Instructio religiosorum

Typekeyword
Typenone
ValueInstructio religiosorum
IdKEYW000000003600
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/324bbca3-7419-49e8-a34e-f68f85248079
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000020928
Pathdomain/lexicons/LEXI000000020928
Display NameInstructio religiosorum
Relation IdRELA000000268397
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords