Sermo contra focaristas

Typekeyword
Typenone
ValueSermo contra focaristas
IdKEYW000000001664
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/930fdd08-fddf-4026-9382-32e7eba631ea
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000008320
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008320
Display NameSermo contra focaristas
Relation IdRELA000000008320
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords