Dialogus noviciorum

Typekeyword
Typenone
ValueDialogus noviciorum
IdKEYW000000001661
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/92eda730-5471-4ab6-8107-73b22a10acec
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000008290
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008290
Display NameDialogus noviciorum
Relation IdRELA000000008290
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords