Olim UTRECHT, ABM : 78 (verloren)

Typeebnmtekstdrager
ValueOlim UTRECHT, ABM : 78 (verloren)
Overige hs aanduidingOlim VAN HEUKELUM (Jutphaas) : 10;
Ppn097808571
SoortHANDSCHRIFT
Annotatie rel gr klnone
Auteurnone
Dateringnone
Datering omschr
Onderwerpnone
Titel hs inc formnone
Linksnone
Code Idnone
Land Codenone
Lokalisering
Layout codenone
IdTDRA000000005129
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/99ad78c1-7694-424a-8433-1f2c0dfa46fa
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Tekstdrager Has Text With Trefwoord
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000010010
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000010010
Display NameS. Maria, 15 aug
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005102
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005102
Display Namelijden van Jezus
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Textdrager has sign code
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000014
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000014
Display NameMateriaal: gegevens ontbreken
Relation IdRELA000000093641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 0
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000429
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000429
Display NameOmvang: 260 folia
Relation IdRELA000000093642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 1
Textdrager has owner
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003115
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003115
Display NameHeukelum, G.W. van
Relation IdRELA000000093643
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002924
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002924
Display NameUtrecht, Aartsbisschoppelijk Museum
Relation IdRELA000000093644
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Tekstdrager Has Text Of Author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004557
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004557
Display NameHeinrich von St. Gallen
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Tekstdrager Has Text With Norm Title
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005865
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005865
Display NameDie uren die onse lieve here was in sijnre passien
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005814
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005814
Display NameEyn geistlick herpenspyle van den lyden ons lieven heren
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004558
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004558
Display NameHet Extendit manum-traktaat
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005891
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005891
Display NameMerkelike passie
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005114
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005114
Display NameOnser liever vrouwen mantel
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005890
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005890
Display NameVander waerdicheit der vruchten der passien ons heren
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000019
Order 0
Contains text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016881
Display Name... die uren daer onse lieve here sijn bytter passie in geleden heeft
Relation IdRELA000000290174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.206v-211v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016879
Display Name... eyn merckelike passie ende eyn schoen devote oeffeninghe van den alre byttersten lyden ons lieven heren ...
Relation IdRELA000000290170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.053r-198r
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016880
Display Name... eyn seer merckelicke devote oeffeninge van der passien ende bytteren lyden ons lieven heren Jhesu Cristi ende wat groter vruchten ende salicheiden daer in gelegen sijn myt compassien dat te overdincken
Relation IdRELA000000290172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.198r-206v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016877
Display Name... seer mynlicke woert die onse lieve here Jhesus Cristus hadde myt sinre lieven moder Maria van den palmdach totten gueden vrijdach toe seer schoen
Relation IdRELA000000290164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.004r-018v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016604
Display NameEyn geistlick herpenspyle van den lyden ons lieven heren
Relation IdRELA000000289309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.257r-259v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016878
Display NameHeinrich von St. Gallen: Extendit manum-traktaat
Relation IdRELA000000290167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.018v-052v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014364
Display NameOnser liever vrouwen mantel
Relation IdRELA000000281966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.228-229
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Annotatie colofonnone
Annotatie dateringnone
Annotatie incipitnone
Annotatie inhoudPassie ons heren (verdeeld over de getijden). Etc.;
Annotatie materiaalnone
Annotatie overigVerbrand bij het bombardement van Rotterdam 14 mei 1940.;
Annotatie schriftnone
Bewaarplaats en signatuurOlim UTRECHT, ABM : 78 (verloren)
Boodschap algnone
Sleutelw incipitnone
LabelOlim UTRECHT, ABM : 78 (verloren)
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers