Vooys, C.G.N. de

Typelexicon
Typeperson
ValueVooys, C.G.N. de
IdLEXI000000000488
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/16c9e6bd-95d3-49ed-a4c5-ddd02e591fd9
Deletedno
Relation Count 60
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000488
Pathdomain/persons/PERS000000000488
Display NameC.G.N. de Vooys (1873-1955)
Relation IdRELA000000000488
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000002268
Pathdomain/documents/DOCU000000002268
Display NameAmsterdams Rederijkersleven in het midden van de zestiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014049
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001647
Pathdomain/documents/DOCU000000001647
Display NameApostelspelen in de rederijkerstijd / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000013103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002266
Pathdomain/documents/DOCU000000002266
Display NameBestond er een Dietse prozavertaling van de 'Bestiaire d'Amour"? / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014046
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001648
Pathdomain/documents/DOCU000000001648
Display NameBibliografiese mededelingen over de Dietse vertalingen der "Imitatio Christi" / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000013104
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002248
Pathdomain/documents/DOCU000000002248
Display NameBijdrage tot de kennis van het middeleeuwse volksgeloof / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014022
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003104
Pathdomain/documents/DOCU000000003104
Display NameBijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en woord-chronologie, I: De Middelnederlandse bijbelvertalingen / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015458
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004722
Pathdomain/documents/DOCU000000004722
Display NameBoekbeoordelingen / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000018859
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002262
Pathdomain/documents/DOCU000000002262
Display NameBroeder Thomas' Traktaat over natuurkennis / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014042
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002817
Pathdomain/documents/DOCU000000002817
Display NameBundel opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1915-16 october-1940 : met een bibliografie van C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014898
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001651
Pathdomain/documents/DOCU000000001651
Display NameDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000013108
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001652
Pathdomain/documents/DOCU000000001652
Display NameDe Dordtse bundel met "Christelycke en schriftuerlycke refereynen" / door C. G. N. de Vooys
Relation IdRELA000000013110
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006247
Pathdomain/documents/DOCU000000006247
Display NameDe Middelnederlandse Boëthius-vertaling van Jacob Vilt / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000022315
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002256
Pathdomain/documents/DOCU000000002256
Display NameDe Refereinen-bundel van Jan van Doesborch / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014031
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003188
Pathdomain/documents/DOCU000000003188
Display NameDe dialoog van Meester Eckhart en de onbekende leek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015592
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002249
Pathdomain/documents/DOCU000000002249
Display NameDe handschriften van Hendrik van Kalkar's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014023
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002258
Pathdomain/documents/DOCU000000002258
Display NameDe handschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014036
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002259
Pathdomain/documents/DOCU000000002259
Display NameDe legende 'Van Sunte Maria Magdalena Bekeringhe' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014038
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002270
Pathdomain/documents/DOCU000000002270
Display NameDe legende van Paus Silvester II / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014051
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002254
Pathdomain/documents/DOCU000000002254
Display NameDe middelnederlandsche legenden over Pilatus, Veronica en Judas / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014029
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000510
Pathdomain/documents/DOCU000000000510
Display NameDeDietse tekst van het traktaat "De libris teutonicalibus" / C.G.N de Vooys
Relation IdRELA000000010749
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004865
Pathdomain/documents/DOCU000000004865
Display NameDehandschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000019112
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002253
Pathdomain/documents/DOCU000000002253
Display NameEen Anabaptistisch liedboekje uit de tweede helft der zestiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014028
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001654
Pathdomain/documents/DOCU000000001654
Display NameEen allegorie van Willem van Haecht in woord en beeld / door C. G. N. de Vooys
Relation IdRELA000000013113
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002265
Pathdomain/documents/DOCU000000002265
Display NameEen belangrijk Vlaams woordenboek uit de zestiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014045
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002245
Pathdomain/documents/DOCU000000002245
Display NameEen exempel over het oordeel / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014018
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002247
Pathdomain/documents/DOCU000000002247
Display NameEen gemoraliseerde grammatica / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014021
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001650
Pathdomain/documents/DOCU000000001650
Display NameEen onbekende verzameling refereinen uit de eerste helft van de zestiende eeuw / door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000013106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005133
Pathdomain/documents/DOCU000000005133
Display NameEen ongedrukte bundel refereinen van 1524 / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000019688
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002264
Pathdomain/documents/DOCU000000002264
Display NameEen tweede handschrift van 'T spel van de Christenkercke' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014044
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003088
Pathdomain/documents/DOCU000000003088
Display NameEen verloren vastenspel van sinnen uit de 16de eeuw / uitg. door C. G. N. de Vooys ; met aant. van J. J. Mak
Relation IdRELA000000015431
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004867
Pathdomain/documents/DOCU000000004867
Display NameFragmenten uit Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000019114
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002250
Pathdomain/documents/DOCU000000002250
Display NameHet exempel 'van enen scaepsherde' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014025
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002257
Pathdomain/documents/DOCU000000002257
Display NameIets over Dirc van Delf en zijn 'Tafel van der Kersten Ghelove' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014033
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001653
Pathdomain/documents/DOCU000000001653
Display NameIets over Middeleeuwse bijbelvertalingen / Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys
Relation IdRELA000000013112
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014017
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004221
Pathdomain/documents/DOCU000000004221
Display NameMerkwaardige middeleeuwse exempelen van `onnoselheit' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000017794
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002261
Pathdomain/documents/DOCU000000002261
Display NameMiddeleeuwse schilderingen van het aardse paradijs / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014041
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002260
Pathdomain/documents/DOCU000000002260
Display NameMiddeleeuwse tijdrekening / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014040
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003059
Pathdomain/documents/DOCU000000003059
Display NameMiddelnederlands geestelijk proza / verz. door C.C. de Bruin ; en ingel. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015371
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002255
Pathdomain/documents/DOCU000000002255
Display NameMiddelnederlandsche spreekwoorden / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014030
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000011472
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003070
Pathdomain/documents/DOCU000000003070
Display NameMiddelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen / door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015397
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001649
Pathdomain/documents/DOCU000000001649
Display NameMiddelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus / [medegedeeld door C.G.N. de Vooys]
Relation IdRELA000000013105
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003092
Pathdomain/documents/DOCU000000003092
Display NameMiddelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus / medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015441
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000792
Pathdomain/documents/DOCU000000000792
Display NameMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000011474
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003096
Pathdomain/documents/DOCU000000003096
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van Johannes van Schoonhoven's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015449
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003353
Pathdomain/documents/DOCU000000003353
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van Thomas a Kempis' Hortulus Rosarum / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015927
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006243
Pathdomain/documents/DOCU000000006243
Display NameNieuwe fragmenten uit Lodewijk van Velthem's vertaling van de "Spieghel historiael" / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000022306
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002263
Pathdomain/documents/DOCU000000002263
Display NameNog een Utrechtse navolging van Huygens' Voorhout / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014043
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002269
Pathdomain/documents/DOCU000000002269
Display NameOnbekende zestiende-eeuwse esbatementen van een onbekende rederijkerskamer / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014050
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014047
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004389
Pathdomain/documents/DOCU000000004389
Display NameSchriftuurlijke refereynen / door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000018210
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003055
Pathdomain/documents/DOCU000000003055
Display NameTwee christen-demokraten uit de veertiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000015364
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000456
Pathdomain/documents/DOCU000000000456
Display NameTwee mystieke traktaatjes uit de eerste helft van de veertiende eeuw / [door] C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000010530
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002246
Pathdomain/documents/DOCU000000002246
Display NameUit den Spieghel Historiael van Jacob van Maerlant : Roelants laatste strijd / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014019
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002252
Pathdomain/documents/DOCU000000002252
Display NameUit middelnederlandse handschriften in Duitse bibliotheken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014027
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003182
Pathdomain/documents/DOCU000000003182
Display Name[Over: Druten, H. van: Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling. Dl. II-III (Rotterdam 1897-1905)] / Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys
Relation IdRELA000000015580
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002251
Pathdomain/documents/DOCU000000002251
Display Name[Over: Ebbinge Wubben, C. Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling. 's-Gravenhage 1903] / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000014026
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons