Clarisse, Johannes

Typelexicon
Typeperson
ValueClarisse, Johannes
IdLEXI000000000618
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/988bc495-61d4-4794-8cc9-4698a813ff09
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000618
Pathdomain/persons/PERS000000000618
Display NameJoannes Clarisse (1770-1846)
Relation IdRELA000000000618
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000005719
Pathdomain/documents/DOCU000000005719
Display NameBerigt aangaande twee fragmenten van twee verlorene handschriften, het eene van Jacob van Maerlant's Spiegel-Historiaal, en het andere van Melis Stoke's Rijm-Kronijk / door J. Clarisse
Relation IdRELA000000021099
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005319
Pathdomain/documents/DOCU000000005319
Display NameCatalogus van een gedeelte der bibliotheken nagelaten door ... Joannes Clarisse ... en ... Walrand Cornelis Lodewijk Clarisse : waarin vele der beste werken voorkomen over godgeleerdheid, wşbegeerte, kerk- en algemeene geschiedenis ... / al hetwelk op ... 22en November 1947 ... verlocht zal worden ... door ... Frederik Muller ..
Relation IdRELA000000020034
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004317
Pathdomain/documents/DOCU000000004317
Display NameSterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: natuurkunde van het geheel-al, en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert : een Nederduitsch oorspronkelijk leerdicht uit het laatst der XIIIe of het begin der XIVe eeuw / uitg. naar 5 zeer oude handschr., met gebruikmaking van 4 latere maar zeer naauwkeurige afschriften, met eene inl. en aant. door J. Clarisse
Relation IdRELA000000018041
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons