Gwidekijn van Sassen

Typekeyword
Typenone
ValueGwidekijn van Sassen
IdKEYW000000000524
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c6f03c47-b231-444f-ad97-5c9b20faa5ae
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000004172
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004172
Display NameGwidekijn van Sassen
Relation IdRELA000000004172
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords