Kruitwagen, Bonaventura

Typelexicon
Typeperson
ValueKruitwagen, Bonaventura
IdLEXI000000000813
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d1222c90-363e-4c8d-b5a9-b8b7c14c9630
Deletedno
Relation Count 80
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000813
Pathdomain/persons/PERS000000000813
Display NameBonaventura Kruitwagen (1874-1954)
Relation IdRELA000000000813
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000001427
Pathdomain/documents/DOCU000000001427
Display NameBenoeming tot Doctor Honoris Causa van Pater Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012761
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000107
Pathdomain/documents/DOCU000000000107
Display NameCatalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem / door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000009502
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002527
Pathdomain/documents/DOCU000000002527
Display NameDe "vergeten" zanger van den Carmel niet vergeten / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000014458
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002542
Pathdomain/documents/DOCU000000002542
Display NameDe Dominicanen te Zwolle / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014485
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002526
Pathdomain/documents/DOCU000000002526
Display NameDe Duitsche drukkers van de 15e eeuw / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014457
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002494
Pathdomain/documents/DOCU000000002494
Display NameDe Gulden Mis / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014422
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002936
Pathdomain/documents/DOCU000000002936
Display NameDe Gulden mis. I / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000015120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002937
Pathdomain/documents/DOCU000000002937
Display NameDe Gulden mis. II-IV / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000015121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002538
Pathdomain/documents/DOCU000000002538
Display NameDe Laurens Coster-fabel : argumenten van Dr. Sterck / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014479
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002543
Pathdomain/documents/DOCU000000002543
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. I / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014486
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002544
Pathdomain/documents/DOCU000000002544
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. II / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014487
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002545
Pathdomain/documents/DOCU000000002545
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. III / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014488
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002531
Pathdomain/documents/DOCU000000002531
Display NameDe Summa de Poenitentia van Fr. Servasanctus (c. 1300) / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014468
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004087
Pathdomain/documents/DOCU000000004087
Display NameDe adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574 / door Maria Hüffer ; met een inleidend woord van B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000017528
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002501
Pathdomain/documents/DOCU000000002501
Display NameDe benamingen Schorselwoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014430
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002541
Pathdomain/documents/DOCU000000002541
Display NameDe brand te Venray : De Bibliotheek van het afgebrande Minderbroedersklooster / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014483
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001425
Pathdomain/documents/DOCU000000001425
Display NameDe incunabeldrukker en lettersteker Henric Pieterssoen die lettersnider van Rotterdamme (c. 1470-1511) / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012759
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001422
Pathdomain/documents/DOCU000000001422
Display NameDe incunabeldrukkers te Subiaco en Rome / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012753
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002513
Pathdomain/documents/DOCU000000002513
Display NameDe incunabelen te Stockholm / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014443
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002511
Pathdomain/documents/DOCU000000002511
Display NameDe incunabelstudie aan het British Museum te Londen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014441
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002490
Pathdomain/documents/DOCU000000002490
Display NameDe middelnederlandsche handschriften over het Leven van Sint Franciscus en zijn gezellen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014416
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001418
Pathdomain/documents/DOCU000000001418
Display NameDe oorsprong van het sacrosanctæ / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012746
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002509
Pathdomain/documents/DOCU000000002509
Display NameDe oude drukken van de "Stella clericorum" met het acrostichon: Anthoine Caillant / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014438
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002493
Pathdomain/documents/DOCU000000002493
Display NameDe twee verborgen handschriften der "Imitatio Christi" / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014420
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001423
Pathdomain/documents/DOCU000000001423
Display NameDe uitvinding van de boekdrukkunst en hare eerste voortbrengselen : voordracht / gehouden door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012754
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001419
Pathdomain/documents/DOCU000000001419
Display NameDe vereering van den Zoeten Naam Jesus in de Nederlanden. I / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012747
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001421
Pathdomain/documents/DOCU000000001421
Display NameDen Wijngaert van Sinte Franciscus (Antwerpen, H. Eckert van Homberch, 1518, 12 Dec.) I : Letterkundige ontleding / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012752
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002867
Pathdomain/documents/DOCU000000002867
Display NameDen Wijngaert van Sinte Franciscus (Antwerpen, H. Eckert van Homberch, 1518, 12 Dec.) II : Litterair-Critische en Bibliografische Kwesties / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000014979
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006159
Pathdomain/documents/DOCU000000006159
Display NameDie legende van Sinte Willebroert : gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478 / verklarende tekst van E. Lagerwey ; aanhangsel over de legenda aurea, het passionael en Gerard Leeu door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000022087
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002491
Pathdomain/documents/DOCU000000002491
Display NameEen Hollandsch (Dietsch) handschrift / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014417
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002492
Pathdomain/documents/DOCU000000002492
Display NameEen Nederlandsch (Dietsch) handschrift / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014419
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002504
Pathdomain/documents/DOCU000000002504
Display NameEen minder bekend feest van O.L. Vrouw : Festum recollectionis festorum omnium B. Mariae V. / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014433
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002530
Pathdomain/documents/DOCU000000002530
Display NameEen weinig bekende Rotterdammer, Hendrik Pieterszoon Lettersnijder 1470-1511 / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014467
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001424
Pathdomain/documents/DOCU000000001424
Display NameErasmus en zijn drukkers-uitgevers : een fragment uit hun briefwisseling / bew. door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012758
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002516
Pathdomain/documents/DOCU000000002516
Display NameHemelbrieven / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014446
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001409
Pathdomain/documents/DOCU000000001409
Display NameHet "Speculum exemplorum" / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012735
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001411
Pathdomain/documents/DOCU000000001411
Display NameHet "Speculum exemplorum" ; met inleiding en aanteekeningen uitgegeven / door Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012737
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002506
Pathdomain/documents/DOCU000000002506
Display NameHet Breviarium Windeshemense, Antwerpen, Gerard Leeu, 1488, 15 October / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014435
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001417
Pathdomain/documents/DOCU000000001417
Display NameHet horarium van Gerard Leeu, Antwerpen 1489, 27 juli / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012745
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001410
Pathdomain/documents/DOCU000000001410
Display NameHet schrijven op feestdagen in de Middeleeuwen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012736
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001415
Pathdomain/documents/DOCU000000001415
Display NameHet typenrepertorium van Haebler / [door] Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012743
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002546
Pathdomain/documents/DOCU000000002546
Display NameHoe staat het met de kwestie over de uitvinding van de boekdrukkunst? / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000014489
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002944
Pathdomain/documents/DOCU000000002944
Display NameHuldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. : aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag / [Martinus Nijhoff ... et al.]
Relation IdRELA000000015137
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001416
Pathdomain/documents/DOCU000000001416
Display NameIets over bibliografie / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012744
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004038
Pathdomain/documents/DOCU000000004038
Display NameLaat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia / door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000017408
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002534
Pathdomain/documents/DOCU000000002534
Display NameLaurens Coster's fabel / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014471
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002471
Pathdomain/documents/DOCU000000002471
Display NameLijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf : Hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden den XXV januari MCMXIX / J.J. Graaf, [voorwoord van B. Kruitwagen en Joh.M. van der Tuijn]
Relation IdRELA000000014386
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002550
Pathdomain/documents/DOCU000000002550
Display NameLijst van boeken op 14 mei 1940 in het bezit geweest van pater Dr F.J. Bonaventura Kruitwagen, O.F.M., destijds Weste Wagenstraat 55 te Rotterdam / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014495
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002499
Pathdomain/documents/DOCU000000002499
Display NameNarratiuncula de Indulgentia Portiunculae ex libro "Compendium Theologiae pauperis" deprompta / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014427
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002539
Pathdomain/documents/DOCU000000002539
Display NameNog een Coster-verdediger / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014480
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002521
Pathdomain/documents/DOCU000000002521
Display NameOpen- of onopengesneden boeken? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002540
Pathdomain/documents/DOCU000000002540
Display NameOver Laurens Coster : einddiscussie / B. Kruitwagen en J. Sterck
Relation IdRELA000000014481
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001413
Pathdomain/documents/DOCU000000001413
Display NameOver eene bibliotheca catholica Neerlandica impressa / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012739
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001414
Pathdomain/documents/DOCU000000001414
Display NameOver eene verzameling van Middelnederlandsche initia / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012742
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001761
Pathdomain/documents/DOCU000000001761
Display NamePater Bonaventura Kruitwagen en de Moderne Devotie / [Twee brieven van Bonaventura Kruitwagen, gericht aan en uitgegeven door D. de Man]
Relation IdRELA000000013272
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001412
Pathdomain/documents/DOCU000000001412
Display NamePlantin's lettercorps "glose de Messel" / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012738
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001426
Pathdomain/documents/DOCU000000001426
Display NameProf. Jac. van Ginneken over de navolging van Christus / door B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000012760
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002507
Pathdomain/documents/DOCU000000002507
Display NameSinte Franciscus' Souter / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014436
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002498
Pathdomain/documents/DOCU000000002498
Display NameStatuta Provinciae Saxoniae condita Brandenburgi an. 1467, immutata Luneburgi an. 1494 / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014426
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004039
Pathdomain/documents/DOCU000000004039
Display NameStudiemateriaal (Heiligen-geografie) voor den middeleeuwschen kalender van het bisdom Utrecht / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000017409
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002533
Pathdomain/documents/DOCU000000002533
Display NameVan Coster tot Gutenberg / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014470
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002497
Pathdomain/documents/DOCU000000002497
Display NameVattassos und Littles lateinische Initien / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014425
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001408
Pathdomain/documents/DOCU000000001408
Display NameWat men in de Nederlanden las in de 15e eeuw / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000012734
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002520
Pathdomain/documents/DOCU000000002520
Display NameWatermerken in incunabelen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014450
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002514
Pathdomain/documents/DOCU000000002514
Display NameWerd er in de Middeleeuwen bij het schrijven gedicteerd? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002508
Pathdomain/documents/DOCU000000002508
Display NameWie is de schrijver van de Stella clericorum? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014437
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002960
Pathdomain/documents/DOCU000000002960
Display Name[Antwoord op: A. Daamen. De Haarlemsche Coster-affaire ] / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000015169
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002525
Pathdomain/documents/DOCU000000002525
Display Name[Over: Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm, Teil II, Heft I. Stockholm 1916] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002518
Pathdomain/documents/DOCU000000002518
Display Name[Over: Fournier, P. Une groupe de recueils canoniques italiens des Xe et XIe siècles. (Mémoires de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres XL) Paris 1915 / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014448
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002502
Pathdomain/documents/DOCU000000002502
Display Name[Over: Kronenburg, J.A.F. Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons Vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Dl. I-VI (Amsterdam 1904-1910)] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014431
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002503
Pathdomain/documents/DOCU000000002503
Display Name[Over: Kronenburg, J.A.F. Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons Vaderland, van de eersten tijden tot op onze dagen. Dl. VII-VIII (Amsterdam 1911-1914)] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014432
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002512
Pathdomain/documents/DOCU000000002512
Display Name[Over: Lehman, P. Vom Mittelalter und von der lateinischen Philologie des Mittelalters. München 1914] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014442
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002528
Pathdomain/documents/DOCU000000002528
Display Name[Over: Lyell, J. Cardinal Ximinez, Statesman, ecclesiastic, soldier and man of letters. London 1917] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014459
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002510
Pathdomain/documents/DOCU000000002510
Display Name[Over: Marx, J. Handschriftenverzeichnis der Seminarbibliothek zu Trier. Trier 1912] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014439
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002489
Pathdomain/documents/DOCU000000002489
Display Name[Over: Middelnederlandse Marialegenden. Ed. C. de Vooys. Dl. II (Leiden 1903)] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014415
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002505
Pathdomain/documents/DOCU000000002505
Display Name[Over: Roos, A. Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen. Groningen 1912] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000014434
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons