MECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107

Typeebnmtekstdrager
ValueMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Overige hs aanduidingnone
Ppn172186013
SoortHANDSCHRIFT
Annotatie rel gr klnone
Auteurnone
Datering1550/1600
Datering omschrtweede helft 16e eeuw
Onderwerpnone
Titel hs inc formnone
Linksnone
Code Idnone
Layout code1/;
Land Codenone
Lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005961
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005961
Display NameMechelen, Groot Begijnhof
Relation IdRELA000000155969
Acceptedyes
Rev1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
IdTDRA000000010472
Rev 1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/551ea188-b647-40f3-b597-0bcbf76d22b6
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Tekstdrager Has Text In Category
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003368
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003368
Display Namepreken
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000020
Order 0
Tekstdrager Has Text With Trefwoord
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006053
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006053
Display NameAve Maria
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000021813
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000021813
Display NameBijbel-OT, Ps. 86
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Textdrager has sign code
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000082
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000082
Display NameBand: middeleeuws; met stempeling
Relation IdRELA000000155963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 3
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000051
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000051
Display NameDecoratie: alleen eenvoudig penwerk
Relation IdRELA000000155962
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 2
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000008
Display NameMateriaal: papier
Relation IdRELA000000155960
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 0
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000130
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000130
Display NameOmvang: 292 folia
Relation IdRELA000000155961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 1
Textdrager has lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005961
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005961
Display NameMechelen, Groot Begijnhof
Relation IdRELA000000155969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Textdrager has owner
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002689
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002689
Display NameMechelen, Archief van het Aartsbisdom
Relation IdRELA000000155968
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005961
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005961
Display NameMechelen, Groot Begijnhof
Relation IdRELA000000155967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Tekstdrager Has Text Of Author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000021815
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000021815
Display NameGielis de Mont
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007267
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007267
Display NameHendrik Pippinck
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006282
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006282
Display NamePetrus Lupus
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007266
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007266
Display NameWillem vanden Brande
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000021812
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000021812
Display Namebroeder Jasper de augustijn
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Textdrager has regiocode
Typeebnmregiocode
IdLOCA000000000059
Pathdomain/ebnmregiocodes/LOCA000000000059
Display NameWestelijk Brabant
Relation IdRELA000000155964
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmregiocode
Relation Type IdRELT000000000004
Order 0
Textdrager has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004943
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004943
Display NameSchepers 1997
Relation IdRELA000000155966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Sermoenen), p.268-271.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004905
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004905
Display NameStooker & Verbeij 1997
Relation IdRELA000000155965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, nr.911 (met foutief nr. "10");
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Contains text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025392
Display Name... dese ... punten heeft ons ghepreckt den E.P. bruer Jasper den augustijn int jaer ons heeren MVC LXXIIII den X dach september nach geboerten Maria
Relation IdRELA000000322499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.216r-218r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025391
Display Name... dese ... punten heft gepreckt den eerwerdighe pater bruer Jasper den augustijn opten Ave Maria beghinnende int jaer ons heeren MVC LXXIIII den XII dach Januario
Relation IdRELA000000322491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.204r-216r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025390
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025390
Display Name... een seer profijtelijcke leeringhe sprekende van ... graeden die een mens op sal climmen om te comen tot perfeccien ons gheleert vanden E.H. ende meester Willem vanden Brandt prochiaen vanden grooten beghinhoefe VC LXXI XXIX meij
Relation IdRELA000000322488
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.003r-204r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025399
Display Name... een sermoen dat ons heeft gheprect een heere van Loeven een docktoor inder godheijt een sermoen van gracien op beghinhof
Relation IdRELA000000322524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf235v-240v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025430
Display Name... een sermoen ghepreckt van bruer Peeter den lieven vrouwen bruer bruer Peeter de Wolf hoe dat hem een beghinnende mensch tot god keeren sal
Relation IdRELA000000322615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf253r-255r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025401
Display Name... een sermoen ghepreckt vanden E. pater bruer Henderick Puppnus die geweest is mijnister der minnebruers het dijnsdaechs na onser liever vrouwen hemelvaert dach
Relation IdRELA000000322531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf240v-248r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025428
Display Name... een sermoen ghepreckt vanden eerweerdighen pater gardianus pater Gielis de Mont den tweede vrijdach inden advent int jaer ons heeren duysent VC en LXII den Xsten van december
Relation IdRELA000000322607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf248r-253r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025397
Display Name... noch een punt of twee vanden selven eerwerdighen pater den presedent minnebroeder ons gheleert 1574
Relation IdRELA000000322518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf224r-232v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025435
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025435
Display NameDevote overweging
Relation IdRELA000000322627
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.274v-276v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025432
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025432
Display NameEen salighe goede vermaninghe voer den gheenen die mit temptacien worden bevochten
Relation IdRELA000000322621
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.265r-267r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025436
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025436
Display NameGeestelijke allegorie
Relation IdRELA000000322629
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.274v-276v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025431
Display NameHoe dat een mensch ghemoet behoort te sijne die den gheestelijcken strijdt wilt beghinnen
Relation IdRELA000000322619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.261r-263v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025434
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025434
Display NameHoe een toe moet sien die Christus dienst beghint
Relation IdRELA000000322625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.269r-274v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025433
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025433
Display NameMenigherhande fantasie ende temptacien moeten sij hem ontmoeten die Christo wilt meediteeren
Relation IdRELA000000322623
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.267r-269r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025398
Display NameNoch een punt vanden selven eerwerdighen pater den presedent ons gheleert opten jaers dach
Relation IdRELA000000322521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf232v-235v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025396
Display NameNu een punt oft twee ghenomen uutten sermoenen des eerwerdighen pater presedent van veel een luttel ghescreven
Relation IdRELA000000322515
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf218r-224r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025429
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000322612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf253r-255r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Annotatie colofonnone
Annotatie dateringnone
Annotatie incipitnone
Annotatie inhoudPreken en onderwijzingen; Mnl.;
Annotatie materiaalPapier; 292 ff.; 1 kol.;
Annotatie overigTeksten op f.261r-276v komen ook voor in hs. LEIDEN, UB : BPL 48E.;
Annotatie schriftTwee handen: A. f.3r-247v, 280r-286r, B. f.248r-276v; 16e-eeuwse band met stempeling.;
Bewaarplaats en signatuurMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Boodschap algnone
Sleutelw incipitnone
LabelMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers