S. Anatolia, vg/m. 23 dec

Typekeyword
Typenone
ValueS. Anatolia, vg/m. 23 dec
IdKEYW000000003881
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/01744a97-51e6-4891-941e-263f95b48465
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000021231
Pathdomain/lexicons/LEXI000000021231
Display NameS. Anatolia, vg/m. 23 dec
Relation IdRELA000000287320
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords