Verwijs, Eelco

Typelexicon
Typeperson
ValueVerwijs, Eelco
IdLEXI000000000308
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cfa0dea2-11c1-4f5e-bb3e-80ef4cdc498c
Deletedno
Relation Count 18
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000308
Pathdomain/persons/PERS000000000308
Display NameE. Verwijs (1830-1880)
Relation IdRELA000000000308
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000006544
Pathdomain/documents/DOCU000000006544
Display NameBloemlezing uit Middelnederlandsche dichters / bijeenverzameld door Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000023325
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000393
Pathdomain/documents/DOCU000000000393
Display NameDie rose van Heinric van Aken : met de fragmenten der tweede vertaling / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitg. door Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000010313
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006545
Pathdomain/documents/DOCU000000006545
Display NameDierensage, Ridderpoëzie ; 1e dl
Relation IdRELA000000023328
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004870
Pathdomain/documents/DOCU000000004870
Display NameDit syn X goede boerden / uitgeg. en toegel. door Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000019120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004264
Pathdomain/documents/DOCU000000004264
Display NameEen fragment van een verloren Mnl. leerdicht / E. Verwijs
Relation IdRELA000000017903
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000743
Pathdomain/documents/DOCU000000000743
Display NameGedichten van Willem van Hildegaersberch / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden uitg. door W. Bisschop en E. Verwijs
Relation IdRELA000000011353
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006546
Pathdomain/documents/DOCU000000006546
Display NameGeestelijke en burgerlijke poëzie ; 2e dl
Relation IdRELA000000023329
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004527
Pathdomain/documents/DOCU000000004527
Display NameIets over twee Middelnederlandse fragmenten / Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000018462
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000066
Pathdomain/documents/DOCU000000000066
Display NameJacob van Maerlant's Spiegel historiael : met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten / bew. door M. de Vries en E. Verwijs ; van wege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden uitgeg. door M. de Vries en E. Verwijs
Relation IdRELA000000009382
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005241
Pathdomain/documents/DOCU000000005241
Display NameMengelpoëzie ; 3e dl
Relation IdRELA000000019897
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003674
Pathdomain/documents/DOCU000000003674
Display NameMiddelnederlandsch woordenboek / van E. Verwijs en J. Verdam
Relation IdRELA000000016546
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002889
Pathdomain/documents/DOCU000000002889
Display NameRoman van Cassamus / uitg. door Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000015025
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000142
Pathdomain/documents/DOCU000000000142
Display NameSystematische catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland / bew. [door E. Verwijs en G. Colmjon] en uitgeg. op last van de Provinciale Staten dezer Provincie
Relation IdRELA000000009618
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001087
Pathdomain/documents/DOCU000000001087
Display NameVan vrouwen ende van minne : Middelnederlandsche gedichten uit de XIVe en XVe eeuw / uitg. door Eelco Verwijs
Relation IdRELA000000012174
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003118
Pathdomain/documents/DOCU000000003118
Display NameVerwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst / herz. door C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000015477
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006547
Pathdomain/documents/DOCU000000006547
Display NameWoordenlijst en spraakkunst ; 4e dl
Relation IdRELA000000023330
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons