Oosterman, J.B.

Typelexicon
Typeperson
ValueOosterman, J.B.
IdLEXI000000003278
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e791276c-e27e-4720-a446-dd3f5685d5db
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000002377
Pathdomain/persons/PERS000000002377
Display NameJ.B. Oosterman (1962-0)
Relation IdRELA000000003278
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000004854
Pathdomain/documents/DOCU000000004854
Display NameAPrayer of One's Own: Rhymed Prayers and their Authors in Bruges in the First Half of the Fifteenth Century / Johan B. Oosterman
Relation IdRELA000000019095
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004936
Pathdomain/documents/DOCU000000004936
Display NameAnthonis de Roovere : Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000019255
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000018489
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006500
Pathdomain/documents/DOCU000000006500
Display NameDen loen des aerbeits valt zoet int ende : Middelnederlandse gedichten / [samengest. door Johan Oosterman]
Relation IdRELA000000023138
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000306
Pathdomain/documents/DOCU000000000306
Display NameEen zoet akkoord : Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen / Frank Willaert e.a. ; [red. J.B. Oosterman]
Relation IdRELA000000010083
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005011
Pathdomain/documents/DOCU000000005011
Display NameHeiligen, gebeden en heiligengebeden / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000019397
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004910
Pathdomain/documents/DOCU000000004910
Display NameHeiligengebeden en een verdwenen blad uit het handschrift-Van Hulthem (Brussel, KB, hs.15589-623) / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000019199
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005967
Pathdomain/documents/DOCU000000005967
Display NameJenneken Verelst en Anna Bijns. Nieuws over handschrift Leiden, UB, BPL 1289 en zijn inhoud / J. Oosterman
Relation IdRELA000000021601
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000018914
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001894
Pathdomain/documents/DOCU000000001894
Display NameMaerlant bewerkt : over 'Die Clausule van der Bibel' en een berijmd gebed / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000013487
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003907
Pathdomain/documents/DOCU000000003907
Display NameMaria vrou dijn reynicheit : Een aan Willem van Hildegaersberch toegeschreven Mariagebed / Johan B. Oosterman
Relation IdRELA000000017103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004766
Pathdomain/documents/DOCU000000004766
Display NameOm de grote kracht der woorden : Middelnederlandse gebeden en rubrieken in het Brugge van de vroege vijftiende eeuw / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000018942
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000307
Pathdomain/documents/DOCU000000000307
Display NamePronkzucht en devotie : de overlevering van de gebeden in het Gruuthusehandschrift / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000010084
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons