Roman van Antiochië

Typekeyword
Typenone
ValueRoman van Antiochië
IdKEYW000000000522
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5a54d005-296f-4f61-a3e9-b3f466b7d2ba
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000004170
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004170
Display NameRoman van Antiochië
Relation IdRELA000000004170
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords