Deschamps, Jan

Typelexicon
Typeperson
ValueDeschamps, Jan
IdLEXI000000001655
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0cff3451-f04b-4e27-a49b-cd649f09eebe
Deletedno
Relation Count 86
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000001655
Pathdomain/persons/PERS000000001655
Display NameJan Deschamps (1917-2004)
Relation IdRELA000000001655
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000003435
Pathdomain/documents/DOCU000000003435
Display NameAanwinsten / J.D.
Relation IdRELA000000016090
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006367
Pathdomain/documents/DOCU000000006367
Display NameAfl.
Relation IdRELA000000022601
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006592
Pathdomain/documents/DOCU000000006592
Display NameAfl. 1
Relation IdRELA000000023475
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002077
Pathdomain/documents/DOCU000000002077
Display NameBlommaert, jonkheer Philip Marie / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013750
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000957
Pathdomain/documents/DOCU000000000957
Display NameCommentaren op Heinric van Veldeken's "Sint Servaaslegende" / door Jef Notermans ; ten gel. door J. Deschamps ... [et al.]
Relation IdRELA000000011875
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003322
Pathdomain/documents/DOCU000000003322
Display NameDe "Vita Christi" van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands / J. Deschamps
Relation IdRELA000000015872
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001223
Pathdomain/documents/DOCU000000001223
Display NameDe "Vita christi" van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012429
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002074
Pathdomain/documents/DOCU000000002074
Display NameDe Dietsche kollatieboeken van Dirc van Herxen (1381-1457) : Rektor van het Zwolse fraterhuis / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013744
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001227
Pathdomain/documents/DOCU000000001227
Display NameDe Dietse collatieboeken van Dirc van Herxen, rector van het Zwolse fraterhuis / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000012437
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002071
Pathdomain/documents/DOCU000000002071
Display NameDe Limburgse Aiolfragmenten / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013738
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002080
Pathdomain/documents/DOCU000000002080
Display NameDe Middelnederduitse vertaling van de Hieronymusbrieven uit het Middelnederlands overgeschreven / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013754
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000507
Pathdomain/documents/DOCU000000000507
Display NameDe Middelnederlandse handschriften van de grote en de kleine "Der sielen troest" / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010744
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001229
Pathdomain/documents/DOCU000000001229
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de 'Hundert Betrachtungen und Begehrungen' van Henricus Suso / [door] Jan Deschamps
Relation IdRELA000000012441
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001226
Pathdomain/documents/DOCU000000001226
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van de "Chirurgia Magna" van Lanfranc van Milaan / door J. Deschamps
Relation IdRELA000000012435
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003230
Pathdomain/documents/DOCU000000003230
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van de Legenda Aurea / J. Deschamps
Relation IdRELA000000015703
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001221
Pathdomain/documents/DOCU000000001221
Display NameDe Straatsburgse fragmenten van de 'Spiegel Historiael' / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012425
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000190
Pathdomain/documents/DOCU000000000190
Display NameDe catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke bibliotheek van België / J. Deschamps
Relation IdRELA000000009788
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001208
Pathdomain/documents/DOCU000000001208
Display NameDe fragmenten van de Limburgse Aiol / J. Deschamps en Maurits Gysseling
Relation IdRELA000000012394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000419
Pathdomain/documents/DOCU000000000419
Display NameDe fragmenten van twee handschriften van de 'Spiegel Historiael' in vier kolommen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010417
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001222
Pathdomain/documents/DOCU000000001222
Display NameDe handschriftelijke overlevering van Ruusbroecs werken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012427
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001224
Pathdomain/documents/DOCU000000001224
Display NameDe handschriftelijke verspreiding van Ruusbroecs werken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012431
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001254
Pathdomain/documents/DOCU000000001254
Display NameDe handschriften van de 'Historie van Troyen' van Jacob van Maerlant / A. van Elslander, J. Deschamps
Relation IdRELA000000012488
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000885
Pathdomain/documents/DOCU000000000885
Display NameDe herkomst van het Leidse handschrift van de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke / door J. Deschamps
Relation IdRELA000000011681
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000068
Pathdomain/documents/DOCU000000000068
Display NameDe lange en de korte redactie van het Rosarium Jesu et Mariae van de kartuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse vertaling van de korte redactie / J. Deschamps
Relation IdRELA000000009391
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001230
Pathdomain/documents/DOCU000000001230
Display NameDe prozabewerking van 'de Grimbergse oorlog' / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012443
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001225
Pathdomain/documents/DOCU000000001225
Display NameDe veiling van de bibliotheek van de Brusselaar Anton Jozef Nuewens in 1811 / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012433
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000887
Pathdomain/documents/DOCU000000000887
Display NameDe verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000011690
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003325
Pathdomain/documents/DOCU000000003325
Display NameDescriptio Flandriae en Rijmkroniek van de Graven van Vlaanderen : [aanwinst Hs. IV 1174] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000015876
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000502
Pathdomain/documents/DOCU000000000502
Display NameDie mittelniederländischen Übersetzungen der Dialoge Gregors des Grossen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010723
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001207
Pathdomain/documents/DOCU000000001207
Display NameEen Middelnederlandse prozavertaling van de "Vita sanctae Christinae Mirabilis" van Thomas van Cantimpré / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012392
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001206
Pathdomain/documents/DOCU000000001206
Display NameEen fragment van de onverkorte versie van 'Die riddere metter mouwen' / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012390
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005145
Pathdomain/documents/DOCU000000005145
Display NameEenzeldzaam afschrift van een Middelnederlands getijdenboek, in de 14e eeuw in West-Vlaanderen ontstaan / J. Deschamps
Relation IdRELA000000019724
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000384
Pathdomain/documents/DOCU000000000384
Display NameFragmenten van twee Middelnederlandse levens van Sint-Trudo / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010287
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006111
Pathdomain/documents/DOCU000000006111
Display NameGeschiedenis van de Middelnederlandse handschriften / J. Deschamps
Relation IdRELA000000021955
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000884
Pathdomain/documents/DOCU000000000884
Display NameHandschriften uit Sint-Truidense kloosters / J. Deschamps
Relation IdRELA000000011680
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000191
Pathdomain/documents/DOCU000000000191
Display NameHandschriften uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik [afkomstig] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000009790
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003414
Pathdomain/documents/DOCU000000003414
Display NameHandschriften van Jan Frans van de Velde in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000016046
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001711
Pathdomain/documents/DOCU000000001711
Display NameHandschriftenkunde / P.C. Boeren en J. Deschamps
Relation IdRELA000000013198
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006366
Pathdomain/documents/DOCU000000006366
Display NameInventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België / J. Deschamps, H. Mulder
Relation IdRELA000000022598
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001228
Pathdomain/documents/DOCU000000001228
Display NameKarel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften : [samenvatting] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012439
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003245
Pathdomain/documents/DOCU000000003245
Display NameKroniek der handschriftenkunde in België / door J. Deschamps, G. Dogaer, E. Persoons [et al.]
Relation IdRELA000000015736
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003147
Pathdomain/documents/DOCU000000003147
Display NameKroniek der handschriftenkunde in de Nederlanden (1967-...) / uitgeg. in samenw. met de Werkgroep voor de studie van het geestesleven van het Instituut voor Middeleeuwse studies van de K.U.L. door J. Deschamps, G. Dogaer, E. Persoons [et al.]
Relation IdRELA000000015516
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003313
Pathdomain/documents/DOCU000000003313
Display NameLe livre de Sidrac : Moezelfrankisch afschrift van de Middelnederlandse vertaling, 1430
Relation IdRELA000000015856
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001218
Pathdomain/documents/DOCU000000001218
Display NameLegenden van de H. Servatius in Middelnederlands proza / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012419
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002078
Pathdomain/documents/DOCU000000002078
Display NameMicroreproduktie van Middelnederlandse handschriften uit Belgische bibliotheken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013751
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005481
Pathdomain/documents/DOCU000000005481
Display NameMicroreproduktie van belangrijke Middelnederlandse handschriften / J. Deschamps
Relation IdRELA000000020535
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001205
Pathdomain/documents/DOCU000000001205
Display NameMiddeleeuwse handschriften uit de Nederlanden in facsimile / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012389
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002073
Pathdomain/documents/DOCU000000002073
Display NameMiddelnederlandse Bijbelhandschriften uit het klooster Sint-Catharinadal te Hasselt / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013742
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002075
Pathdomain/documents/DOCU000000002075
Display NameMiddelnederlandse Levens van Sint-Trudo / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013747
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000088
Pathdomain/documents/DOCU000000000088
Display NameMiddelnederlandse handschriften in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel. Vierde reeks (1952-1977) / J. Deschamps
Relation IdRELA000000009451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003840
Pathdomain/documents/DOCU000000003840
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : Aanvulling / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000016935
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000883
Pathdomain/documents/DOCU000000000883
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis : catalogus / bew. door J. Deschamps
Relation IdRELA000000011677
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000009351
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000391
Pathdomain/documents/DOCU000000000391
Display NameMiddelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010309
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000485
Pathdomain/documents/DOCU000000000485
Display NameMiddelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van de Kartuizer Jacobus van Gruitrode / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000010643
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000512
Pathdomain/documents/DOCU000000000512
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van "Super modo vivendi" (7e hoofdstuk) en "De libris teutonicalibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000010754
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001219
Pathdomain/documents/DOCU000000001219
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van levens en legenden van de H. Franciscus van Assisi. Handschriften en drukken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012422
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000123
Pathdomain/documents/DOCU000000000123
Display NameMiscellanea Neerlandica : opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx
Relation IdRELA000000009556
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001220
Pathdomain/documents/DOCU000000001220
Display NameNieuwe fragmenten van Van den Vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012423
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002082
Pathdomain/documents/DOCU000000002082
Display NameOlivier, Franciscus Johannes : antiquaar, veilinghouder en uitgever / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013757
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000009824
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000011684
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013758
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002076
Pathdomain/documents/DOCU000000002076
Display NameVerslag over de werkzaamheden in de afdeling godsdienstgeschiedenis van het 25e Vlaams Filologenkongres / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013749
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002079
Pathdomain/documents/DOCU000000002079
Display NameVier middelnederlandse fragmentjes over "menskunde" geïdentificeerd / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013752
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006597
Pathdomain/documents/DOCU000000006597
Display NameVijftiende afleverin
Relation IdRELA000000023485
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002081
Pathdomain/documents/DOCU000000002081
Display Name[Over: De Middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. Ed. P. Maximilianus O.F.M. CAP.] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000013756
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003108
Pathdomain/documents/DOCU000000003108
Display Name[Over: Lievens, Robrecht. Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften. Gent, 1958] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000015465
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001204
Pathdomain/documents/DOCU000000001204
Display Name[Over: Vreese, W. de. Over handschriften en handschriftenkunde, Tien codicologische studiën. Ed. P.J.H. Vermeeren. Zwolle 1962] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000012388
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons