HAMBURG, SUB : Scrin. 95

Typeebnmtekstdrager
ValueHAMBURG, SUB : Scrin. 95
Overige hs aanduidingnone
Ppn097945056
SoortHANDSCHRIFT
Annotatie rel gr klnone
Auteurnone
Datering1450
Datering omschrca. 1450
Onderwerpnone
Titel hs inc formnone
Linksnone
Code Idnone
Layout code1/26;
Land Codenone
Lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000011607
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000011607
Display NameNoord-Holland
Relation IdRELA000000098845
Acceptedyes
Rev1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
IdTDRA000000005572
Rev 1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1e41850e-254f-4f73-b908-5c51a9d50537
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Tekstdrager Has Text In Category
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003299
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003299
Display Nameepistolarium
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000020
Order 0
Textdrager has sign code
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000082
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000082
Display NameBand: middeleeuws; met stempeling
Relation IdRELA000000098832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 6
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000054
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000054
Display NameDecoratie: gedecoreerde initialen
Relation IdRELA000000098831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 5
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000050
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000050
Display NameDecoratie: penwerk
Relation IdRELA000000098830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 4
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000007
Display NameMateriaal: perkament, vellum
Relation IdRELA000000098826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 0
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000319
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000319
Display NameOmvang: 248 folia
Relation IdRELA000000098827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 1
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000043
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000043
Display NameRubricatie: aanwezig
Relation IdRELA000000098829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 3
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000029
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000029
Display NameSchrift: (littera gothica) textualis
Relation IdRELA000000098828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 2
Textdrager has lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000011607
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000011607
Display NameNoord-Holland
Relation IdRELA000000098845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Textdrager has categorie
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003299
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003299
Display Nameepistolarium
Relation IdRELA000000098844
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Textdrager has owner
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005128
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005128
Display NameHaarlem, Groot begijnhof
Relation IdRELA000000098838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005593
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005593
Display NameHaarlem, Groot begijnhof / Sint-Gertrudisconvent
Relation IdRELA000000098840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.250v: "Dit boec heeft ghelaten ende gemaect Magdaleen claes dochter desen hof dat haer coste drie nobel ende wil datmen bewaer in sinte gheertruden convent tot oerbaer ende gadinge van alle die beghinen ende wie dattet begheert salt een maent moghen houden ende niet langher sonder te huus brenghen ende een yghelic wilt bewaren scoen ende onbesmit als hij sijn eighen boeken doet ende alsmen boeken sculdich is te bewaren ende ist dat dit niet aldus ghehouden wert soe sullen die miesterissen dit boec nae hem nemen ende uutreiken als voerscreven is op dat die ghemeen beghinen magdaleen bedencken ende alle te samen voer haer bidden die grote minne tot die kerc ende totten hof ghehat heeft ende sceide uut deser Int jaer ons heren Mcccc vier ende tseventich opter heiligher ioncfrou dach prisca")
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002751
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002751
Display NameHamburg, Staats- und Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000098843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textsinds 1770:
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 5
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005665
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005665
Display NameMagdaleen Claesdr
Relation IdRELA000000098839
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.8v: "Dit boec hoert toe magdaleen claes dochter opten groten beghijnhof binnen haerlem [...]")
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007560
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007560
Display NameMorgenweg, Joachim
Relation IdRELA000000098841
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttot 1730:
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006400
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006400
Display NameWolf, Johann Christian en Johann
Relation IdRELA000000098842
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan 1730 tot 1770:
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 4
Tekstdrager Has Text Of Author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003326
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003326
Display NameJohannes Scutken
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Tekstdrager Has Text With Norm Title
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003327
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003327
Display NameNoordnederlandse vertaling van Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Textdrager has regiocode
Typeebnmregiocode
IdLOCA000000000020
Pathdomain/ebnmregiocodes/LOCA000000000020
Display NameNoord-Holland
Relation IdRELA000000098833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmregiocode
Relation Type IdRELT000000000004
Order 0
Textdrager has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000083
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000083
Display NameBiemans 1984 (bijbelhandschriften)
Relation IdRELA000000098835
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, nr.201;
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000212
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000212
Display NameBrandis 1972
Relation IdRELA000000098834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text;
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000887
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000887
Display NameDeschamps 1975 (Scutkens)
Relation IdRELA000000098837
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl.
Post Text, p.164.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 3
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004905
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004905
Display NameStooker & Verbeij 1997
Relation IdRELA000000098836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, nr.510.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 2
Contains text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003448
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen ontleend aan Brieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van epistellessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als epistolarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Annotatie colofonnone
Annotatie dateringnone
Annotatie incipitnone
Annotatie inhoudBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen ontleend aan Brieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van epistellessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als epistolarium; Mnl.;
Annotatie materiaalPerkament; 248 ff. (gefolieerd 3-250); 215 x 145 (130-135 x 90) mm.; 1 kol., 26 rr.;
Annotatie overignone
Annotatie schriftWaarschijnlijk één hand, littera textualis; 15e-eeuwse band met stempeling.;
Bewaarplaats en signatuurHAMBURG, SUB : Scrin. 95
Boodschap algnone
Sleutelw incipitnone
LabelHAMBURG, SUB : Scrin. 95
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers