Noordnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi

Typelexicon
Typetekst
ValueNoordnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
IdLEXI000000003911
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b4bc2e24-8ec5-41e8-9370-ce504a3919d2
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000330
Pathdomain/keywords/KEYW000000000330
Display NameNoordnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000003911
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000000502
Pathdomain/documents/DOCU000000000502
Display NameDie mittelniederländischen Übersetzungen der Dialoge Gregors des Grossen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010726
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003907
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003907
Display NameDialogi
Relation IdRELA000000400171
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003347
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003347
Display NameGregorius de Grote
Relation IdRELA000000400172
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000400173
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000400174
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003569
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003569
Display Namehagiografische teksten
Relation IdRELA000000400176
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000400175
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000006135
Pathdomain/teksten/TEXT000000006135
Display NameExcerpten uit Noordnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006131
Pathdomain/teksten/TEXT000000006131
Display NameNoordnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250694
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons