Frans-Bourgondië

Typekeyword
Typenone
ValueFrans-Bourgondië
IdKEYW000000002773
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b05fd3e5-738c-4604-8382-deb5faaddf09
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000015451
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015451
Display NameFrans-Bourgondië
Relation IdRELA000000120232
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords