Luikse Diatessaron

Typekeyword
Typenone
ValueLuikse Diatessaron
IdKEYW000000000020
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3bc696e3-97b5-4209-bae9-138841b2e9a3
Deletedno
Relation Count 1
Properties
Relations
Keyword in lexicon
Typelexicon
IdLEXI000000003294
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003294
Display NameLuikse Diatessaron
Relation IdRELA000000003294
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refskeywords
ebnmkeywords