Van Mierlo, Jozef

Typelexicon
Typeperson
ValueVan Mierlo, Jozef
IdLEXI000000000367
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8569911c-8029-47b9-9e2f-e9aa745c5048
Deletedno
Relation Count 42
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000367
Pathdomain/persons/PERS000000000367
Display NameJozef Van Mierlo (1878-1958)
Relation IdRELA000000000367
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000001834
Pathdomain/documents/DOCU000000001834
Display NameAcademische prijsvragen 1954. Verslagen van de keurraden : De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke Tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. [Met als kenspreuk "Edel Brabant, were di"] / E. Rombauts, W. Van Eeghem en J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000013388
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001830
Pathdomain/documents/DOCU000000001830
Display NameAcademische prijsvragen 1955. Verslagen van de keurraden. II : Studie over de handschriften, zo Latijnse als Nederlandse, van Jordanus van Quedlinburg. [Door Juvabit] / E. Rombauts, J. Van Mierlo en W. Van Eeghem
Relation IdRELA000000013377
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001832
Pathdomain/documents/DOCU000000001832
Display NameAcademische prijsvragen 1955. Verslagen van de keurraden. III : Studie over de 16de-eeuwse prozaschrijver Frans Vervoort en zijn afhankelijkheid van de middeleeuwse mystieke passieliteratuur. [Met als kenspreuk "Veritas temporis filia" / E. Rombauts, W. Van Eeghem en J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000013383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001844
Pathdomain/documents/DOCU000000001844
Display NameAcademische prijsvragen 1958. Verslagen van de keurraden : Gudrun in de Nederlanden [Met als kenspreuk "Wie der Sense so der Schnitt"] / J. van Mierlo, W. Van Eeghem, L. van Puyvelde
Relation IdRELA000000013405
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001972
Pathdomain/documents/DOCU000000001972
Display NameBibliografie van Van Mierlo / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013597
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001518
Pathdomain/documents/DOCU000000001518
Display NameDe "Bruloft" van Ruysbroeck als voorbeeld der "Twaelf dogheden" gehandhaafd / J. van Mierlo Jr
Relation IdRELA000000012909
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003141
Pathdomain/documents/DOCU000000003141
Display NameDe Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000015509
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001842
Pathdomain/documents/DOCU000000001842
Display NameDe XII Dogheden, geen werk van Ruysbroeck / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013402
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005374
Pathdomain/documents/DOCU000000005374
Display NameDe ballade van Sinte-Gheertruden-minne / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000020170
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001519
Pathdomain/documents/DOCU000000001519
Display NameDe bijnaam van Lambertus Li Beges, en de vroegste beteekenis van het woord Begijn / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000012912
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004267
Pathdomain/documents/DOCU000000004267
Display NameDe heilige Bernardus in de middelnederlandse letterkunde / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000017916
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006200
Pathdomain/documents/DOCU000000006200
Display NameDe ontwikkelingsgang van Jacob van Maerlant / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000022184
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001514
Pathdomain/documents/DOCU000000001514
Display NameDe vroegste vertooningen van de Zeven Bliscappen van Maria / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000012903
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004652
Pathdomain/documents/DOCU000000004652
Display NameDeanonymi uit den katalogus van handschriften van Rooklooster / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000018733
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000367
Pathdomain/documents/DOCU000000000367
Display NameEen geestelijk lied uit de XIIIe eeuw / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000010244
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001841
Pathdomain/documents/DOCU000000001841
Display NameEen katalogus van handschriften in Nederlandsche bibliotheken uit 1487 / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013401
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001835
Pathdomain/documents/DOCU000000001835
Display NameEene paraphrase van de Brieven van Hadewych door Hendrik Mande / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013389
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003119
Pathdomain/documents/DOCU000000003119
Display NameGeestelijke epiek der Middeleeuwen / [verzorgd door J. van Mierlo]
Relation IdRELA000000015479
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001521
Pathdomain/documents/DOCU000000001521
Display NameHadewijchiana : de Latijnsche verzen van het 45e der Strophische gedichten / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000012914
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001517
Pathdomain/documents/DOCU000000001517
Display NameHet leven en de werken van Jan van Ruysbroeck / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000012907
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001837
Pathdomain/documents/DOCU000000001837
Display NameHet leven van Jan van Ruysbroeck door Pomerius en Surius / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006106
Pathdomain/documents/DOCU000000006106
Display NameHet leven van Sinte Lutgart oorspronkelijk Limburgsch? / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000021948
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005311
Pathdomain/documents/DOCU000000005311
Display NameIs Jan Dille de dichter van onze abele spelen? / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000020019
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001839
Pathdomain/documents/DOCU000000001839
Display NameIs het 'Boec van den twaelf dogheden' een werk van Jan van Ruysbroeck? : I-IV / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013398
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001522
Pathdomain/documents/DOCU000000001522
Display NameJ. Fr. Willems en de studie van de Middelnederlandsche taal- en letterkunde / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000012916
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006184
Pathdomain/documents/DOCU000000006184
Display NameJacob van Maerlant : proeve van bibliografie / Am. Arents ; inl. door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000022149
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006198
Pathdomain/documents/DOCU000000006198
Display NameJacob van Maerlant : zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis / door J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000022179
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006185
Pathdomain/documents/DOCU000000006185
Display NameJacob, die coster van Maerlant (recensie)/ J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000022151
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001838
Pathdomain/documents/DOCU000000001838
Display NameJoannes Ruysbroeck en de Duitsche mystiek / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006102
Pathdomain/documents/DOCU000000006102
Display NameKan Willem van Affligem ook de bewerker zijn van het leven van Jesus? (met Aanhangsel: Heeft het eerste boek van het leven van S. Lutgart ooit bestaan?) / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000021934
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001515
Pathdomain/documents/DOCU000000001515
Display NameMartijn Van Torhout : een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende eeuw / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000012904
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000415
Pathdomain/documents/DOCU000000000415
Display NameMengeldichten / Hadewijch ; opnieuw uitg. door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000010401
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001520
Pathdomain/documents/DOCU000000001520
Display NameOver Oud-Nederlandsche dichtkunst in de IXe en Xe eeuwen / door J. van Mierlo jun. S.J.
Relation IdRELA000000012913
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004641
Pathdomain/documents/DOCU000000004641
Display NameSeven manieren van minne / Beatrijs van Nazareth ; critisch uitg. door L. Reypens en J. van Mierlo
Relation IdRELA000000018718
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006226
Pathdomain/documents/DOCU000000006226
Display NameUit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000022254
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000474
Pathdomain/documents/DOCU000000000474
Display NameVanden XII beghinen ; Vanden XII dogheden / Jan van Ruusbroec ; bewerkt door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000010602
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000466
Pathdomain/documents/DOCU000000000466
Display NameVanden xij beghinen ; De overblijvende werken / Jan van Ruusbroec ; bew. door J. van Mierlo jun. en L. Reypens
Relation IdRELA000000010577
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001840
Pathdomain/documents/DOCU000000001840
Display NameVoor Arnout's oorspronkelijkheid / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000013400
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001516
Pathdomain/documents/DOCU000000001516
Display NameWas Hadewych de ketterin Blomardinne? / door J. van Mierlo Jr.
Relation IdRELA000000012905
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006105
Pathdomain/documents/DOCU000000006105
Display NameWillem van Afflighem en het Leven van Jesus en het Leven van Sinte Lutgart / door J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000021944
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004721
Pathdomain/documents/DOCU000000004721
Display Name[Over: W. de Vreese: Jan van Ruusbroec, de wonderbare : 2 december 1382 : zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000018857
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons