Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus

Typelexicon
Typetekst
ValueMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
IdLEXI000000003376
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/57247cbc-ee2d-4057-854e-59bf30a21fae
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000000056
Pathdomain/keywords/KEYW000000000056
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000003376
Acceptedyes
Rev 1
Is genormaliseerd of documentation
Typedocument
IdDOCU000000000891
Pathdomain/documents/DOCU000000000891
Display NameDe veer utersten. Das Cordiale de quatuor novissimis von Gerhard von Vliederhoven in mittelniederdeutscher Überlieferung / Marieluise Dusch
Relation IdRELA000000011700
Acceptedyes
Rev 1
Has relaties overig
Typelexicon
IdLEXI000000003377
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003377
Display NameCordiale de quatuor novissimis
Relation IdRELA000000407416
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003656
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003656
Display NameGerard van Vliederhoven
Relation IdRELA000000407417
Acceptedyes
Rev 1
Lex has doc
Typedocument
IdDOCU000000000891
Pathdomain/documents/DOCU000000000891
Display NameDe veer utersten. Das Cordiale de quatuor novissimis von Gerhard von Vliederhoven in mittelniederdeutscher Überlieferung / Marieluise Dusch
Relation IdRELA000000407418
Acceptedyes
Rev 1
Has verwante term
Typelexicon
IdLEXI000000006239
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006239
Display Namevier uitersten
Relation IdRELA000000407415
Acceptedyes
Rev 1
Is norm title of
Typetekst
IdTEXT000000031795
Pathdomain/teksten/TEXT000000031795
Display Name
Relation IdRELA000000351180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000350
Pathdomain/teksten/TEXT000000000350
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Die vier utersten; deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras en Ester); aan eind van eerste band fragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000219561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010183
Pathdomain/teksten/TEXT000000010183
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (begin)
Relation IdRELA000000266446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010182
Pathdomain/teksten/TEXT000000010182
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010190
Pathdomain/teksten/TEXT000000010190
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (kap.4)
Relation IdRELA000000266470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010189
Pathdomain/teksten/TEXT000000010189
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (proloog en eerste kap.)
Relation IdRELA000000266467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010199
Pathdomain/teksten/TEXT000000010199
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000266498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010195
Pathdomain/teksten/TEXT000000010195
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift (proloog en kap.1-2)
Relation IdRELA000000266486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018298
Pathdomain/teksten/TEXT000000018298
Display NameExempel uit Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus
Relation IdRELA000000294766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010204
Pathdomain/teksten/TEXT000000010204
Display NameFragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001985
Pathdomain/teksten/TEXT000000001985
Display NameFragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuot novissimis
Relation IdRELA000000229658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002278
Pathdomain/teksten/TEXT000000002278
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000231793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007692
Pathdomain/teksten/TEXT000000007692
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (kap.1 en 2)
Relation IdRELA000000257662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010191
Pathdomain/teksten/TEXT000000010191
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000266473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010206
Pathdomain/teksten/TEXT000000010206
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus; Ripuar. afschrift
Relation IdRELA000000266521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008269
Pathdomain/teksten/TEXT000000008269
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus
Relation IdRELA000000259636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010205
Pathdomain/teksten/TEXT000000010205
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus (Hier endet een boecskijn vanden vier utersten...)
Relation IdRELA000000266517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026826
Pathdomain/teksten/TEXT000000026826
Display NamePreek over de uitersten (waarschijnlijk de vertaling van Gerard van Vliederhoven Cordiale de quator novissimus)
Relation IdRELA000000330159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010166
Pathdomain/teksten/TEXT000000010166
Display NameTweede deel van de lange redactie van Dat boec vanden leven ons heren Jhesu Christi, met ingevoegd excerpten uit de Mnl. vertaling van Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi, uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en uit de Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimis
Relation IdRELA000000266387
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons