Perugia

Typekeyword
Typenone
ValuePerugia
IdKEYW000000003176
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/702f7568-3eb8-4a9b-b54c-f6cfb043b681
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000018962
Pathdomain/lexicons/LEXI000000018962
Display NamePerugia
Relation IdRELA000000197451
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords