114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043251
Pathdomain/teksten/TEXT000000043251
Display Name"Lieve kint dwinc dinen moet / Eer du sprekes bu ofte ba ..."
Relation IdRELA000000391090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043267
Pathdomain/teksten/TEXT000000043267
Display Name"Lieve kint men sal u minnen / Alse ghi iet te ghevene hebdt ..."
Relation IdRELA000000391186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043257
Pathdomain/teksten/TEXT000000043257
Display Name"Met exempelen soe es vroet / Dicwile worden menech man ..."
Relation IdRELA000000391126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043260
Pathdomain/teksten/TEXT000000043260
Display Name"Met verdraghene machmen dwinghen / Die scalke ende die loze beide ..."
Relation IdRELA000000391144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043261
Pathdomain/teksten/TEXT000000043261
Display Name"Soe wie dat daer toe wert vercoren / Dat hi vonnessen wisen moet ..."
Relation IdRELA000000391150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043263
Pathdomain/teksten/TEXT000000043263
Display Name"Twee dinghen heeft die werelt binnen / Diere ic wille ontberen ..."
Relation IdRELA000000391162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043266
Pathdomain/teksten/TEXT000000043266
Display Name"Wat hulpt dat mayen ende dat binden / Alse men huus noch scueren en kint ..."
Relation IdRELA000000391180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043258
Pathdomain/teksten/TEXT000000043258
Display Name"Wes oetmoedech in allen saken / Soe soutu ter eren comen ..."
Relation IdRELA000000391132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027147
Pathdomain/teksten/TEXT000000027147
Display NameABC-gedicht
Relation IdRELA000000331302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/teksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027137
Pathdomain/teksten/TEXT000000027137
Display NameABC-gedicht van 29 verzen
Relation IdRELA000000331261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027131
Pathdomain/teksten/TEXT000000027131
Display NameABC-gedicht van veertien verzen: Ave beminde creature
Relation IdRELA000000331236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042397
Pathdomain/teksten/TEXT000000042397
Display NameABC-gedicht: Advocate hemelsche coninginne
Relation IdRELA000000388027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042398
Pathdomain/teksten/TEXT000000042398
Display NameABC-gedicht: Alder ierst een hant vol des bitter berouwen
Relation IdRELA000000388031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042395
Pathdomain/teksten/TEXT000000042395
Display NameABC-gedicht: Als ic sie hoet nu in alle plaetsen staet
Relation IdRELA000000388019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042399
Pathdomain/teksten/TEXT000000042399
Display NameABC-gedicht: Als men de werelt wel beziet
Relation IdRELA000000388036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042394
Pathdomain/teksten/TEXT000000042394
Display NameABC-gedicht: Altyt suldy wat goets doen spreken oft dencken
Relation IdRELA000000388014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027124
Pathdomain/teksten/TEXT000000027124
Display NameABCgedicht: Als onder ouders duecht faelgiert
Relation IdRELA000000331209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042400
Pathdomain/teksten/TEXT000000042400
Display NameABCgedicht: Ave Aduocatelicste Aduerteringhe
Relation IdRELA000000388041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026616
Pathdomain/teksten/TEXT000000026616
Display NameAanmaning om goede vrouwen te eren
Relation IdRELA000000329275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020507
Pathdomain/teksten/TEXT000000020507
Display NameAantekeningen uit Albergen: meteorologische feiten, overstromingen, misoogsten e.d. in de periode 1485-1493; Lat.
Relation IdRELA000000302825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026886
Pathdomain/teksten/TEXT000000026886
Display NameAcrostichon op de naam Agnes van Galen
Relation IdRELA000000330442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019566
Pathdomain/teksten/TEXT000000019566
Display NameAlchemistisch gedicht
Relation IdRELA000000299167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026349
Pathdomain/teksten/TEXT000000026349
Display NameAllegorisch gedicht : Van der roese des crucen
Relation IdRELA000000328016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025020
Pathdomain/teksten/TEXT000000025020
Display NameAllegorisch gedicht, ingekaderd in een gebed tot Maria
Relation IdRELA000000321129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005440
Pathdomain/teksten/TEXT000000005440
Display NameAllegorische gedichten
Relation IdRELA000000247624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022131
Pathdomain/teksten/TEXT000000022131
Display NameAstrologisch gedicht
Relation IdRELA000000308721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027127
Pathdomain/teksten/TEXT000000027127
Display NameBalladen
Relation IdRELA000000331224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032088
Pathdomain/teksten/TEXT000000032088
Display NameBeleg van de drie koningen voor Gent
Relation IdRELA000000352491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025533
Pathdomain/teksten/TEXT000000025533
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000322952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011950
Pathdomain/teksten/TEXT000000011950
Display NameBerijmd gebed tot de H. Birgitta; Mnl.
Relation IdRELA000000273487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024803
Pathdomain/teksten/TEXT000000024803
Display NameBerijmd gebed tot de H. Catharina; Mnl.
Relation IdRELA000000320148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024908
Pathdomain/teksten/TEXT000000024908
Display NameBerijmd gebed tot de H.Maria
Relation IdRELA000000320606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028509
Pathdomain/teksten/TEXT000000028509
Display NameBerijmd kroniekje over de verlening van de Friese vrijheid
Relation IdRELA000000336981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016463
Pathdomain/teksten/TEXT000000016463
Display NameBerijmd leven van Jezus bij 25 miniaturen, Nederd.
Relation IdRELA000000288847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016227
Pathdomain/teksten/TEXT000000016227
Display NameBerijmde gezondheidsleer tegen jicht (monorime)
Relation IdRELA000000288058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028496
Pathdomain/teksten/TEXT000000028496
Display NameBerijmde kroniekje over de verlening van de Friese vrijheid
Relation IdRELA000000336914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006438
Pathdomain/teksten/TEXT000000006438
Display NameBerijmde legende van S. Ewaldus
Relation IdRELA000000252383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032474
Pathdomain/teksten/TEXT000000032474
Display NameBerijmde levensbeschrijving van Herman Wolf, pastoor van Kampen; Mnl.
Relation IdRELA000000353922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029329
Pathdomain/teksten/TEXT000000029329
Display NameBerijmde levensschets van Geert Grote; Lat.
Relation IdRELA000000340499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025333
Pathdomain/teksten/TEXT000000025333
Display NameBerijmde memento mori
Relation IdRELA000000322326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026081
Pathdomain/teksten/TEXT000000026081
Display NameBerijmde minneleer; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000326560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016914
Pathdomain/teksten/TEXT000000016914
Display NameBerijmde oefening over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033655
Pathdomain/teksten/TEXT000000033655
Display NameBerijmde onderschriften; Mnl.
Relation IdRELA000000358166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024134
Pathdomain/teksten/TEXT000000024134
Display NameBerijmde proloog op het navolgend allegorisch deugdentractaat : Een gheestelijc casteel
Relation IdRELA000000317311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026505
Pathdomain/teksten/TEXT000000026505
Display NameBerijmde samenspraak : Ene dispitacie tusschen den sone ende den vader
Relation IdRELA000000328766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026504
Pathdomain/teksten/TEXT000000026504
Display NameBerijmde samenspraak : Ene dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester
Relation IdRELA000000328760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018680
Pathdomain/teksten/TEXT000000018680
Display NameBerijmde samenspraak over de ijdelheid van de wereld: Exempel van redene en de broesche mensche, onvolledig
Relation IdRELA000000295857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020975
Pathdomain/teksten/TEXT000000020975
Display NameBerijmde tekst
Relation IdRELA000000304522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025010
Pathdomain/teksten/TEXT000000025010
Display NameBerijmde tekst met oproep tot inkeer
Relation IdRELA000000321088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024502
Pathdomain/teksten/TEXT000000024502
Display NameBerijmde tekst over Jezus
Relation IdRELA000000318947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024505
Pathdomain/teksten/TEXT000000024505
Display NameBerijmde tekst over Jezus' dood
Relation IdRELA000000318959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024503
Pathdomain/teksten/TEXT000000024503
Display NameBerijmde tekst over Jezus, toegeschreven aan Anthonis de Rovere
Relation IdRELA000000318952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032335
Pathdomain/teksten/TEXT000000032335
Display NameBerijmde tekst over de duivelse verleidingen
Relation IdRELA000000353377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028438
Pathdomain/teksten/TEXT000000028438
Display NameBerijmde tekst over de tegenstelling tussen natuur en ziel, met excerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden twaelf beghinen, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000336687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026494
Pathdomain/teksten/TEXT000000026494
Display NameBerijmde tekst over de zeven getijden
Relation IdRELA000000328699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039480
Pathdomain/teksten/TEXT000000039480
Display NameBerijmde tekst over een geestelijk huwelijk
Relation IdRELA000000378401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028548
Pathdomain/teksten/TEXT000000028548
Display NameBerijmde tekst over een goed en slecht gemoed
Relation IdRELA000000337136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034173
Pathdomain/teksten/TEXT000000034173
Display NameBerijmde tekst over liefde, hoop, geloof in een God; Ripuar. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000360065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024881
Pathdomain/teksten/TEXT000000024881
Display NameBerijmde tekst ter ere van Maria's barmhartigheid
Relation IdRELA000000320519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022296
Pathdomain/teksten/TEXT000000022296
Display NameBerijmde tekst, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000309280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025312
Pathdomain/teksten/TEXT000000025312
Display NameBerijmde tekst; Mnl.
Relation IdRELA000000322267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026543
Pathdomain/teksten/TEXT000000026543
Display NameBoerde : Vanden tanden
Relation IdRELA000000328940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029501
Pathdomain/teksten/TEXT000000029501
Display NameCarmen, ter ere van de regering en de stad Kampen van het jaar 1510
Relation IdRELA000000341316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029414
Pathdomain/teksten/TEXT000000029414
Display NameDe eerste Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032471
Pathdomain/teksten/TEXT000000032471
Display NameDichterlijke beschrijving van Kampen met plattegrond; Mnl.
Relation IdRELA000000353912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025232
Pathdomain/teksten/TEXT000000025232
Display NameDit is belech van Utert voer IJselsteijn; Mnl.
Relation IdRELA000000321978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038273
Pathdomain/teksten/TEXT000000038273
Display NameDit is der boeven orden
Relation IdRELA000000374550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038274
Pathdomain/teksten/TEXT000000038274
Display NameDit is vanden sall boeven
Relation IdRELA000000374552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033263
Pathdomain/teksten/TEXT000000033263
Display NameDocumenten voor de geschiedenis van de 16e eeuw; Mnl. Fra. Lat. Berijmde tekst over Tvelde teecken der Franchoisen; Mnl.
Relation IdRELA000000356929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033498
Pathdomain/teksten/TEXT000000033498
Display NameDrie delen, bevattende profetiʺen, waarzeggerijen, gedichten
Relation IdRELA000000357690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021420
Pathdomain/teksten/TEXT000000021420
Display NameDrie gedichten over de Jonker Fransenoorlog, op naam van A.J.; Mnl.
Relation IdRELA000000306146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029323
Pathdomain/teksten/TEXT000000029323
Display NameDrie geestelijke liederen van Dirc van Herxen; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000340465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007541
Pathdomain/teksten/TEXT000000007541
Display NameDrie speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000257044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006707
Pathdomain/teksten/TEXT000000006707
Display NameEen argument tusschen oetmoedicheit ende die ere vander werelt ende tusschen rijcheit ende armoede ende tusschen sollaes ende penitencie
Relation IdRELA000000253643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033112
Pathdomain/teksten/TEXT000000033112
Display NameEen groet tot God, met Jezus' antwoord daarop, en enige korte stichtelijke gedichten; Mnl.
Relation IdRELA000000356304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026741
Pathdomain/teksten/TEXT000000026741
Display NameErotisch gedicht
Relation IdRELA000000329711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022484
Pathdomain/teksten/TEXT000000022484
Display NameExcerpten uit twee speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000309974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033481
Pathdomain/teksten/TEXT000000033481
Display NameExplicit op rijm; Mnl.
Relation IdRELA000000357636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033139
Pathdomain/teksten/TEXT000000033139
Display NameFragment van berijmde getijden
Relation IdRELA000000356423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033488
Pathdomain/teksten/TEXT000000033488
Display NameFragment van een gedicht
Relation IdRELA000000357658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029177
Pathdomain/teksten/TEXT000000029177
Display NameFragment van een gedicht over het leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000339977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039751
Pathdomain/teksten/TEXT000000039751
Display NameFragment van een rijmtekst over de jaargetijden
Relation IdRELA000000379389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026568
Pathdomain/teksten/TEXT000000026568
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000329049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008334
Pathdomain/teksten/TEXT000000008334
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000259844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025427
Pathdomain/teksten/TEXT000000025427
Display NameGedicht (Mnl. vertaling van Mireueur du monde)
Relation IdRELA000000322606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028557
Pathdomain/teksten/TEXT000000028557
Display NameGedicht : Iyst an yr duecht nach scone
Relation IdRELA000000337175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026565
Pathdomain/teksten/TEXT000000026565
Display NameGedicht of Lied op S. Catharina
Relation IdRELA000000329034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026560
Pathdomain/teksten/TEXT000000026560
Display NameGedicht op Christus aan het Kruis
Relation IdRELA000000329015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032870
Pathdomain/teksten/TEXT000000032870
Display NameGedicht op S. Catharina
Relation IdRELA000000355437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033277
Pathdomain/teksten/TEXT000000033277
Display NameGedicht op de Geuzen, 1582; Ned.
Relation IdRELA000000356968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027125
Pathdomain/teksten/TEXT000000027125
Display NameGedicht op de brand van de O.L.V. kerk te Antwerpen in 1533
Relation IdRELA000000331214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027142
Pathdomain/teksten/TEXT000000027142
Display NameGedicht op de dood
Relation IdRELA000000331284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031959
Pathdomain/teksten/TEXT000000031959
Display NameGedicht op de dood van Filips de Schone; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000351975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029422
Pathdomain/teksten/TEXT000000029422
Display NameGedicht op de geboorte van Adolf van Gelre; Lat met Mnl. opschrift
Relation IdRELA000000340953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033443
Pathdomain/teksten/TEXT000000033443
Display NameGedicht op de graaf van Mullene; Ned.
Relation IdRELA000000357467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029430
Pathdomain/teksten/TEXT000000029430
Display NameGedicht op de heren van Arkel
Relation IdRELA000000340987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029426
Pathdomain/teksten/TEXT000000029426
Display NameGedicht op de moord op graaf Floris V (1256-1296)
Relation IdRELA000000340965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033453
Pathdomain/teksten/TEXT000000033453
Display NameGedicht op de tiende penning; Mnl.
Relation IdRELA000000357513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029431
Pathdomain/teksten/TEXT000000029431
Display NameGedicht op het beleg van Poederoijen in 1507
Relation IdRELA000000340992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033093
Pathdomain/teksten/TEXT000000033093
Display NameGedicht op het woord MARIA
Relation IdRELA000000356219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030268
Pathdomain/teksten/TEXT000000030268
Display NameGedicht opgedragen aan de heren van Brederode
Relation IdRELA000000344703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032011
Pathdomain/teksten/TEXT000000032011
Display NameGedicht over Filips de Schone; Mnl.
Relation IdRELA000000352193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016262
Pathdomain/teksten/TEXT000000016262
Display NameGedicht over S. Anna
Relation IdRELA000000288173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039217
Pathdomain/teksten/TEXT000000039217
Display NameGedicht over S. Anselmus' vraag over het lijden van Christus; Nederd,
Relation IdRELA000000377558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004355
Pathdomain/teksten/TEXT000000004355
Display NameGedicht over de Apocalyps
Relation IdRELA000000242622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032025
Pathdomain/teksten/TEXT000000032025
Display NameGedicht over de Blijde Inkomst van Filips de Schone in Brugge; Mnl.
Relation IdRELA000000352263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032024
Pathdomain/teksten/TEXT000000032024
Display NameGedicht over de Blijde Inkomst van Filips de Schone in Gent; Mnl.
Relation IdRELA000000352259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012757
Pathdomain/teksten/TEXT000000012757
Display NameGedicht over de deugden van S. Maria
Relation IdRELA000000276304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031950
Pathdomain/teksten/TEXT000000031950
Display NameGedicht over de eer
Relation IdRELA000000351940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033269
Pathdomain/teksten/TEXT000000033269
Display NameGedicht over de geuzen; Mnl.
Relation IdRELA000000356942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022234
Pathdomain/teksten/TEXT000000022234
Display NameGedicht over de mis
Relation IdRELA000000309077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032017
Pathdomain/teksten/TEXT000000032017
Display NameGedicht over de ontvangst van Margaretha van Oostenrijk in Spanje; Mnl.
Relation IdRELA000000352217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033042
Pathdomain/teksten/TEXT000000033042
Display NameGedicht over de rechtsvrijheid van Sint Truiden; Mnl.
Relation IdRELA000000356018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031962
Pathdomain/teksten/TEXT000000031962
Display NameGedicht over de teloorgang van de deugden; Mnl.
Relation IdRELA000000351983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017012
Pathdomain/teksten/TEXT000000017012
Display NameGedicht over gehoorzaamheid en nederigheid
Relation IdRELA000000290565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031923
Pathdomain/teksten/TEXT000000031923
Display NameGedicht over het hiernamaals, met geʺincorporeerd gebed tot Maria om het verwerven van de eeuwige vrede
Relation IdRELA000000351838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031908
Pathdomain/teksten/TEXT000000031908
Display NameGedicht over het lijden van Jezus Christus
Relation IdRELA000000351742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022216
Pathdomain/teksten/TEXT000000022216
Display NameGedicht tegen het dansen rond de Meiboom
Relation IdRELA000000309013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007448
Pathdomain/teksten/TEXT000000007448
Display NameGedicht uit de school van Hadewijch
Relation IdRELA000000256670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033656
Pathdomain/teksten/TEXT000000033656
Display NameGedicht van 24 regels
Relation IdRELA000000358168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029245
Pathdomain/teksten/TEXT000000029245
Display NameGedicht van 34 regels; Mnl.
Relation IdRELA000000340223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031958
Pathdomain/teksten/TEXT000000031958
Display NameGedicht: Ach Venus beldeken
Relation IdRELA000000351972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008136
Pathdomain/teksten/TEXT000000008136
Display NameGedicht: Van den dorper
Relation IdRELA000000259184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032081
Pathdomain/teksten/TEXT000000032081
Display NameGedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000352465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033650
Pathdomain/teksten/TEXT000000033650
Display NameGedichten
Relation IdRELA000000358150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026433
Pathdomain/teksten/TEXT000000026433
Display NameGedichten en recepten; Mnd. en Mnl.
Relation IdRELA000000328389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019556
Pathdomain/teksten/TEXT000000019556
Display NameGedichten op de `philosophischen steen'
Relation IdRELA000000299120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033358
Pathdomain/teksten/TEXT000000033358
Display NameGedichten op de dood van Jheronimus Bosch: Mnl. en Lat
Relation IdRELA000000357227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/teksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009346
Pathdomain/teksten/TEXT000000009346
Display NameGeestelijk gedicht
Relation IdRELA000000263491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032103
Pathdomain/teksten/TEXT000000032103
Display NameGeestelijk gedicht: Wy sien altois voir onsen oghen
Relation IdRELA000000352544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022150
Pathdomain/teksten/TEXT000000022150
Display NameGeestelijk gedichtje
Relation IdRELA000000308800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026903
Pathdomain/teksten/TEXT000000026903
Display NameGeestelijke ABC-tekst; berijmd
Relation IdRELA000000330500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/teksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028488
Pathdomain/teksten/TEXT000000028488
Display NameGeestelijke oefening op rijm
Relation IdRELA000000336888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032499
Pathdomain/teksten/TEXT000000032499
Display NameGeestelijke zang op de derde psalm; Mnl.
Relation IdRELA000000354015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032500
Pathdomain/teksten/TEXT000000032500
Display NameGeestelijke zang op de vierde psalm; Mnl.
Relation IdRELA000000354019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032048
Pathdomain/teksten/TEXT000000032048
Display NameGelegenheidsgedichten op Hanten; Mnl.
Relation IdRELA000000352355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028510
Pathdomain/teksten/TEXT000000028510
Display NameGesta Fresonum, -1248
Relation IdRELA000000336987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033271
Pathdomain/teksten/TEXT000000033271
Display NameGeuzenklucht; Mnl.
Relation IdRELA000000356948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024811
Pathdomain/teksten/TEXT000000024811
Display NameGlossenlied op het Credo; Mnl.
Relation IdRELA000000320175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034309
Pathdomain/teksten/TEXT000000034309
Display NameHekeldicht
Relation IdRELA000000360574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003874
Pathdomain/teksten/TEXT000000003874
Display NameHenricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit, voorafgegaan door een monorime
Relation IdRELA000000240710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024925
Pathdomain/teksten/TEXT000000024925
Display NameHistorielied op de inname van Tienen door Karel van Egmond
Relation IdRELA000000320689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024924
Pathdomain/teksten/TEXT000000024924
Display NameHistorielied over de oorlog tussen Karel van Egmond en Filips de Schone
Relation IdRELA000000320680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033214
Pathdomain/teksten/TEXT000000033214
Display NameHistorische gedicht over de jaren 1336-1380
Relation IdRELA000000356735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020618
Pathdomain/teksten/TEXT000000020618
Display NameHs. met onder meer een berijmd raadsel (f.003r); handboek van Pier de Vriese.
Relation IdRELA000000303258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020613
Pathdomain/teksten/TEXT000000020613
Display NameHs. met onder meer een berijmd raadsel (f.008)
Relation IdRELA000000303245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024256
Pathdomain/teksten/TEXT000000024256
Display NameKlacht over de ijdele wereld
Relation IdRELA000000317919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030938
Pathdomain/teksten/TEXT000000030938
Display NameKlacht van Achilles, Bewerking van Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vs. 11720 sqq.
Relation IdRELA000000347600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032084
Pathdomain/teksten/TEXT000000032084
Display NameKlacht van de akkerman
Relation IdRELA000000352473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029416
Pathdomain/teksten/TEXT000000029416
Display NameKort gedicht op de geboorte van Adolf van Egmond, hertog van Gelre 1465-1471; Lat.
Relation IdRELA000000340920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033661
Pathdomain/teksten/TEXT000000033661
Display NameKorte gedichtjes
Relation IdRELA000000358182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029937
Pathdomain/teksten/TEXT000000029937
Display NameKorte kroniek van de graven en hertogen van Gelre, -1423; Lat.
Relation IdRELA000000343210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029252
Pathdomain/teksten/TEXT000000029252
Display NameKorte kroniek van de graven van Holland, bijschriften bij een panelenreeks, Dirk I - Dirk III
Relation IdRELA000000340253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028490
Pathdomain/teksten/TEXT000000028490
Display NameKorte monoloog van Jezus tot de mens, berijmd
Relation IdRELA000000336895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030396
Pathdomain/teksten/TEXT000000030396
Display NameKroniek over de oudste geschiedenis van Holland en Zeeland, met aan het slot een gedicht over de oudste geschiedenis van Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000345271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030398
Pathdomain/teksten/TEXT000000030398
Display NameKroniek van het graafschap Holland, Zeeland en Friesland, 863-1478, met daarin opgenomen het verhaal over de gevangenhouding van hertog Adolf van Gelre; Lat.
Relation IdRELA000000345280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033646
Pathdomain/teksten/TEXT000000033646
Display NameLatere toevoeging van historiografische aard
Relation IdRELA000000358128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027972
Pathdomain/teksten/TEXT000000027972
Display NameLatere toevoeging van katechetische aard
Relation IdRELA000000334757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004836
Pathdomain/teksten/TEXT000000004836
Display NameLegende van Margaretha in versvorm; Frans
Relation IdRELA000000244786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011945
Pathdomain/teksten/TEXT000000011945
Display NameLeven van S. Catharina, berijmd
Relation IdRELA000000273468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028555
Pathdomain/teksten/TEXT000000028555
Display NameLied : Ich hayn eyn hertz
Relation IdRELA000000337166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026382
Pathdomain/teksten/TEXT000000026382
Display NameLied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000328146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029010
Pathdomain/teksten/TEXT000000029010
Display NameLied over de toestanden in het franciscanerklooster te Bolsward omstreeks 1374
Relation IdRELA000000339256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033764
Pathdomain/teksten/TEXT000000033764
Display NameLied. Samenspraak tussen Jezus en de ziel
Relation IdRELA000000358579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033050
Pathdomain/teksten/TEXT000000033050
Display NameLiederen. Samenspraak tussen Jezus en de ziel
Relation IdRELA000000356044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024787
Pathdomain/teksten/TEXT000000024787
Display NameLitanie op rijm
Relation IdRELA000000320101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025111
Pathdomain/teksten/TEXT000000025111
Display NameLofdicht of lofzang op de meiboom
Relation IdRELA000000321501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020762
Pathdomain/teksten/TEXT000000020762
Display NameLofdicht op de wijn; Lat./Ned.
Relation IdRELA000000303808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029672
Pathdomain/teksten/TEXT000000029672
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabini: De excidio civitatis Leodiensis libri sex; Lat.
Relation IdRELA000000342125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029673
Pathdomain/teksten/TEXT000000029673
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabini: De vastatione Leodiensi per Carolem, principem Burgundie; Lat.
Relation IdRELA000000342136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029671
Pathdomain/teksten/TEXT000000029671
Display NameMathieu Herben en Angelo Sabino : De excidio civitatis Leodiensis libri sex ofwel Historia vastationis Leodiensis
Relation IdRELA000000342115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032202
Pathdomain/teksten/TEXT000000032202
Display NameMeiliedje
Relation IdRELA000000352945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026888
Pathdomain/teksten/TEXT000000026888
Display NameMinnebrief; berijmd
Relation IdRELA000000330450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026617
Pathdomain/teksten/TEXT000000026617
Display NameMinnedicht
Relation IdRELA000000329278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028549
Pathdomain/teksten/TEXT000000028549
Display NameMinnedicht : Ich dijn byn
Relation IdRELA000000337142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028559
Pathdomain/teksten/TEXT000000028559
Display NameMinnedicht; Fra.
Relation IdRELA000000337183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032008
Pathdomain/teksten/TEXT000000032008
Display NameMinnedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000352178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026717
Pathdomain/teksten/TEXT000000026717
Display NameMinneklacht
Relation IdRELA000000329625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028556
Pathdomain/teksten/TEXT000000028556
Display NameMinneklacht : Hoer lief, was ich dyr saghe
Relation IdRELA000000337170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028558
Pathdomain/teksten/TEXT000000028558
Display NameMinnelied : Ich wil nu eynre singhen
Relation IdRELA000000337179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026670
Pathdomain/teksten/TEXT000000026670
Display NameMinnelied : Kundich mich wel ghehalden
Relation IdRELA000000329464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026092
Pathdomain/teksten/TEXT000000026092
Display NameMinnespreuken
Relation IdRELA000000326589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016064
Pathdomain/teksten/TEXT000000016064
Display NameMnl. berijmd excerpt uit Johannes Gerson: Opus tripartitum
Relation IdRELA000000287453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021636
Pathdomain/teksten/TEXT000000021636
Display NameMnl. gedicht over S. Maria
Relation IdRELA000000306939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032477
Pathdomain/teksten/TEXT000000032477
Display NameMoralistisch gedicht: Des werlts beloep, - 1574; Mnl.
Relation IdRELA000000353950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021557
Pathdomain/teksten/TEXT000000021557
Display NameMystiek gedicht
Relation IdRELA000000306655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021079
Pathdomain/teksten/TEXT000000021079
Display NameNieuwjaars gedicht over de zeven gaven van de Heilige Geest, berijmd (iedere gave in 11 regels, slechts zes gaven behandeld)
Relation IdRELA000000304950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032217
Pathdomain/teksten/TEXT000000032217
Display NameNieuwjaarsgedicht
Relation IdRELA000000352988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030937
Pathdomain/teksten/TEXT000000030937
Display NameNotitie over de drie knapste Grieken, Bewerking van Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vs. 11720 sqq.
Relation IdRELA000000347594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030936
Pathdomain/teksten/TEXT000000030936
Display NameNotitie over de schoonheid van Hector
Relation IdRELA000000347588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024294
Pathdomain/teksten/TEXT000000024294
Display NameOnser vrouwen claghe, dramatische Mariaklacht
Relation IdRELA000000318065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036964
Pathdomain/teksten/TEXT000000036964
Display NameOver het drievoudige loon in het hemelrijk
Relation IdRELA000000370831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033150
Pathdomain/teksten/TEXT000000033150
Display NamePennenprobeersels: o.a. varianten op het lied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000356479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019332
Pathdomain/teksten/TEXT000000019332
Display NamePieter den Brant: Vier complexien, berijmd
Relation IdRELA000000298283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030939
Pathdomain/teksten/TEXT000000030939
Display NamePortret van Achilles, Excerpt uit Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vss. 6639-6654.
Relation IdRELA000000347606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030940
Pathdomain/teksten/TEXT000000030940
Display NamePortret van Hector, Excerpt uit Jacob van Maerlant : Historie van Troyen, vss. 6801-6820.
Relation IdRELA000000347612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006547
Pathdomain/teksten/TEXT000000006547
Display NamePreken, exempelen, gedichten en andere teksten over S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000253002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041894
Pathdomain/teksten/TEXT000000041894
Display NameProzatekst over de letters van de naam Jhesus met aansluitend een rijmtekst op Jezus' naam, op naam van S. Bernardus
Relation IdRELA000000386479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020565
Pathdomain/teksten/TEXT000000020565
Display NameRaadsel, berijmd
Relation IdRELA000000303068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021027
Pathdomain/teksten/TEXT000000021027
Display NameRefrein van vijf strofen op de stok Dits tgheloove dat ons die scriftuere verclaert
Relation IdRELA000000304747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026480
Pathdomain/teksten/TEXT000000026480
Display NameRefreincyclus : VI rondeelkijns
Relation IdRELA000000328610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033647
Pathdomain/teksten/TEXT000000033647
Display NameRegister of boek van de timmerlieden. Gedicht op de bezetting van Gent in 1576
Relation IdRELA000000358135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033198
Pathdomain/teksten/TEXT000000033198
Display NameRegister van de collatiën van Gent, 33 stuks; Mnl. Berijmde paskwil op de Gentse magistraat
Relation IdRELA000000356681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030003
Pathdomain/teksten/TEXT000000030003
Display NameReiner Bogerman van Dockum : Gedicht op de overwinning van Kampen op de Geldersen in 1510; Lat.
Relation IdRELA000000343495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034365
Pathdomain/teksten/TEXT000000034365
Display NameRetrogade
Relation IdRELA000000360786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027126
Pathdomain/teksten/TEXT000000027126
Display NameRetrogade op de naam van de dichter: Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030490
Pathdomain/teksten/TEXT000000030490
Display NameRetrogade van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027302
Pathdomain/teksten/TEXT000000027302
Display NameRijmkroniek van de onlusten in Vlaanderen, 1379-1380; Frans
Relation IdRELA000000331939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015279
Pathdomain/teksten/TEXT000000015279
Display NameRijmpje
Relation IdRELA000000284730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015851
Pathdomain/teksten/TEXT000000015851
Display NameRijmproza
Relation IdRELA000000286648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033505
Pathdomain/teksten/TEXT000000033505
Display NameSamenspraak tussen Jezus en de ziel, deels berijmd
Relation IdRELA000000357706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033657
Pathdomain/teksten/TEXT000000033657
Display NameSchimpdichten; Ned..
Relation IdRELA000000358170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027315
Pathdomain/teksten/TEXT000000027315
Display NameSpel van Naaman, prinche van Syrien; Mnl.
Relation IdRELA000000332024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031961
Pathdomain/teksten/TEXT000000031961
Display NameSpotlied in macaronische verzen betreffende de oorlog tussen de Franse koning en de Napolitanen; Lat., Ita., Fra., Ned.,
Relation IdRELA000000351980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024891
Pathdomain/teksten/TEXT000000024891
Display NameSpreuken en verzen; Mnl.
Relation IdRELA000000320551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026542
Pathdomain/teksten/TEXT000000026542
Display NameSpreukverzameling : Alderande proverbien vanden wisen Salomone
Relation IdRELA000000328933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023150
Pathdomain/teksten/TEXT000000023150
Display NameSproke : Mensche waer op moechstu di verlaten (Monorime)
Relation IdRELA000000312747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026497
Pathdomain/teksten/TEXT000000026497
Display NameSproke: Een berespen up dleven van der weerelt; Mnl. fragm.
Relation IdRELA000000328718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033496
Pathdomain/teksten/TEXT000000033496
Display NameStrookje papier met 3 initia (van liederen?)
Relation IdRELA000000357682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033485
Pathdomain/teksten/TEXT000000033485
Display NameTe Deum laudamus, met vertaling in Ned. verzen
Relation IdRELA000000357649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033508
Pathdomain/teksten/TEXT000000033508
Display NameTekst over goede punten op naam van Augustinus; deels berijmd
Relation IdRELA000000357714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006546
Pathdomain/teksten/TEXT000000006546
Display NameTeksten over en gebeden tot S. Catharina van Alexandrië, deels in verzen
Relation IdRELA000000252996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021652
Pathdomain/teksten/TEXT000000021652
Display NameTien geboden in verzen
Relation IdRELA000000306983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020989
Pathdomain/teksten/TEXT000000020989
Display NameTien geboden op rijm, Onze vader, Ave Maria, Credo
Relation IdRELA000000304583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033183
Pathdomain/teksten/TEXT000000033183
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000356613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002287
Pathdomain/teksten/TEXT000000002287
Display NameTraktaat over de mis (Dienst der missen); Mnl.
Relation IdRELA000000231873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026885
Pathdomain/teksten/TEXT000000026885
Display NameTraktaat, deels in de vorm van disticha: Der gheesteliker scoolkinderen ABC
Relation IdRELA000000330438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011949
Pathdomain/teksten/TEXT000000011949
Display NameTwee gedichten over S. Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000273482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016149
Pathdomain/teksten/TEXT000000016149
Display NameTwee korte gedichten
Relation IdRELA000000287766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029408
Pathdomain/teksten/TEXT000000029408
Display NameTwee korte versfragmenten over de graven Willem V en Albrecht van Holland
Relation IdRELA000000340887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026896
Pathdomain/teksten/TEXT000000026896
Display NameTwee liederen op een bruidspaar
Relation IdRELA000000330476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029415
Pathdomain/teksten/TEXT000000029415
Display NameTweede Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002873
Pathdomain/teksten/TEXT000000002873
Display NameTypologische taferelen uit het leven van Jezus; berijmd, Mnl.
Relation IdRELA000000235461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021414
Pathdomain/teksten/TEXT000000021414
Display NameVan die penninc te raet te houden
Relation IdRELA000000306115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006709
Pathdomain/teksten/TEXT000000006709
Display NameVan te leren sterven
Relation IdRELA000000253651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007817
Pathdomain/teksten/TEXT000000007817
Display NameVermoedelijk Dat vijfte boeck van Qui sequitur, met interpolaties (excerpten, dicta en gedicht)
Relation IdRELA000000258056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042334
Pathdomain/teksten/TEXT000000042334
Display NameVers over kwaad gezelschap
Relation IdRELA000000387786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033359
Pathdomain/teksten/TEXT000000033359
Display NameVerzen op de overwinning van Karel V op Gelre en Gulik in 1543; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000357230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019335
Pathdomain/teksten/TEXT000000019335
Display NameVier complexien, berijmd
Relation IdRELA000000298293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033482
Pathdomain/teksten/TEXT000000033482
Display NameVier rederijkersgedichten op naam van Joris Pieterszn, 1528
Relation IdRELA000000357640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034232
Pathdomain/teksten/TEXT000000034232
Display NameVierregelig rijm over verkiezing Luikse bisschop in 1581
Relation IdRELA000000360269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027477
Pathdomain/teksten/TEXT000000027477
Display NameVierregelige rijmtekst
Relation IdRELA000000332742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020896
Pathdomain/teksten/TEXT000000020896
Display NameVijf raadsels, berijmd
Relation IdRELA000000304303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023089
Pathdomain/teksten/TEXT000000023089
Display NameWillem Hermanszn van Gouda: Olandie Gelrieque bellum, Verhaal over de strooptochten van de Geldersen in 1507-1510; autogr.(?). Elegia; Lat. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000312398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024235
Pathdomain/teksten/TEXT000000024235
Display NameZesregelig gedicht over de hemelse vreugde
Relation IdRELA000000317832
Acceptedyes
Rev 1
Is categorie of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011802
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011802
Display Name'S-GRAVENHAGE, HRA : Collectie Van Spaen 142e
Relation IdRELA000000170976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003488
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003488
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 29
Relation IdRELA000000072753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008070
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008070
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 E 62
Relation IdRELA000000129668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014249
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 J 48
Relation IdRELA000000197221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014272
Display NameAMSTERDAM, UB : V C 6
Relation IdRELA000000197474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014311
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014311
Display NameARNHEM, GA : Archief van Rhemen 129
Relation IdRELA000000197898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014247
Display NameBRUSSEL, KB : 12949-60
Relation IdRELA000000197199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010872
Display NameBRUSSEL, KB : 21655
Relation IdRELA000000160719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003666
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003666
Display NameBRUSSEL, KB : 2846
Relation IdRELA000000075602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008767
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008767
Display NameBRUSSEL, KB : II 117
Relation IdRELA000000136655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012090
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012090
Display NameBRUSSEL, KB : II 1184
Relation IdRELA000000174536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008787
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008787
Display NameGENT, RA : Fonds Gent nr. 12
Relation IdRELA000000136795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008788
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008788
Display NameGENT, RA : Proces du Conseil de Flandre, 2e serie, nr. 6092, nr. 6
Relation IdRELA000000136801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014349
Display NameGENT, SA : REEKS 190, NO.?
Relation IdRELA000000198328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014217
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014217
Display NameGENT, SA : Reeks 121, nr.1
Relation IdRELA000000196863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010859
Display NameGENT, UB : 920
Relation IdRELA000000160559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014005
Display NameGRONINGEN, UB : 351
Relation IdRELA000000194400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011823
Display NameHAARLEM, AVK : SA Rood 42
Relation IdRELA000000171146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009442
Display NameHAMBURG, SUB : Hist. 295
Relation IdRELA000000143417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008369
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008369
Display NameHANNOVER, NLB : I 80
Relation IdRELA000000133184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012092
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012092
Display NameKAMERIJK, BM : 699
Relation IdRELA000000174565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011904
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 2
Relation IdRELA000000172136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011905
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 3
Relation IdRELA000000172150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011824
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011824
Display NameLEIDEN, RAL : Gildenarchieven 1494
Relation IdRELA000000171152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004684
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004684
Display NameNEW YORK, PML : M. 649
Relation IdRELA000000089309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010491
Display NameOlim CUVELIER (Brussel) : z.s.
Relation IdRELA000000156148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006269
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 82-83 (verloren)
Relation IdRELA000000108676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012091
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012091
Display NameROME, BAV : Vat. Lat. 1675
Relation IdRELA000000174547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008972
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008972
Display NameROTTERDAM, GA : 1534
Relation IdRELA000000138371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010453
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1263
Relation IdRELA000000155748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006527
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006527
Display NameWENEN, ONB : 2659
Relation IdRELA000000111557
Acceptedyes
Rev 1
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000388
Pathdomain/keywords/KEYW000000000388
Display Nameberijmde tekst
Relation IdRELA000000003983
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000394368
Acceptedyes
Rev 1
Is bredere term of
Typelexicon
IdLEXI000000003504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003504
Display NameAiol et Mirabel
Relation IdRELA000000400824
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005401
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005401
Display NameDat creatueren qualijc te gheloven sijn
Relation IdRELA000000394018
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003718
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003718
Display NameDe Grimbergsche oorlog
Relation IdRELA000000402429
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004561
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004561
Display NameDe philomela
Relation IdRELA000000406712
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007342
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007342
Display NameDie claghe vanden grave van Vlaendren
Relation IdRELA000000405152
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007344
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007344
Display NameDie claghe vanden hertoghe Wenselijn van Brabant
Relation IdRELA000000394200
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003878
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003878
Display NameDie rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000393655
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004295
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004295
Display NameEen fonteyn heb ich vonden
Relation IdRELA000000393491
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006827
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006827
Display NameEin jammerliche clage
Relation IdRELA000000401139
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008735
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008735
Display NameElckerlyc
Relation IdRELA000000395083
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005399
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005399
Display NameEne figure
Relation IdRELA000000407371
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004163
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004163
Display NameFlandrijs
Relation IdRELA000000402885
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004165
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004165
Display NameFlorent ende Durant
Relation IdRELA000000403840
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006803
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006803
Display NameGedicht op de invallen der Noormannen
Relation IdRELA000000399761
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006822
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006822
Display NameGedicht van den Negen Besten
Relation IdRELA000000405001
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008671
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008671
Display NameHet Beclach van joncheer Jan van Hembyse
Relation IdRELA000000397778
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004027
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004027
Display NameLe pèlerinage de Jésus Christ
Relation IdRELA000000398506
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004025
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004025
Display NameLe pèlerinage de la vie humaine
Relation IdRELA000000407742
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003678
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003678
Display NameMengeldichten in navolging van Hadewijch
Relation IdRELA000000399151
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003676
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003676
Display NameMengeldichten van Hadewijch
Relation IdRELA000000399229
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003566
Display NameMnl. bewerkingen van Visio Philiberti
Relation IdRELA000000403378
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004489
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004489
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Jesu dulcis memoria, berijmd
Relation IdRELA000000406067
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004455
Display NameMnl. vertalingen van Augustinus: De civitate dei
Relation IdRELA000000399650
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003432
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003432
Display NameMnl. vertalingen van de zeven boetpsalmen, berijmd
Relation IdRELA000000398536
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005398
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005398
Display NameNu laet ons gode loven
Relation IdRELA000000397060
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004028
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004028
Display NameOns heren pelegrimage
Relation IdRELA000000397713
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004567
Display NameOpus contemplationis
Relation IdRELA000000399201
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003503
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003503
Display NameRenaut de Montauban
Relation IdRELA000000397077
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004159
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004159
Display NameRoman d'Alexandre
Relation IdRELA000000395793
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004811
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004811
Display NameSalve meum salutare
Relation IdRELA000000403105
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007910
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007910
Display NameSpel van sint-Trudo
Relation IdRELA000000396659
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005794
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005794
Display NameSproke over het Heilig Sacrament
Relation IdRELA000000401152
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004300
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004300
Display NameVan der duecht der behoetheit
Relation IdRELA000000409027
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007340
Display NameVan enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000405972
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007338
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007338
Display NameVan suveren cledren te dragen allen vrouwen
Relation IdRELA000000397729
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007333
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007333
Display NameVander hogher salen
Relation IdRELA000000395950
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007336
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007336
Display NameVenus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000405289
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007581
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007581
Display Nameacrostichon
Relation IdRELA000000408676
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003762
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003762
Display Nameberijmde gebeden
Relation IdRELA000000404747
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003985
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003985
Display Nameberijmde tekst in strofen
Relation IdRELA000000394235
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000394186
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007334
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007334
Display Nameboerden
Relation IdRELA000000404846
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007582
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007582
Display Namedisticha
Relation IdRELA000000408055
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006828
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006828
Display Nameereredes
Relation IdRELA000000402161
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003760
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003760
Display Namegedichten
Relation IdRELA000000408341
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000402374
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006917
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006917
Display Namelofdicht
Relation IdRELA000000406902
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007303
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007303
Display Nameminneredes
Relation IdRELA000000397033
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007268
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007268
Display Namerefreinen
Relation IdRELA000000407648
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000396958
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006056
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006056
Display Namespreekwoorden
Relation IdRELA000000392340
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006825
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006825
Display Namesproken
Relation IdRELA000000397807
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons