Het boec van Sidrac

Typelexicon
Typetekst
ValueHet boec van Sidrac
IdLEXI000000003643
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/574589a1-1998-4442-9408-54f23480b3d5
Deletedno
Relation Count 30
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000177
Pathdomain/keywords/KEYW000000000177
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000003643
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000000400
Pathdomain/documents/DOCU000000000400
Display NameBruchstücke unbekannter 'Sidrac'-Handschriften aus Münster, Düsseldorf und Brüssel / Hartmut Beckers
Relation IdRELA000000010347
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002117
Pathdomain/documents/DOCU000000002117
Display NameFragment van een achtste Nederlands Sidrac-handschrift / J.F.J. van Tol
Relation IdRELA000000013820
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000399
Pathdomain/documents/DOCU000000000399
Display NameHet boek van Sidrac in de Nederlanden / door Joh. Fred. Jos. van Tol
Relation IdRELA000000010345
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003313
Pathdomain/documents/DOCU000000003313
Display NameLe livre de Sidrac : Moezelfrankisch afschrift van de Middelnederlandse vertaling, 1430
Relation IdRELA000000015857
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002116
Pathdomain/documents/DOCU000000002116
Display NameMiddelnederlandsche en middelnederduitse Sidrac-handschriften / J.F.J. van Tol
Relation IdRELA000000013818
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003642
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003642
Display NameLe livre de Sidrac
Relation IdRELA000000401453
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000005236
Pathdomain/documents/DOCU000000005236
Display NameFunctionele aspecten van Middelnederlandse versprologen / Gerardus Henricus Petronella Sonnemans
Relation IdRELA000000401455
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000401454
Acceptedyes
Rev 1
Has bredere term
Typelexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000401456
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003982
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003982
Display Nameprozatekst met berijmde stukken
Relation IdRELA000000401457
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000005111
Pathdomain/teksten/TEXT000000005111
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000245822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001481
Pathdomain/teksten/TEXT000000001481
Display NameHet boec van Sidrac; Mnl.
Relation IdRELA000000226745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003872
Pathdomain/teksten/TEXT000000003872
Display NameHet boec van Sidrac; Moezelfr.
Relation IdRELA000000240693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005116
Pathdomain/teksten/TEXT000000005116
Display NameHet boec van Sidrac; Nederd.
Relation IdRELA000000245848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001990
Pathdomain/teksten/TEXT000000001990
Display NameHet boec van Sidrac; Nederd.; fragm.
Relation IdRELA000000229681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002985
Pathdomain/teksten/TEXT000000002985
Display NameHet boec van Sidrac; Ripuar.
Relation IdRELA000000235999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002700
Pathdomain/teksten/TEXT000000002700
Display NameHet boec van Sidrac; fragm.
Relation IdRELA000000234258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001221
Pathdomain/teksten/TEXT000000001221
Display NameHet boec van Sidrac; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005118
Pathdomain/teksten/TEXT000000005118
Display NameNederrijnse bewerking van Sidrac
Relation IdRELA000000245856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020872
Pathdomain/teksten/TEXT000000020872
Display NameWilhelm Ketwich: Sidrac in Nederrijnse bewerking (van de Mnl. tekst?)
Relation IdRELA000000304201
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons