Theophilus

Typelexicon
Typetekst
ValueTheophilus
IdLEXI000000003782
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1e4b3614-5922-4a75-9067-4bb750ffbd59
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000247
Pathdomain/keywords/KEYW000000000247
Display NameTheophilus
Relation IdRELA000000003782
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000001242
Pathdomain/documents/DOCU000000001242
Display NameDe verdwaalde verzen in de Theophilus / A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000012464
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000454
Pathdomain/documents/DOCU000000000454
Display NameTheophilus, middelnederlandsch gedicht der XIVde eeuw / opnieuw uitg. door J. Verdam
Relation IdRELA000000010527
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000404520
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004937
Pathdomain/documents/DOCU000000004937
Display NameTheophilus : gedicht der XIVe eeuw, gevolgd door negen andere gedichten uit de Middeleeuwen / uitg. door Ph. Blommaert
Relation IdRELA000000404521
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000404522
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003984
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003984
Display Nameberijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000404523
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003569
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003569
Display Namehagiografische teksten
Relation IdRELA000000404524
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000005489
Pathdomain/teksten/TEXT000000005489
Display NameTheophilus
Relation IdRELA000000247829
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons