Vita Idae Nivellensis

Typekeyword
Typenone
ValueVita Idae Nivellensis
IdKEYW000000003504
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b06b1a4f-7aac-4e4f-bd0a-52e0442b049d
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000020811
Pathdomain/lexicons/LEXI000000020811
Display NameVita Idae Nivellensis
Relation IdRELA000000262184
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords