Vellum printed books

Typekeyword
Typenone
ValueVellum printed books
IdKEYW000000001972
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e0fda4f1-ce63-4479-8abe-43033a5b648b
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000011015
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011015
Display NameVellum printed books
Relation IdRELA000000020985
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords