prozatekst met berijmde stukken

Typelexicon
Typetekst
Valueprozatekst met berijmde stukken
IdLEXI000000003982
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7cab39c2-ec3e-4357-a1b3-ef4f77e55b30
Deletedno
Relation Count 62
Properties
Relations
Is categorie of text
Typetekst
IdTEXT000000018869
Pathdomain/teksten/TEXT000000018869
Display NameAstronomisch traktaat met berijmde proloog met opdracht aan Aleid, echtgenote van Wolfaert II van Borsele
Relation IdRELA000000296556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019710
Pathdomain/teksten/TEXT000000019710
Display NameBezwering, proza met korte berijmde passages
Relation IdRELA000000299695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005740
Pathdomain/teksten/TEXT000000005740
Display NameBrief van een regulier uit Groenendaal met daarin excerpten uit Jan van Ruusbroec: Brief I, III en IV en uit Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019986
Pathdomain/teksten/TEXT000000019986
Display NameChirurgie (=Willem van Saliceto: Chirurgia, Liber I) met berijmde epiloog van Willem van der Egher
Relation IdRELA000000300824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019891
Pathdomain/teksten/TEXT000000019891
Display NameChirurgisch antidotarium, bestaande uit Willem van Saliceto: Chirurgia Liber V, c.3-10 en Bruno de Longoburgo: Chirurgia magna I, c.9 met een berijmde proloog
Relation IdRELA000000300401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025216
Pathdomain/teksten/TEXT000000025216
Display NameChronogrammist: Kroniek van Holland, 972-1396; met een bijvoegsel van 1466
Relation IdRELA000000321898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017847
Pathdomain/teksten/TEXT000000017847
Display NameExempel, met aan het slot rijm
Relation IdRELA000000293297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024974
Pathdomain/teksten/TEXT000000024974
Display NameGebed tot Maria, deels berijmd
Relation IdRELA000000320928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025050
Pathdomain/teksten/TEXT000000025050
Display NameGetijden van O.L.Vrouw, in proza met inleiding op rijm
Relation IdRELA000000321240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029421
Pathdomain/teksten/TEXT000000029421
Display NameHistoriografische aantekeningen in de hand van Cornelis Jansz.; Mnl.
Relation IdRELA000000340944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024001
Pathdomain/teksten/TEXT000000024001
Display NameKroniek van Holland van de Chronogrammist
Relation IdRELA000000316589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024191
Pathdomain/teksten/TEXT000000024191
Display NameLof op Jezus, deels berijmd
Relation IdRELA000000317591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024187
Pathdomain/teksten/TEXT000000024187
Display NameMeditatie over de vrucht van de kruisdood van Jezus, deels berijmd
Relation IdRELA000000317577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024188
Pathdomain/teksten/TEXT000000024188
Display NameMeditatie over het liefderijke vertrouwen op God, deels berijmd
Relation IdRELA000000317580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020671
Pathdomain/teksten/TEXT000000020671
Display NameOorsprong van de dobbelsteen (met berijmde inleiding); Mnl.
Relation IdRELA000000303467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008084
Pathdomain/teksten/TEXT000000008084
Display NameRaadgevingen voor het geestelijk leven; proza met berijmde stukken
Relation IdRELA000000258993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025458
Pathdomain/teksten/TEXT000000025458
Display NameTekst over de 12 gulden vrijdagen, met berijmde uitleg over de vruchten van het vasten op deze vrijdagen
Relation IdRELA000000322697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016773
Pathdomain/teksten/TEXT000000016773
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus, bestaand uit artikelen, verklaringen en meditaties verdeeld over de getijden en over de dagen van de week. Vooraf gaan een proloog en een gedicht
Relation IdRELA000000289862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028505
Pathdomain/teksten/TEXT000000028505
Display NameVerhaal over de verlening van de Friese vrijheid
Relation IdRELA000000336952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019220
Pathdomain/teksten/TEXT000000019220
Display NameVerzameling medische excerpten (daarin doodstekens, hematoskopie en uroskopie) met berijmde inleiding
Relation IdRELA000000297845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033654
Pathdomain/teksten/TEXT000000033654
Display NameVierregelige berijmde teksten voor de 3 lectiones van de Vigilie mortuorum; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000358162
Acceptedyes
Rev 1
Is categorie of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000895
Display NameLEIDEN, UB : LTK 262
Relation IdRELA000000035849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008799
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008799
Display NameOlim SCHINKEL ('s-Gravenhage) : Cat. 1864, nr. 50
Relation IdRELA000000136877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011906
Display NameROTTERDAM, GA : Oud Stadsarchief inv. no 690
Relation IdRELA000000172161
Acceptedyes
Rev 1
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000387
Pathdomain/keywords/KEYW000000000387
Display Nameprozatekst met berijmde stukken
Relation IdRELA000000003982
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000395003
Acceptedyes
Rev 1
Is bredere term of
Typelexicon
IdLEXI000000003756
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003756
Display NameBlome der doechden
Relation IdRELA000000405891
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004488
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004488
Display NameDat boec vanden leven ons heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000406215
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003792
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003792
Display NameDat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000397834
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003876
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003876
Display NameDboec van der bedinghen
Relation IdRELA000000398512
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003877
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003877
Display NameDboec vanden inval
Relation IdRELA000000395878
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003881
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003881
Display NameDboec vanden tien gheboden
Relation IdRELA000000393784
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003888
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003888
Display NameEen boexken van meester Eckaerts leere daer hi in doelde
Relation IdRELA000000393151
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003875
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003875
Display NameEen ghetughe
Relation IdRELA000000397811
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003892
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003892
Display NameEen rolle van richters
Relation IdRELA000000403722
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003796
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003796
Display NameEen spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000398796
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005296
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005296
Display NameGheestelike leere
Relation IdRELA000000402464
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004068
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004068
Display NameHet Ridderboec
Relation IdRELA000000408669
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003643
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003643
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000401457
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003883
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003883
Display NameHoe dat alle goet orsprinct overmids die dryheit gods uut eenre macht
Relation IdRELA000000402676
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003885
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003885
Display NameHoe dat men cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal
Relation IdRELA000000405685
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003886
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003886
Display NameHoe datmen alle ongherechticheit laten sal
Relation IdRELA000000406442
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008293
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008293
Display NameKroniek van Friesland op naam van Alwijn
Relation IdRELA000000392243
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004719
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004719
Display NameMnl. vertalingen van Johannes van Hildesheim: Historia trium regum
Relation IdRELA000000407774
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003811
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003811
Display NameRedene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000393534
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008495
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008495
Display NameSpieghel der sonderen ofte der leken
Relation IdRELA000000400920
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004057
Display NameTafel vanden kersten ghelove
Relation IdRELA000000396465
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003889
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003889
Display NameVan enen sacramenteliken etene daer ons Jhesus Christus toe noet
Relation IdRELA000000394233
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003890
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003890
Display NameVan menegherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn
Relation IdRELA000000402415
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003880
Display NameVan seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000392778
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003797
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003797
Display NameVan seven trappen
Relation IdRELA000000398948
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003884
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003884
Display NameVan sevenderhande manieren van menschen die gode minnen
Relation IdRELA000000408708
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003874
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003874
Display NameVan tienderhande materien
Relation IdRELA000000393383
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003879
Display NameVan vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000392810
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003891
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003891
Display NameVanden acht salicheiden
Relation IdRELA000000402598
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003873
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003873
Display NameVanden drien coninghen
Relation IdRELA000000393298
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003812
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003812
Display NameVanden negen choren der inghelen
Relation IdRELA000000399412
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003790
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003790
Display NameVanden seven sloten
Relation IdRELA000000395687
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003882
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003882
Display NameVanden seven tekenen der sonnen
Relation IdRELA000000395001
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003872
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003872
Display NameVanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000392364
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003794
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003794
Display NameVanden twaelf beghinen
Relation IdRELA000000398055
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003887
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003887
Display NameWat dat een armen mensche van gheeste toebehoert
Relation IdRELA000000395107
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons