Reims

Typekeyword
Typenone
ValueReims
IdKEYW000000002424
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8e721547-c1e0-4fbf-a64f-1c9aa3a8e590
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000012881
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012881
Display NameReims
Relation IdRELA000000059186
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords