Jan van Leeuwen

Typelexicon
Typeperson
ValueJan van Leeuwen
IdLEXI000000003810
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7c10cf2a-0e88-4a5f-ba92-df623f6ea368
Deletedno
Relation Count 127
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000002614
Pathdomain/persons/PERS000000002614
Display Name(0-0)
Relation IdRELA000000003810
Acceptedyes
Rev 1
Is med author in documentation
Typedocument
IdDOCU000000002258
Pathdomain/documents/DOCU000000002258
Display NameDe handschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014037
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002293
Pathdomain/documents/DOCU000000002293
Display NameEen rapiarium uit Jan van Leeuwen / R. Lievens
Relation IdRELA000000014085
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004867
Pathdomain/documents/DOCU000000004867
Display NameFragmenten uit Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000019115
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004763
Pathdomain/documents/DOCU000000004763
Display NameGeestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen / [door] D. Geirnaert en J. Reynaert
Relation IdRELA000000018939
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002314
Pathdomain/documents/DOCU000000002314
Display NameJan van Leeuwen / R. Lievens
Relation IdRELA000000014146
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001259
Pathdomain/documents/DOCU000000001259
Display NameLa critique d'Eckhart par Ruusbroec et son disciple Jean de Leeuwen / Georgette Epiney-Burgard
Relation IdRELA000000012499
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003055
Pathdomain/documents/DOCU000000003055
Display NameTwee christen-demokraten uit de veertiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015365
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000003876
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003876
Display NameDboec van der bedinghen
Relation IdRELA000000398510
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003877
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003877
Display NameDboec vanden inval
Relation IdRELA000000395876
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003881
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003881
Display NameDboec vanden tien gheboden
Relation IdRELA000000393781
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003878
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003878
Display NameDie rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000393652
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003888
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003888
Display NameEen boexken van meester Eckaerts leere daer hi in doelde
Relation IdRELA000000393148
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003875
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003875
Display NameEen ghetughe
Relation IdRELA000000397808
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003892
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003892
Display NameEen rolle van richters
Relation IdRELA000000403720
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006279
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006279
Display NameHet leven van Sanctulus
Relation IdRELA000000393659
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003883
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003883
Display NameHoe dat alle goet orsprinct overmids die dryheit gods uut eenre macht
Relation IdRELA000000402674
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003885
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003885
Display NameHoe dat men cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal
Relation IdRELA000000405683
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003886
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003886
Display NameHoe datmen alle ongherechticheit laten sal
Relation IdRELA000000406440
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003811
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003811
Display NameRedene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000393532
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003889
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003889
Display NameVan enen sacramenteliken etene daer ons Jhesus Christus toe noet
Relation IdRELA000000394231
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003890
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003890
Display NameVan menegherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn
Relation IdRELA000000402413
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003880
Display NameVan seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000392776
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003884
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003884
Display NameVan sevenderhande manieren van menschen die gode minnen
Relation IdRELA000000408706
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003874
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003874
Display NameVan tienderhande materien
Relation IdRELA000000393381
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003879
Display NameVan vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000392806
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003891
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003891
Display NameVanden acht salicheiden
Relation IdRELA000000402596
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003873
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003873
Display NameVanden drien coninghen
Relation IdRELA000000393296
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003812
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003812
Display NameVanden negen choren der inghelen
Relation IdRELA000000399410
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003882
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003882
Display NameVanden seven tekenen der sonnen
Relation IdRELA000000394999
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003872
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003872
Display NameVanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000392362
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003887
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003887
Display NameWat dat een armen mensche van gheeste toebehoert
Relation IdRELA000000395104
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000395498
Acceptedyes
Rev 1
Is author of
Typetekst
IdTEXT000000010274
Pathdomain/teksten/TEXT000000010274
Display NameBloemlezing uit Jan van Leeuwen: Vanden drien coninghen, Van tienderhande materien, Een ghetughe, Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft en Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000266809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021951
Pathdomain/teksten/TEXT000000021951
Display NameCollecta ascetica, onder meer excerpten Jan van Leeuwen in Lat.
Relation IdRELA000000308128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006070
Pathdomain/teksten/TEXT000000006070
Display NameDialoog tussen Meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000250424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006043
Pathdomain/teksten/TEXT000000006043
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006045
Pathdomain/teksten/TEXT000000006045
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006042
Pathdomain/teksten/TEXT000000006042
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006044
Pathdomain/teksten/TEXT000000006044
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006041
Pathdomain/teksten/TEXT000000006041
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Vanden drien coninghen
Relation IdRELA000000250300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021910
Pathdomain/teksten/TEXT000000021910
Display NameExcerpt uit Jan van Leeuwen: Vanden IX choren der inghelen
Relation IdRELA000000307976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006670
Pathdomain/teksten/TEXT000000006670
Display NameExcerpt uit Jan van Leeuwen: Vanden drien coninghen (cap.22 en 23)
Relation IdRELA000000253501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006075
Pathdomain/teksten/TEXT000000006075
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006073
Pathdomain/teksten/TEXT000000006073
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen; Duits
Relation IdRELA000000250436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031330
Pathdomain/teksten/TEXT000000031330
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.903-915) en Spieghel der eeuwigher salicheit (p.135-136), gevolgd door een excerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000349254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006055
Pathdomain/teksten/TEXT000000006055
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006084
Pathdomain/teksten/TEXT000000006084
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen, grotendeels in het Latijn vertaald
Relation IdRELA000000250485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006083
Pathdomain/teksten/TEXT000000006083
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen; Duits
Relation IdRELA000000250481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003548
Pathdomain/teksten/TEXT000000003548
Display NameGetijdenboek, met kalender van het bisdom Autun; Lat. Ingeplakt fragm. van Jan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen en Redene ende ondersceyt; Mnl.
Relation IdRELA000000238809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006033
Pathdomain/teksten/TEXT000000006033
Display NameJan van Leeuwen: Dboec van der bedinghen
Relation IdRELA000000250266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006034
Pathdomain/teksten/TEXT000000006034
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden inval
Relation IdRELA000000250270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006057
Pathdomain/teksten/TEXT000000006057
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden tien gheboden
Relation IdRELA000000250371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006047
Pathdomain/teksten/TEXT000000006047
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vander bedinghen
Relation IdRELA000000250332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006035
Pathdomain/teksten/TEXT000000006035
Display NameJan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000250274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006038
Pathdomain/teksten/TEXT000000006038
Display NameJan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006031
Pathdomain/teksten/TEXT000000006031
Display NameJan van Leeuwen: Een ghetughe; fragm. (proloog en gedeeltelijk kap.1)
Relation IdRELA000000250256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006067
Pathdomain/teksten/TEXT000000006067
Display NameJan van Leeuwen: Een rolle van richters
Relation IdRELA000000250411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006609
Pathdomain/teksten/TEXT000000006609
Display NameJan van Leeuwen: Hoe dat alle goet orsprinct overmids die dryheit gods uut eenre macht
Relation IdRELA000000253276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006610
Pathdomain/teksten/TEXT000000006610
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen Cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal
Relation IdRELA000000253280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006061
Pathdomain/teksten/TEXT000000006061
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen alle ongherechticheit laten sal
Relation IdRELA000000250387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006053
Pathdomain/teksten/TEXT000000006053
Display NameJan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006039
Pathdomain/teksten/TEXT000000006039
Display NameJan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die god gheroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006064
Pathdomain/teksten/TEXT000000006064
Display NameJan van Leeuwen: Van enen inwendeghen verborghenen gheesteliken sacramenteliken etene daer ons Jhesus Christus toe noet
Relation IdRELA000000250399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006063
Pathdomain/teksten/TEXT000000006063
Display NameJan van Leeuwen: Van meester Eckaerts leere daer hi in doelde
Relation IdRELA000000250395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006065
Pathdomain/teksten/TEXT000000006065
Display NameJan van Leeuwen: Van menegherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn
Relation IdRELA000000250403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006056
Pathdomain/teksten/TEXT000000006056
Display NameJan van Leeuwen: Van seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000250368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006060
Pathdomain/teksten/TEXT000000006060
Display NameJan van Leeuwen: Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen
Relation IdRELA000000250383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006037
Pathdomain/teksten/TEXT000000006037
Display NameJan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006030
Pathdomain/teksten/TEXT000000006030
Display NameJan van Leeuwen: Van tienderhande materien; fragm. (proloog)
Relation IdRELA000000250252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001157
Pathdomain/teksten/TEXT000000001157
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker manieren; Mnl.
Relation IdRELA000000224769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006040
Pathdomain/teksten/TEXT000000006040
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006066
Pathdomain/teksten/TEXT000000006066
Display NameJan van Leeuwen: Vanden acht salicheiden
Relation IdRELA000000250407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006050
Pathdomain/teksten/TEXT000000006050
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drie coninghen
Relation IdRELA000000250344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006036
Pathdomain/teksten/TEXT000000006036
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drien coninghen
Relation IdRELA000000250278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006029
Pathdomain/teksten/TEXT000000006029
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drien coninghen; fragm. (begin en slot)
Relation IdRELA000000250248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006059
Pathdomain/teksten/TEXT000000006059
Display NameJan van Leeuwen: Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000250379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006058
Pathdomain/teksten/TEXT000000006058
Display NameJan van Leeuwen: Vanden seven tekenen der sonnen
Relation IdRELA000000250375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006032
Pathdomain/teksten/TEXT000000006032
Display NameJan van Leeuwen: Vanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000250261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006028
Pathdomain/teksten/TEXT000000006028
Display NameJan van Leeuwen: Vanden tien gheboden gods; fragm. (proloog en begin kap.1)
Relation IdRELA000000250244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006062
Pathdomain/teksten/TEXT000000006062
Display NameJan van Leeuwen: Wat dat een armen mensche van gheeste toebehoert
Relation IdRELA000000250391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005209
Pathdomain/teksten/TEXT000000005209
Display NameJan van Meerhout: Boec der passien ons liefs heeren Jhesu Christi, met in de kanttekeningen excerpten uit werken van Jan van Leeuwen, Hadewijch en Jan van Ruusbroec (Die geestelike brulocht, Vanden seven sloten, Spieghel der eeuwigher salicheit en Brief II)
Relation IdRELA000000246327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005568
Pathdomain/teksten/TEXT000000005568
Display NameTwee lofredenen op Jan van Ruusbroec ontleend aan Jan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uuvercoren heeft en Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000248180
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000395499
Acceptedyes
Rev 1
Is verwante term of
Typelexicon
IdLEXI000000003914
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003914
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000400450
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons