Willeumier-Schalij, J.M.

Typelexicon
Typeperson
ValueWilleumier-Schalij, J.M.
IdLEXI000000000121
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cfc7d6e4-a522-4edb-9722-7527fb135387
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000121
Pathdomain/persons/PERS000000000121
Display NameJ.M. Willeumier-Schalij (1917-2001)
Relation IdRELA000000000121
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000001691
Pathdomain/documents/DOCU000000001691
Display Name'Flores et fructus arboris vitae Jesu Christi' van Ludolfus van Saksen in het Middelnederlands / Johanna Marie Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013163
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000272
Pathdomain/documents/DOCU000000000272
Display NameDat boec der minnen : (die Rede von den 15 Graden) / door Johanna Marie Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000009994
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002380
Pathdomain/documents/DOCU000000002380
Display NameDe LXV artikelen van de passie van Jordanus van Quedlinburg in Middelnederlandse handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014223
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002378
Pathdomain/documents/DOCU000000002378
Display NameDe spreuk van de doden tot de levenden / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014220
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002375
Pathdomain/documents/DOCU000000002375
Display NameEenheid des geestes bij Jan van Ruusbroec en Willem van St. Thierry / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014216
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003939
Pathdomain/documents/DOCU000000003939
Display NameEpistel totten bruederen vanden berghe Godes / Willem van Saint Thierry ; ingel. en van een modern Nederlandse vert. voorz. door J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000017173
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000774
Pathdomain/documents/DOCU000000000774
Display NameExpositio in Psalterium Davidis van Ludolphus van Saksen in het Middelnederlands \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000011428
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000773
Pathdomain/documents/DOCU000000000773
Display NameGrondpatronen voor middelnederlandse Levens van Jezus in gebeden. (Ludolphus van Saksen, Jordanus van Quedlinburg e.a.) \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000011427
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002384
Pathdomain/documents/DOCU000000002384
Display NameHendrik Herp als predikant / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014230
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001692
Pathdomain/documents/DOCU000000001692
Display NameHet specifiek belang van 16e-eeuwse middelnederlandse mystieke handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013165
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002383
Pathdomain/documents/DOCU000000002383
Display NameIs Michael de Massa de auteur van de Latijnse grondtekst van het zogenaamde Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse Leven van Jezus? / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014229
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001690
Pathdomain/documents/DOCU000000001690
Display NameJan van Meerhouts Passie en de hedendaagse passieiconografie / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013162
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002376
Pathdomain/documents/DOCU000000002376
Display NameLateldagen en dies aegyptiaci in kalenders uit Middelnederlandse handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014217
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001694
Pathdomain/documents/DOCU000000001694
Display NameMaria van Houts gehoorzame ongehoorzaamheid / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013167
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001693
Pathdomain/documents/DOCU000000001693
Display NameMiddelnederlandse mystiek rond 1500 : troost in gelatenheid / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013166
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000772
Pathdomain/documents/DOCU000000000772
Display NameOnbekende handschriften van 'Het Leven van Jezus' van Thomas à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000011425
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013158
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001686
Pathdomain/documents/DOCU000000001686
Display NameRichard van St. Victor en Hadewijchs 10de brief / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000013155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000496
Pathdomain/documents/DOCU000000000496
Display NameRuusbroec's werk in het middeleeuwse tijdsbeeld : een receptie-onderzoek \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000010679
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001685
Pathdomain/documents/DOCU000000001685
Display NameS. Bernardus' 'De diligendo Deo' de grondslag voor het 41ste Limburgse Sermoen / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000013154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002377
Pathdomain/documents/DOCU000000002377
Display NameVander dochtere van Syon / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014218
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001689
Pathdomain/documents/DOCU000000001689
Display NameWillem Moll en zijn handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000013160
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001676
Pathdomain/documents/DOCU000000001676
Display NameWillem van St. Thierry : Epistola ad Fratres de Monte Dei / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000013141
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002382
Pathdomain/documents/DOCU000000002382
Display Name[Over: Zieleman, G. Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken. Leiden 1978] / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000014228
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons