Herwaarden, J. van

Typelexicon
Typeperson
ValueHerwaarden, J. van
IdLEXI000000000118
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a2014329-df83-47d0-9ec6-5c9b1af31e98
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeperson
IdPERS000000000118
Pathdomain/persons/PERS000000000118
Display NameJ. van Herwaarden (1940-0)
Relation IdRELA000000000118
Acceptedyes
Rev 1
Is author of documentation
Typedocument
IdDOCU000000005037
Pathdomain/documents/DOCU000000005037
Display Name"Dat scaecspel" : een profaan-ethische verkenning / Jan van Herwaarden
Relation IdRELA000000019438
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005866
Pathdomain/documents/DOCU000000005866
Display NameDat Scaecspel : a profane-ethical exploration / Jan van Herwaarden
Relation IdRELA000000021390
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004557
Pathdomain/documents/DOCU000000004557
Display NameDe apostel Jacobus in de Middelnederlandse literatuur / J. van Herwaarden
Relation IdRELA000000018519
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006537
Pathdomain/documents/DOCU000000006537
Display NameEen Jerusalemreis in 1536 : reisverslag van Jan Hendrikszoon van Beveren / uitg. door J. van Herwaarden ; met medew. van A.I. Menalda-van der Hoeven
Relation IdRELA000000023288
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004299
Pathdomain/documents/DOCU000000004299
Display NameEenJerusalemreis in 1536. Reisverslag van Jan Hendrikszoon van Beveren / J. van Herwaarden
Relation IdRELA000000018005
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005610
Pathdomain/documents/DOCU000000005610
Display NameRotterdamse kroniek : aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570) / bewerkt door H. ten Boom ; met annotaties van J. van Herwaarden
Relation IdRELA000000020811
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons