Reypens, L.

Typelexicon
Typeperson
ValueReypens, L.
IdLEXI000000000150
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/020cd444-9c55-4b6c-b1ca-eb9a9c202e7d
Deletedno
Relation Count 22
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000150
Pathdomain/persons/PERS000000000150
Display NameL. Reypens (1884-1972)
Relation IdRELA000000000150
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000001604
Pathdomain/documents/DOCU000000001604
Display Name"De oris osculo", of De mystieke mondkus / Willem Jordaens ; kritisch en voor het eerst uitg. door Léonce Reypens
Relation IdRELA000000013045
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003089
Pathdomain/documents/DOCU000000003089
Display NameDr. L. Reypens-album : opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964 / onder red. van Alb. Ampe
Relation IdRELA000000015434
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001963
Pathdomain/documents/DOCU000000001963
Display NameEen berijmd Westvlaams mystiek dialoog uit de achttiendeeuwse emblemata-literatuur : Gheestelycken handel vanden hemelschen brudegom met syne bruydt / L. Reypens
Relation IdRELA000000013580
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003163
Pathdomain/documents/DOCU000000003163
Display NameEen nog onbekende mystieke grootheid in onze veertiendeeeuwse mystieke letteren / L. Reypens
Relation IdRELA000000015539
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001961
Pathdomain/documents/DOCU000000001961
Display NameEen onbekend vijftiendeeuws handschrift met een Westvlaamse vertaling van het tweede boek der Imitatie / L. Reypens
Relation IdRELA000000013577
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005507
Pathdomain/documents/DOCU000000005507
Display NameEenvijftiendeeuwsche vertaling van het Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum / L. Reypens
Relation IdRELA000000020589
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000463
Pathdomain/documents/DOCU000000000463
Display NameHet rijcke der ghelieven ; De gheestelike brulocht / Jan van Ruusbroec ; bewerkt door J.B. Poukens en L. Reypens
Relation IdRELA000000010560
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003219
Pathdomain/documents/DOCU000000003219
Display NameKleine Dietsche teksten in een handschrift uit Clair Lieu / [uitg. door] L. Reypens
Relation IdRELA000000015679
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003127
Pathdomain/documents/DOCU000000003127
Display NameLutgart-boek / [samengest. o.red.van Léonce Reypens]
Relation IdRELA000000015490
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003138
Pathdomain/documents/DOCU000000003138
Display NameNieuws over Beatrijs van Nazareth / L. Reypens
Relation IdRELA000000015505
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003160
Pathdomain/documents/DOCU000000003160
Display NameNog een merkwaardig Diets tractaatje uit de scholastische en ridderlijke periode : eene oufeninghe vander gracien gods \ L. Reypens
Relation IdRELA000000015533
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003062
Pathdomain/documents/DOCU000000003062
Display NameOude mystieke teksten I. Gheraert Appelmans' Glose op het vaderons / L. Reypens
Relation IdRELA000000015383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001555
Pathdomain/documents/DOCU000000001555
Display NameRitmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift / Leonce Reypens
Relation IdRELA000000012971
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000481
Pathdomain/documents/DOCU000000000481
Display NameRuusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis / L. Reypens
Relation IdRELA000000010623
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004899
Pathdomain/documents/DOCU000000004899
Display NameRuusbroecbijdragen. Belangrijke ontdekking in Handschrift A / L. Reypens
Relation IdRELA000000019185
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004641
Pathdomain/documents/DOCU000000004641
Display NameSeven manieren van minne / Beatrijs van Nazareth ; critisch uitg. door L. Reypens en J. van Mierlo
Relation IdRELA000000018717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006094
Pathdomain/documents/DOCU000000006094
Display NameSint Lutgarts mystieke opgang / L. Reypens
Relation IdRELA000000021916
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000465
Pathdomain/documents/DOCU000000000465
Display NameVanden blinckenden steen ; Vanden vier becoringhen ; Vanden kerstenen ghelove ; Vanden seven sloten ; Een spieghel der eeuwigher salicheit ; Van seven trappen ; Dat boecsken der verclaringhe / Jan van Ruusbroec ; bewerkt door L. Reypens en M. Schurmans
Relation IdRELA000000010567
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001091
Pathdomain/documents/DOCU000000001091
Display NameVanden blinckenden steen, of Het mystieke zoonschap / Jan van Ruusbroec ; oorspr. tekst met iuxta-vert. in modern Nederlands door Lod. Moereels met een inl. samenvatting door L. Reypens
Relation IdRELA000000012182
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000466
Pathdomain/documents/DOCU000000000466
Display NameVanden xij beghinen ; De overblijvende werken / Jan van Ruusbroec ; bew. door J. van Mierlo jun. en L. Reypens
Relation IdRELA000000010578
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004653
Pathdomain/documents/DOCU000000004653
Display NameVita Beatricis : de autobiografie van de Z. Beatrijs van Tienen O. Cist., 1200-1268 : in de Latijnse bew. van de anonieme biechtvader der abdij van Nazareth te Lier / voor het eerst volledig en kritisch uitg. door L. Reypens
Relation IdRELA000000018735
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons