Exordium magnum ordinis Cisterciensis

Typelexicon
Typetekst
ValueExordium magnum ordinis Cisterciensis
IdLEXI000000003921
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fa83fde8-a94b-4560-88fc-452d18089327
Deletedno
Relation Count 15
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000338
Pathdomain/keywords/KEYW000000000338
Display NameExordium magnum ordinis Cisterciensis
Relation IdRELA000000003921
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000003925
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003925
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien
Relation IdRELA000000398237
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004482
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004482
Display NameDat boeck vander vader insettinge
Relation IdRELA000000397612
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004102
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004102
Display NameDietse collatieboeken
Relation IdRELA000000395632
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003922
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003922
Display NameEen vertellinghe vanden beghinsele der ordenen van cistiaus
Relation IdRELA000000409126
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004456
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004456
Display NameMnl. vertalingen van Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000400971
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003926
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003926
Display NameSommighe exempelen ghenomen uut den boeke dat ghemaket is van merkeliken mannen der orden
Relation IdRELA000000400388
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003920
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003920
Display NameKoenraad van Eberbach
Relation IdRELA000000399597
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000399598
Acceptedyes
Rev 1
Has verwante term
Typelexicon
IdLEXI000000009141
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009141
Display Namecisterciënzers
Relation IdRELA000000399596
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009243
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009243
Display NameOverige genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000399599
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007648
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007648
Display Namekloosterkronieken
Relation IdRELA000000399601
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000399600
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000001299
Pathdomain/teksten/TEXT000000001299
Display NameExordium magnum ordinis Cisterciensis; Lat.
Relation IdRELA000000225702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005866
Pathdomain/teksten/TEXT000000005866
Display NameKoenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis Cisterciensis; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000249534
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons