Boeren, P.C.

Typelexicon
Typeperson
ValueBoeren, P.C.
IdLEXI000000000399
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/80aa91fb-16de-4cf3-8fae-4921071ea987
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000399
Pathdomain/persons/PERS000000000399
Display NameP.C. Boeren (1909-1994)
Relation IdRELA000000000399
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000005521
Pathdomain/documents/DOCU000000005521
Display NameAnnales Rodenses : facsimile-uitgave / van transcriptie, tekstkritische noten en een inl. voorz. door P.C. Boeren en G.W.A. Panhuysen
Relation IdRELA000000020619
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000109
Pathdomain/documents/DOCU000000000109
Display NameCatalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / samengesteld door P.C. Boeren
Relation IdRELA000000009514
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000250
Pathdomain/documents/DOCU000000000250
Display NameCatalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek / samengest. door P.C. Boeren ; met medew. van A.S. Korteweg en G. Piket
Relation IdRELA000000009936
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001109
Pathdomain/documents/DOCU000000001109
Display NameDe bibliotheek van de Brusselse kanunnik Nicolaus Clopper Sr (1472) / door P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012213
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001684
Pathdomain/documents/DOCU000000001684
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen (naschrift) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013153
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001111
Pathdomain/documents/DOCU000000001111
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012216
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000292
Pathdomain/documents/DOCU000000000292
Display NameDl. I: De Franciscaansche orde
Relation IdRELA000000010032
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000293
Pathdomain/documents/DOCU000000000293
Display NameDl. II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het Gemeene Leve
Relation IdRELA000000010034
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000294
Pathdomain/documents/DOCU000000000294
Display NameDl. III: De Benedictijnsche orden, benevens de Carmelieten en Jesuieten / [bew. door P.C. Boeren ... et al.
Relation IdRELA000000010036
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004062
Pathdomain/documents/DOCU000000004062
Display NameEen getijdenboek van Willem Moreel : (Museum Meermanno-Westreenianum, hs. 10 F 13) / door P.C. Boeren
Relation IdRELA000000017480
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005708
Pathdomain/documents/DOCU000000005708
Display NameFlorarium temporum : een wereldkroniek uit het jaar 1472 / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000021079
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001711
Pathdomain/documents/DOCU000000001711
Display NameHandschriftenkunde / P.C. Boeren en J. Deschamps
Relation IdRELA000000013197
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000291
Pathdomain/documents/DOCU000000000291
Display NameMonasticon Batavum / door Michael Schoengen ; [bew. door P.C. Boeren]
Relation IdRELA000000010028
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001112
Pathdomain/documents/DOCU000000001112
Display NameNieuws over Jan van Stijevoort (ca. 1489-1576) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012217
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001687
Pathdomain/documents/DOCU000000001687
Display NameOver de Eucharistie als sacrament der doden in middelnederlandse communieoefeningen / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013156
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004690
Pathdomain/documents/DOCU000000004690
Display NameQuelques problèmes de la littérature pseudépigraphique du moyen-âge / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000018789
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001108
Pathdomain/documents/DOCU000000001108
Display NameRond het Florarium Temporum / door P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012211
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001114
Pathdomain/documents/DOCU000000001114
Display NameSint Bernardinus in de Nederlanden (15e eeuw) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012220
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005888
Pathdomain/documents/DOCU000000005888
Display NameSint Jans minne en Sinte Geertruiden minne / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000021439
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001113
Pathdomain/documents/DOCU000000001113
Display NameTen derde male Jan van Stijevoort / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000012218
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001110
Pathdomain/documents/DOCU000000001110
Display NameTilburgs kleingoed I-II / [P.C. Boeren]
Relation IdRELA000000012215
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006143
Pathdomain/documents/DOCU000000006143
Display NameTwee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000022041
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001710
Pathdomain/documents/DOCU000000001710
Display NameVragen rondom Hendrik van Veldeke / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013195
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001703
Pathdomain/documents/DOCU000000001703
Display NameWederom nieuws over Jan van Stijevoort? / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013178
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001701
Pathdomain/documents/DOCU000000001701
Display Name[Over: Bruin, C.C. de. De Middelnederlandse vertaling van "De imitatione Christi" (Qui seguitur) van Thomas à Kempis, in hs. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339] / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013175
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001683
Pathdomain/documents/DOCU000000001683
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec, De middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale = Die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen 1962] / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000013152
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons