Mnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis

Typekeyword
Typenone
ValueMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
IdKEYW000000001271
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2c39885d-5401-4bae-84da-268962961f72
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000006064
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006064
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000006064
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords