Passio Sancti Ieronis

Typekeyword
Typenone
ValuePassio Sancti Ieronis
IdKEYW000000001574
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/edbf00fc-65f6-4933-965d-d9e787190a06
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000007584
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007584
Display NamePassio Sancti Ieronis
Relation IdRELA000000007584
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords