... die letanien vanden levene ende passie ons heeren Jhesu Criste ghelijck als God die selve met ghescrifte geoppenbaert heeft tot heijl ende salicheijt van allen menschen

Typeebnmtekst
Typenone
ValueGulden litanie met uitleg over de genadewerking van de litanie
Overige hs aanduidingnone
Ppn176871977
SoortHfx
Annotatie colofonnone
Annotatie dateringnone
Annotatie incipit(Rubriek) "... die gulden letanien die God den heere boven ander gebeden bequaem sijn dat mense lese want alsoe dickwijle als een mensce hem devotelijck daer in oeffent ende dese gebeden leest mit aendachte sijs hertten soo salfft hij suetelijck die wonden ons Heeren ende versoet alle sijn smertte ende sijn lijden ...";
"Heere ontfermt dij onser ...";
Annotatie materiaalnone
Annotatie overignone
Annotatie rel gr klnone
Annotatie schriftnone
Bewaarplaats en signatuurmanu_ref: 097533033 / f.114r-125r
Boodschap algnone
Dateringnone
Datering omschr
Landcodenone
Layout codenone
Signalementcodenone
Sleutelw incipithere ontfarmen;
Titelnone
Titel hs inc form... die letanien vanden levene ende passie ons heeren Jhesu Criste ghelijck als God die selve met ghescrifte geoppenbaert heeft tot heijl ende salicheijt van allen menschen;
Linksnone
Code Idnone
IdTEXT000000027073
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5e7cc58a-a604-4ead-93c4-cc118c34410a
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Text part of
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004299
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004299
Display NameCAMBRIDGE, FM : 270
Relation IdRELA000000331041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.114r-125r
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Text has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000161
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000161
Display NameWormald & Giles 1982
Relation IdRELA000000331042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, dl.I, p.222.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000024
Order 0
Text has norm title
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005106
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005106
Display NameGulden litanie van het lijden ons heren
Relation IdRELA000000331043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Tekst Is Part Of Tekstdrager With Regiocode
Typeebnmregiocode
IdLOCA000000000014
Pathdomain/ebnmregiocodes/LOCA000000000014
Display NameNederlanden
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmregiocode
Relation Type IdRELT000000000033
Order 0
Tekst Is Part Of Tekstdrager With Localisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000034
Order 0
Annotatie inhoudGulden litanie met uitleg over de genadewerking van de litanie;
Label... die letanien vanden levene ende passie ons heeren Jhesu Criste ghelijck als God die selve met ghescrifte geoppenbaert heeft tot heijl ende salicheijt van allen menschen
Paginas f.114r-125r
Variation Refsteksten
ebnmteksten