Dirc van Delf

Typelexicon
Typeperson
ValueDirc van Delf
IdLEXI000000003781
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/88306a59-dc3e-4fb1-9ed0-ddb9c54fc19b
Deletedno
Relation Count 44
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000002607
Pathdomain/persons/PERS000000002607
Display Name(0-0)
Relation IdRELA000000003781
Acceptedyes
Rev 1
Is med author in documentation
Typedocument
IdDOCU000000006319
Pathdomain/documents/DOCU000000006319
Display NameDieTafel vom christlichen Glauben und Leben. Die westdeutsche Bearbeitung von Dircs van Delft Tafel van dem Kersten Ghelove / Gunhild Roth
Relation IdRELA000000022511
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002257
Pathdomain/documents/DOCU000000002257
Display NameIets over Dirc van Delf en zijn 'Tafel van der Kersten Ghelove' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014034
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006318
Pathdomain/documents/DOCU000000006318
Display NameMeester Dirc van Delf, zijn persoon en zijn werk / door Franciscus Antonius Maria Daniëls
Relation IdRELA000000022508
Acceptedyes
Rev 1
Is relaties overig of
Typelexicon
IdLEXI000000004057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004057
Display NameTafel vanden kersten ghelove
Relation IdRELA000000396458
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000452
Pathdomain/documents/DOCU000000000452
Display NameTafel van den Kersten ghelove / Dirc van Delf ; naar de handschriften uitg., ingel. en van aant. voorz. door L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000394842
Acceptedyes
Rev 1
Is author of
Typetekst
IdTEXT000000019528
Pathdomain/teksten/TEXT000000019528
Display NameBeschrijving van het aards paradijs, deels ontleend aan Dirc van Delf: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc, cap.9)
Relation IdRELA000000298997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000956
Pathdomain/teksten/TEXT000000000956
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove (winterstuk); Mnl.
Relation IdRELA000000223564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008203
Pathdomain/teksten/TEXT000000008203
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc
Relation IdRELA000000259419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012856
Pathdomain/teksten/TEXT000000012856
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000276675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002863
Pathdomain/teksten/TEXT000000002863
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc, gedeeltelijk (kap.22-45); Mnl.
Relation IdRELA000000235381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006955
Pathdomain/teksten/TEXT000000006955
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc
Relation IdRELA000000254568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002876
Pathdomain/teksten/TEXT000000002876
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc, gedeeltelijk (kap.1-12 en 15-34); Mnl.
Relation IdRELA000000235490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001533
Pathdomain/teksten/TEXT000000001533
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc; Mnl.
Relation IdRELA000000227036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025289
Pathdomain/teksten/TEXT000000025289
Display NameDirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove (Somerstuc hfdst.10); hs. aan eind onvoll.
Relation IdRELA000000322176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003483
Pathdomain/teksten/TEXT000000003483
Display NameDirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove; fragm. (Somerstuc, cap.XXVII); Mnl.
Relation IdRELA000000238364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006967
Pathdomain/teksten/TEXT000000006967
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove
Relation IdRELA000000254637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006963
Pathdomain/teksten/TEXT000000006963
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove (uit Somerstuc XVII)
Relation IdRELA000000254620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006969
Pathdomain/teksten/TEXT000000006969
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc
Relation IdRELA000000254646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006957
Pathdomain/teksten/TEXT000000006957
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (cap.38)
Relation IdRELA000000254583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006966
Pathdomain/teksten/TEXT000000006966
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (cap.8)
Relation IdRELA000000254632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004247
Pathdomain/teksten/TEXT000000004247
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (kap.16; 9 artikelen van het pinksterfeest)
Relation IdRELA000000242168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006968
Pathdomain/teksten/TEXT000000006968
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc, cap. 38; Nederfrankisch
Relation IdRELA000000254642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006965
Pathdomain/teksten/TEXT000000006965
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc (cap.37-38)
Relation IdRELA000000254628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006964
Pathdomain/teksten/TEXT000000006964
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc (cap.44)
Relation IdRELA000000254624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018847
Pathdomain/teksten/TEXT000000018847
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel vanden kersten ghelove
Relation IdRELA000000296471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021442
Pathdomain/teksten/TEXT000000021442
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc kap.5)
Relation IdRELA000000306214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018867
Pathdomain/teksten/TEXT000000018867
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc, cap.14)
Relation IdRELA000000296547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013907
Pathdomain/teksten/TEXT000000013907
Display NameExcerpt uit Dirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc, kap.31)
Relation IdRELA000000280483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005484
Pathdomain/teksten/TEXT000000005484
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (kap.12, 7 en 8)
Relation IdRELA000000247805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005486
Pathdomain/teksten/TEXT000000005486
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (proloog en kap.2)
Relation IdRELA000000247816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006960
Pathdomain/teksten/TEXT000000006960
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc en Winterstuc
Relation IdRELA000000254601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006958
Pathdomain/teksten/TEXT000000006958
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc (cap.28-30)
Relation IdRELA000000254590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006956
Pathdomain/teksten/TEXT000000006956
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc en Somerstuc
Relation IdRELA000000254576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013800
Pathdomain/teksten/TEXT000000013800
Display NameExcerpten uit Dirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove (Winterstuc kap.LVI-LVII)
Relation IdRELA000000279965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029914
Pathdomain/teksten/TEXT000000029914
Display NameExcerpten uit Dirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove; Winterstuc, onder meer kapittels over de negen engelenkoren en aards paradijs
Relation IdRELA000000343107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006962
Pathdomain/teksten/TEXT000000006962
Display NameNederd. bewerking van Somerstuc uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove
Relation IdRELA000000254615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006961
Pathdomain/teksten/TEXT000000006961
Display NameNederd. bewerking van Somerstuc uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, met daarin verwerkt excerpten uit de Zuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,16 en II,2 en gedeelten uit I,1 en II,1 (f.071r-076r)
Relation IdRELA000000254609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013908
Pathdomain/teksten/TEXT000000013908
Display NamePassage uit Oude Testament (1 Koningen / 2 Kronieken), mogelijk echter een excerpt uit Dirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove (Somerstuc, kap.47)
Relation IdRELA000000280487
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000394843
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons