Willems, J.F.

Typelexicon
Typeperson
ValueWillems, J.F.
IdLEXI000000001224
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8c103adf-e56c-4430-8af6-4b5cc7a26ee2
Deletedno
Relation Count 37
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000001224
Pathdomain/persons/PERS000000001224
Display NameJ.F. Willems (1793-1846)
Relation IdRELA000000001224
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000003302
Pathdomain/documents/DOCU000000003302
Display NameBelgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands / uitg. door J.F. Willems
Relation IdRELA000000015833
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005936
Pathdomain/documents/DOCU000000005936
Display NameBerigten wegens eenige Nederduitsche dichters / J.F. Willems
Relation IdRELA000000021537
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005432
Pathdomain/documents/DOCU000000005432
Display NameBibliotheca Willemsiana ou catalogue de la riche collection de livres délaissés par m. J.F. Willems ... : dont la vente publique aura lieu à Gand, le 1er Février 1847 ... par Ferd. Verhulst ..
Relation IdRELA000000020379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006560
Pathdomain/documents/DOCU000000006560
Display NameCornelis Everaert, tooneeldichter van Brugge / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023384
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005474
Pathdomain/documents/DOCU000000005474
Display NameDe Brabantsche yeesten, of rymkronyk van Braband / door Jan de Klerk, van Antwerpen [...et al.] ; uitgeg. door J.F. Willems [Dl. III door J.H. Bormans]
Relation IdRELA000000020507
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006559
Pathdomain/documents/DOCU000000006559
Display NameDisputacie tusschen den sone ende den vadere / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005249
Pathdomain/documents/DOCU000000005249
Display NameDit is van her Hughen van Tyberiën (uit het van Hulthemhandschrift [...] / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019911
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005239
Pathdomain/documents/DOCU000000005239
Display NameDit sijn drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019895
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005873
Pathdomain/documents/DOCU000000005873
Display NameEen refereyn van twee pateren die reformeren woudden een nonnen cloester / J.F. Willems
Relation IdRELA000000021401
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006555
Pathdomain/documents/DOCU000000006555
Display NameEne scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005221
Pathdomain/documents/DOCU000000005221
Display NameEne tafelronde / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019875
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005282
Pathdomain/documents/DOCU000000005282
Display NameFragmenten van eene oude verzameling van zedelijke gedichten / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019965
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005874
Pathdomain/documents/DOCU000000005874
Display NameGedichten op Margaretha van Oostenryk en Philips den Schoonen (1493-1497) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000021402
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005935
Pathdomain/documents/DOCU000000005935
Display NameHet Hildebrandslied / J.F. Willems
Relation IdRELA000000021536
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006551
Pathdomain/documents/DOCU000000006551
Display NameKronykjen van 's Hertogenbosch van de jaren 1312-1517 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004475
Pathdomain/documents/DOCU000000004475
Display NameMengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud / uitgeg. door J.F. Willems
Relation IdRELA000000018372
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005575
Pathdomain/documents/DOCU000000005575
Display NameNederlandsche gebeurtenissen van 972 tot 1409, getrokken uit eene oude ontuitgegevene wereldkronijk / J.F. Willems
Relation IdRELA000000020741
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000771
Pathdomain/documents/DOCU000000000771
Display NameOude Vlaemsche liederen ten deele met de melodiën / uitg. door J.F. Willems
Relation IdRELA000000011423
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006552
Pathdomain/documents/DOCU000000006552
Display NameOude raedsels / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023376
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006554
Pathdomain/documents/DOCU000000006554
Display NameOude rymspreuken / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023378
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006557
Pathdomain/documents/DOCU000000006557
Display NameOude rymspreuken en priamelen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023381
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005872
Pathdomain/documents/DOCU000000005872
Display NameProverbia Ysengrimi / J.F. Willems
Relation IdRELA000000021400
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005227
Pathdomain/documents/DOCU000000005227
Display NameReinaert de Vos : episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw / met aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems
Relation IdRELA000000019882
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005228
Pathdomain/documents/DOCU000000005228
Display NameReinardiana / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019883
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000421
Pathdomain/documents/DOCU000000000421
Display NameRymkronyk van Jan van Heelu betreffende den slag van Woeringen, van het jaar 1288 / uitg. met ophelderingen en aant. van J.F. Willems
Relation IdRELA000000010422
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006561
Pathdomain/documents/DOCU000000006561
Display NameSamenspraek tusschen een' gezeten' en een rondzwervenden menestrel (XIVe eeuw) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023385
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005213
Pathdomain/documents/DOCU000000005213
Display NameSproken (fabliaux) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019866
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005216
Pathdomain/documents/DOCU000000005216
Display NameVan den ouden ridder ende den jonghen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019869
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005214
Pathdomain/documents/DOCU000000005214
Display NameVan dinghen die selden ghescien / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019867
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005032
Pathdomain/documents/DOCU000000005032
Display NameVanden derden Eduward, koning van Engeland / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019433
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006553
Pathdomain/documents/DOCU000000006553
Display NameVertalingen van het kerkgezang : Stabat Mater Dolorosa / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023377
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005033
Pathdomain/documents/DOCU000000005033
Display NameWapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag bij Staveren, in Vriesland, ten jare 1345 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019434
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006558
Pathdomain/documents/DOCU000000006558
Display NameWapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag by Staveren, in Vriesland, ten jare 1345 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000023382
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005054
Pathdomain/documents/DOCU000000005054
Display NameWapenlied van Jan den IIIe, hertog van Braband / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019464
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005219
Pathdomain/documents/DOCU000000005219
Display NameWisen raet van vrouwen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000019872
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons